ORIGINAL ARTICLE
COUNTY BUDGET AS A MANAGEMENT TOOL IN LOCAL GOVERNMENTS
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Poznań School of Banking
 
 
Publication date: 2018-07-11
 
 
Economic and Regional Studies 2012;5(2):100-106
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The budget is the basis of local government financial management. A local unit executes its statutory goals according to the budget. The appropriate preparation of a budget, accounting for the social and economic needs, is the fundamental responsibility of a voyt (an elected county chair). The basic principles and terms of preparation and enactment of a budget as well as its specificity and required elements are included in the public finance bill. Regardless of the statutory requirements, the preparation of a budget should take the principles of planning and administration into account. Retaining a stricly administrative model of financial managment is insufficient given challenges faced by local governments. A proper analysis of county financial conditions determines the direction and strategies of county development, based on the budget and using non-budgetary funds.
 
REFERENCES (21)
1.
Bingo T. (1928), Związki publiczno-prawne w świetle ustawodawstwa polskiego, Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego, Warszawa.
 
2.
Bordo A. (2000), Finanse publiczne Rzeczpospolitej Polskiej. Zagadnienia prawne, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
 
3.
Dębowska-Romanowska T. (1995), Komentarz do prawa budżetowego państwa i samorządu terytorialnego wraz z częścią ogólną prawa finansowego, Municipium, Warszawa.
 
4.
Denek E. (2000), Finanse publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
5.
Dolnicki B. (2009), Samorząd terytorialny, Wyd. 4, Wolters Kluwer, Warszawa.
 
6.
Gilowska Z. (1998), System ekonomiczny samorządu terytorialnego, Municipium, Warszawa.
 
7.
Kornberger-Sokołowska E. (2001), Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Liber, Warszawa.
 
8.
Misiąg W. (1996), Finanse publiczne w Polsce, Presspublica, Warszawa, s. 235.
 
9.
Niewiadomski Z. (2001), Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka, BRANTA, Bydgoszcz-Warszawa.
 
10.
Owsiak S. (1999), Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Warszawa.
 
11.
Sochacka-Krysiak H. (1994), Finanse lokalne, Municipium, Warszawa.
 
12.
Sochacka-Krysiak H. (1999), Praktyczne zastosowanie finansów publicznych, WP Warszawa.
 
13.
Sochacka-Krysiak H. (2006), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, Szkołą Główna Handlowa, Warszawa.
 
14.
Zalewski A. (1996), Efektywność gospodarowania samorządu terytorialnego w Polsce i możliwość jej poprawy, w: Aktualne problemy gospodarki lokalnej, Szkoła Gówna Handlowa, Warszawa.
 
15.
Zalewski A. et al (1997), Gospodarka Gdyni w latach 1990-2000. Przemiany strukturalne i tendencje rozwoju oraz wersja angielska: Gdynia’s Economy 1990-2000. Structural Changes and Development Trends USAID i Urząd Miasta Gdyni, s. 203-204).
 
16.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).
 
17.
Ustawa z 22 grudnia 1995 r. o zmianie ustawy o finansowaniu gmin, (Dz. U. z 1995 r. nr 154, poz. 94.).
 
18.
Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja RP (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483).
 
19.
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, (Dz. U. z 2000 r. Nr 88 poz. 985 ze zm.).
 
20.
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, (Dz. U. z 2010 r. nr 80 poz. 526 ze zm.).
 
21.
Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zm.).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top