ARTYKUŁ ORYGINALNY
KIERUNKI ZMIAN STRUKTURY PRODUKTOWEJ I KANAŁÓW SPRZEDAŻY W SEKTORZE UBEZPIECZENIOWYM W POLSCE I W UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2002-2008
 
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Warsaw University of Life Sciences
 
 
Data publikacji: 12-07-2018
 
 
Economic and Regional Studies 2012;5(1):97-104
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem badania jest analiza zmian w strukturze produktów ubezpieczeniowych i kanałów ich sprzedaży w latach 2002-2008 w Polsce w kontekście przemian dokonujących się w sektorach ubezpieczeń w innych krajach UE. Do badań wykorzystano dane z Komisji Nadzoru Finansowego, Polskiej Izby Ubezpieczeń i Europejskiego Stowarzyszenia Ubezpieczycieli CEA. Wyniki wskazują, że zakłady istotnie zmieniły strukturę produktową. Częściej oferowały ubezpieczenia na życie jako instrument inwestycji oszczędności, a także zmniejszyły udział ubezpieczeń komunikacyjnych na korzyść ubezpieczeń majątkowych i finansowych. Zmiana struktury produktowej wymagała reorganizacji struktury dystrybucji. Wzrosła sprzedaż przez placówki bankowe, a jednocześnie spadła sprzedaż w placówkach własnych oraz przez sieć agentów i brokerów. Taka tendencja przybliża strukturę dystrybucji produktów ubezpieczeniowych w Polsce do struktury występującej w Austrii, Belgii, Francji i Włoszech, tj. w krajach o systemach finansowych zorientowanych bankowo.
 
REFERENCJE (19)
1.
CEA (2008), European Insurance in Figures, CEA Statistics no. 36, October 2008.
 
2.
CEA (2010), European Insurance — Key Facts, CEA, September 2010.
 
3.
CEA (2010), European Insurance in Figures, CEA Statistics no. 42, November 2010.
 
4.
GUS (2008), Towarzystwa ubezpieczeniowe 2006-2007, Główny Urząd Statystyczny Departament Finansów, Warszawa.
 
5.
GUS (2009), Polski rynek ubezpieczeń 2004-2008, Główny Urząd Statystyczny Departament Finansów, Warszawa.
 
6.
GUS (2010), Polski rynek ubezpieczeń 2004-2010, Główny Urząd Statystyczny Departament Finansów, Warszawa.
 
7.
KNF (2010), Raport o stanie sektora ubezpieczeń po III kwartale 2009 roku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 
8.
KNUiFE (2003), Raport o sytuacji sektora ubezpieczeń 2002, Urząd Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Warszawa.
 
9.
KNUiFE (2004), Rynek Ubezpieczeń 2003, Urząd Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Warszawa.
 
10.
KNUiFE (2005), Sprzedaż ubezpieczeń przez Internet, Urząd Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Warszawa.
 
11.
KNUiFE (2006), Rynek Ubezpieczeń 2005, Urząd Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Warszawa.
 
12.
NBP (2004), Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002-2003, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 
13.
PIU (2007), Ubezpieczenia 2006, Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa.
 
14.
PIU (2008), Ubezpieczenia 2007, Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa.
 
15.
PIU (2009), Ubezpieczenia 2008, Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa.
 
16.
PIU (2010), Ubezpieczenia 2009, Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa.
 
17.
Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl.
 
18.
Polska Izba Ubezpieczeń, www.piu.org.pl.
 
19.
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego: www.knf.gov.pl.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top