ORIGINAL ARTICLE
THE LINK ROT PHENOMENON AND ITS INFLUENCE ON THE QUALITY OF THE WEBSITES OF RURAL TOURISM FACILITIES IN POLAND
 
 
More details
Hide details
1
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Polska
 
 
Online publication date: 2019-03-31
 
 
Corresponding author
Karol Król   

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, University of Agriculture in Krakow, Al. Mickiewicza 24/28, p. 244, 30-059, Kraków, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2019;12(1):68-79
 
JEL: M15, M31
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The subject of the research were the profiles of links (internal and outbound ones) of websites of rural tourism facilities in Poland. The purpose of the study was to assess the scale of the link rot phenomenon and its impact on the quality of websites of rural tourism facilities in Poland. Materials and methods: The assessment of the link profile was conducted using the Broken Link Checker application. The websites’ quality assessment (the degree of their optimization for search engines) was conducted using three different applications which automate tests. Results: A total of 919 websites were examined. Broken links were recorded on 464 sites, where approximately 65% of them had only a few broken links. Broken links that referred to the description of an offer or social media accounts were particularly unfavourable. No linear correlation was recorded between the number of broken links and the website’s optimization for search engines. Conclusions: The research demonstrated that the scale of the link rot phenomenon was relatively small in the group of the examined sites. It seems, however, that this was not the result of conscious design measures or optimization.
 
REFERENCES (32)
1.
Bielawa, A. (2011). Postrzeganie i rozumienie jakości – przegląd definicji jakości. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 21, 144-152.
 
2.
Dergiades, T., Mavragani, E., Pan, B. (2018). Google Trends and tourists’ arrivals: Emerging biases and proposed corrections. Tourism Management, 66, 108-120. https://doi.org/10.1016/j.tour....
 
3.
Dorocki, S., Szymańska, A. I., Zdon-Korzeniowska, M. (2013). Przedsiębiorstwa agroturystyczne w gospodarce opartej na wiedzy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 24, 38-58.
 
4.
Fichter, F. (1999). Do I look like a maid? Strategies for preventing link rot. Online, 23, 77-79.
 
5.
Goh, D. H. L., Ng, P. K. (2007). Link decay in leading information science journals. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 58(1), 15-24. https://doi.org/10.1002/asi.20....
 
6.
Hennessey, J., Ge, S.X. (2013). A cross disciplinary study of link decay and the effectiveness of mitigation techniques. BMC bioinformatics, 14(14), 5. https://doi.org/10.1186/1471-2....
 
7.
Kachniewska, M. (2014a). Wpływ digitalizacji kanałów dystrybucji na strukturę rynku usług pośrednictwa turystycznego. E-mentor, 1(53), 86-91.
 
8.
Kachniewska, M. (2014b). Big Data analysis jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i regionów turystycznych. Folia Turistica, 32(32), 35-55.
 
9.
Koehler, W. (2004). A longitudinal study of Web pages continued: a consideration of document persistence. Information Research, 9(2), 9-2.
 
10.
Król, K. (2016). Globalne zmiany technologiczne i ich wpływ na promocję agroturystyki w internecie. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 103(3), 84-100.
 
11.
Król, K. (2017a). Internet domains promoting agrotourist farms. Tourism, 27(1), 23-29. https://doi.org/10.1515/tour-2....
 
12.
Król, K. (2017b). Wybrane formy internetowych rekomendacji w promowaniu agroturystyki. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 4(90), 27-39.
 
13.
Król, K. (2018a). Jakość witryn internetowych w zarządzaniu marketingowym na przykładzie obiektów turystyki wiejskiej w Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, III(2). Kraków: Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Oddziału Polskiej Akademii Nauk. https://doi.org/10.14597/INFRA....
 
14.
Król, K. (2018b). Wstęp do encyklopedii linków. Audyt linków – wskazówki, ciekawostki, zalecenia. Narzędzia pomocne w charakterystyce witryny internetowej (część II). Kraków: HomeProject.pl. Pobrane z: https://goo.gl/zzk3bF.
 
15.
Król, K. (2018c). Synergia kanałów marketingowych w internetowej promocji agroturystyki. Marketing i Rynek, 3, 32-36.
 
16.
Krzyżanowska, K. (2014). Skuteczność działań informacyjno-promocyjnych w turystyce wiejskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 3(27), 41-55.
 
17.
Kukuła, K., Bogocz, D. (2014). Zero unitarization method and its application in ranking research in agriculture. Economic and Regional Studies, 7(3), 5-13.
 
18.
Lawrence, S. (2001). Free online availability substantially increases a paper’s impact. Nature, 411(6837), 521. https://doi.org/10.1038/350791....
 
19.
Leighton, W.K. (2015). The growing problem of Internet „link rot” and best practices for media and online publishers. Journalist’s Resource. Pobrane z: https://goo.gl/n1T3aP.
 
20.
Mary, P. Benbow, S. (1998). File not found: the problems of changing URLs for the World Wide Web. Internet Research, 8(3), 247-250. https://doi.org/10.1108/106622....
 
21.
Naramski, M., Herman, K., Szromek, A.R. (2015). Analiza porównawcza wybranych sposobów prezentacji lokalnej oferty turystycznej – studium przypadku. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 379, 278-287. https://doi.org/10.15611/pn.20....
 
22.
Pinboard Blog (2011). Remembrance of Links Past. Pobrane z: https://goo.gl/xbqbWB.
 
23.
Prussak, W. (2006). Zarządzanie jakością. Wybrane elementy. Poznań: Wyd. Politechniki Poznańskiej.
 
24.
Rhodes, S. (2010). Breaking down link rot: the Chesapeake project legal information archive’s examination of URL stability. Law Library Journal, 102, 581-597.
 
25.
Rumsey, M. (2002). Runaway train: Problems of permanence, accessibility, and stability in the use of Web sources in law review citations. Law Library Journal, 94(1), 27-39.
 
26.
Sellitto, C. (2005). The impact of impermanent Web‐located citations: A study of 123 scholarly conference publications. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 56(7), 695-703. https://doi.org/10.1002/asi.20....
 
27.
Sikorski, M. (2012). Usługi on-line: jakość, interakcje, satysfakcja klienta. Warszawa: Wyd. PJWSTK.
 
28.
Skowron, R. (2018). Linki wychodzące – analiza na podstawie 1000 artykułów. Pobrano z: https://goo.gl/GP4Azb.
 
29.
Spinellis, D. (2003). The decay and failures of Web references. Communications of the ACM, 46(1), 71-77. https://doi.org/10.1145/602421....
 
30.
Taylor, M. K., Hudson, D. (2000). Linkrot and the usefulness of Web site bibliographies. Reference & User Services Quarterly, 39(3), 273-277.
 
31.
Tomczak-Woźniak, E. (2013). Polskie rolnictwo wobec wyzwań e-gospodarki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 105(2), 583-591.
 
32.
Zittrain, J., Albert, K., Lessig, L. (2014). Perma: Scoping and addressing the problem of link and reference rot in legal citations. Legal Information Management, 14(2), 88-99. https://doi.org/10.1017/S14726....
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top