ORIGINAL ARTICLE
SHAPING THE MARKETING ORIENTATION OF TERRITORIAL UNITS IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF RURAL TOURISM (ON THE BASIS OF THE PODKARPACKIE PROVINCE)
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Rzeszowski The University of Rzeszów
 
 
Publication date: 2018-07-12
 
 
Economic and Regional Studies 2012;5(1):77-85
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study presents selected aspects of the marketing activity of local authorities in the context of the development of rural tourism. The results of research are presented with relation to theoretical considerations concerning overall assumptions behind the marketing orientation of a territorial unit and exemplary forms of using marketing to support the development of a tourism subproduct at the commune level. The research was based on a survey conducted in 2010 among 371 inhabitants of the Podkarpackie province. Its aim was to help assess the activity of self-government authorities in promoting rural tourism. The results revealed that the activities promoting rural tourism in the province are limited and they rely on simple and cheap forms of marketing to target markets. The form of promoting the commune which the inhabitants were the most familiar with turned out to be various kinds of printed advertising, e.g. folders, catalogues or printed materials related to special occasions as well as event marketing activities. The natural and cultural values of the countryside of the province are emphasised the most often in promotional messages.
 
REFERENCES (13)
1.
Budziński T. (1994), Bieszczady, Wydawnictwo „Baran i Surzyński”, Kraków;.
 
2.
Florek M. (2006), Podstawy marketingu terytorialnego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań;.
 
3.
Holloway J. Ch., Robinson Ch. (1995), Marketing for tourism, Addison Wesley Longman, London;.
 
4.
Kotler Ph., Asplund Ch., Rein J., Haider D. (1999), Marketing Places Europe, How to attract investments, industries, residens and visitors to cites, communities, regions and nations in Europe, “Financial Times” - Prentice Hall, London;.
 
5.
Krippendorf K., (1999), Marketing in Fremdsverkher, Berner Studien zum Fremdsverkher, Bern;.
 
6.
Markowski T. (1999), Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;.
 
7.
Medlik S. (1991), Managing tourism, Butterworth-Heinemann, Oxford;.
 
8.
Middleton V. T. C. (1988), Marketing in travel and tourism, Butterworth-Heinemann, Oxford;.
 
9.
Olszewska J. 2000, Wizerunek jako narzędzie tworzenia przewagi strategicznej gminy. W: „Marketing i Rynek”, nr 11, Warszawa;.
 
10.
Ritchie J. R. B., Zins M. (1978), Culture as Determinant of the Attractiveness, Annals of tourism Research, Quebec;.
 
11.
Szromnik A. (1997), Marketing terytorialny – geneza, rynki docelowe i problemy oddziaływania. W: Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański, Centrum Badań i Studiów Francuskich, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki, Łódź;.
 
12.
Szromnik A. (2002), Marketing terytorialny – koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne, [w:] „Marketing terytorialny” pod red. T. Markowskiego, tom CXII, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Tom CXII, Warszawa;.
 
13.
Żabińska T. (1999), Orientacja marketingowa gminy (podstawy, kierunki rozwoju. W: Orientacje marketingowe podmiotów gospodarczych w sektorach rozwojowych i innowacyjnych. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Katowice, Katowice 1999.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top