ORIGINAL ARTICLE
APPLICATION OF GEOINFORMATION SYSTEM (GIS) IN PLACE MARKETING
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Zielonogórski
 
 
Publication date: 2018-07-02
 
 
Economic and Regional Studies 2011;4(1):88-94
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Applications of GIS techniques in the management of territorial unit is the method which gives the opportunity of entire process and verification of the inventory of resources and property, also to storage and processing of data, which in the correct manner is quick, exact, transparent and supports process of preparing and acquisition of deals for investors. In connection with the software development that creates opportunities for new applications of this method - it is an attractive and comprehensive tool in the management of modern organizations. The aim of this article is to review the theoretical and practical aspects of application of this method in the territorial marketing.
 
REFERENCES (17)
1.
Bąk Z., Kaleta R., Wdowiarz-Kowalczyk A., Możliwości gospodarowania odpadami i surowcami lokalnymi z zastosowaniem technik GIS. Materiały konferencyjne. II Szkoła Gospodarki Odpadami ’99, Rytro 1999.
 
2.
Cupiał B., Wrzołek A., Zastosowanie GIS W zarządzaniu rozwojem miasta na przykładzie Zielonej Góry, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 5, 2009.
 
3.
Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., GIS. Obszary zastosowań .Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 
4.
Kotler Ph., Lee N., Marketing w sektorze publicznym. Mapa wyższej efektywności. Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 
5.
Lenart A., Zastosowanie GIS w systemach ERP, [w:] S. Kozielski, B. Matysiak, P. Kasprowski, D. Mrozek (red.), Bazy danych: Rozwój metod i technologii, Wyd. Politechnika Śląska 2008.
 
6.
Makieta Multimedialna Miasta Krakowa, http://www.kraków.pl/gospodark... (10.08.2010 – data dostępu).
 
7.
Markowski T., Stawasz D. (red.), Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
 
8.
Nowak J. F., Modernizacja lokalnej administracji publicznej a rozwój lokalny. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 
9.
Polska A., Elementy marketingu urbanistycznego na przykładzie gminy Terespol, http://naszbug3.ovh.org/naszbu... (10.08.2010 – data dostępu).
 
10.
Rumpel P., Siwek T., Marketing terytorialny a kreowanie regionów: przykład czeski, Przegląd Geograficzny, 78, 2, 2006.
 
11.
Sitek Z., Wprowadzenie do teledetekcji lotniczej i satelitarnej. Wydawnictwa AGH, Kraków 1997.
 
12.
Szromnik A., Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Wyd. Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 2007.
 
13.
Szulce H., Florek M. (red), Marketing terytorialny możliwości aplikacji, kierunki rozwoju, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 
14.
Urbański J., Zrozumieć GIS. Analiza informacji przestrzennej. Wyd. PWN, Warszawa 1997.
 
15.
Waniowski P., Sobotkiewicz D., Daszkiewicz M., Marketing. Teoria i praktyka, Wyd. Placet, Warszawa 2010.
 
16.
Widacki W., Wprowadzenie do systemów informacji geograficznej. Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1997.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top