ORIGINAL ARTICLE
INFORMATION AND PROMOTION IN DEVELOPMENT OF AGRO-TOURISM HOUSEHOLDS
 
More details
Hide details
1
Politechnika Białostocka
 
 
Publication date: 2018-07-02
 
 
Economic and Regional Studies 2011;4(1):81-87
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The work is devoted to evaluation of information and promotion as an instruments of marketing activities for agrotourism. Theoretical system of information, factors of agro-tourist development, as well as terminology proposed by different authors, subjects of promotional activities and their role in agro-tourism promotion were presented. The special attention was oriented on selfgovernment organizations and associations, including the Polish Tourism Organization.
 
REFERENCES (6)
1.
Altkorn J., Marketing w turystyce, PWN, Warszawa 1999.
 
2.
Departament Współpracy Regionalnej POT, Nałęczów 2008.
 
3.
Müller W., Absatzlehre, Band I, Hochschule, St. Gallen-bern 1987.
 
4.
Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy, Wyd. Znicz, Szczecin 1996.
 
5.
Strzembicki L., Marketing w agroturystyce, w: Wczasy pod gruszą, Wyd. Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 1995.
 
6.
Sznajder A., Sztuka promocji czyli jak najlepiej zaprezentować siebie i swoja firmę, Business Press Ltd., Warszawa 1993.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top