ORIGINAL ARTICLE
Digital methods of working time management in a flexible labor market
 
More details
Hide details
1
Zakład Finansów i Rachunkowości, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, Polska
 
2
Zakład Ekonomii, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, Polska
 
3
Brzeski Uniwersytet Państwowy im. Aleksandra Puszkina, Belarus
 
 
Submission date: 2022-12-12
 
 
Final revision date: 2022-12-22
 
 
Acceptance date: 2022-12-29
 
 
Online publication date: 2022-12-29
 
 
Publication date: 2022-12-29
 
 
Corresponding author
Marek Grzegorz Kuźmicki   

Zakład Finansów i Rachunkowości, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, Sidorska 95/97, 21-500, Biała Podlaska, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2022;15(4):431-445
 
KEYWORDS
JEL CLASSIFICATION CODES
Q01
 
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: Working time management has become particularly relevant by mid-20th century. It has now become one of the top areas of interest for scientists who conduct research on management. This study is designed to review and evaluate selected new forms of work organization in the reality of today’s digital economy. Materials and methods: This research was based on literature review covering scientific publications exploring working time management and forms of work organization in the digital economy. A descriptive method was used. Results: The latest information technologies, computerization and digitization, the use of mobile devices and smartphones, and advanced geolocation technologies add a new dimension to the modern types and methods of working time management. The development of the digital economy accelerates and drives the transformation of the labor market, promoting the uptake of flexible employment systems, which produces multiple types of remuneration and working time systems, and leads to a variety of forms of employment contracts and their reduced duration. Conclusions: Digital technology c reates a v irtual labor market which is dominated by informal and flexible forms of employment based on outsourcing programs, individual orders, and fixed deadlines with are not accompanied by any regulations of the contractor’s working time. Under these conditions, flexibility and multifunctionality, and the ability to adapt to changing conditions are the key features that make a particular employee competitive.
 
REFERENCES (9)
1.
Charnavalau A. (2017), Początki analizy ilościowej w gospodarce instytucjonalnej: aspekt społeczny, RUSAINES.
 
2.
Clegg B. (2000), Błyskawiczne zarządzanie czasem. Kraków: IFC PRESS.
 
3.
Drucker P. F. (2002), Myśli przewodnie Druckera. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes Sp. z o. o.
 
4.
Forsyth P. (2003), Efektywne zarządzanie czasem. Gliwice: HELION.
 
5.
Lecinski J. (2011), ZMOT – Winning the Zero Moment of Truth. Warszawa: MGG Conferences.
 
6.
Morawski M. (2000), Zarządzanie czasem, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody (red.) K. Perechuda. Warszawa: Placet.
 
7.
Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem (2003), (red.) H. Bieniok. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 
8.
Seiwert, L. J. (1998), Zarządzanie czasem. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 
9.
Unterschutz J. (2017), Nowe formy pracy w gospodarce cyfrowej – w poszukiwaniu pracownika, XXI Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Toruń.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top