ARTYKUŁ ORYGINALNY
INFORMACJA I PROMOCJA W ROZWOJU GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Białostocka
Data publikacji: 02-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2011;4(1):81–87
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Praca poświęcona ocenie informacji i promocji jako instrumentów działalności marketingowej na rzecz agroturystyki. Przedstawiono od strony teoretycznej system informacji jako czynnik rozwoju agroturystyki, terminologie promocji propagowaną przez różnych autorów i podmioty oraz ich role w działalności promocji agroturystyki. Szczególną uwagę poświęcono samorządom i stowarzyszeniom, w tym Polskiej Organizacji Turystycznej.
 
REFERENCJE (6)
1.
Altkorn J., Marketing w turystyce, PWN, Warszawa 1999.
 
2.
Departament Współpracy Regionalnej POT, Nałęczów 2008.
 
3.
Müller W., Absatzlehre, Band I, Hochschule, St. Gallen-bern 1987.
 
4.
Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy, Wyd. Znicz, Szczecin 1996.
 
5.
Strzembicki L., Marketing w agroturystyce, w: Wczasy pod gruszą, Wyd. Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 1995.
 
6.
Sznajder A., Sztuka promocji czyli jak najlepiej zaprezentować siebie i swoja firmę, Business Press Ltd., Warszawa 1993.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725