PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
MIGRACJA SEKTORA BANKOWEGO DO BANKOWOŚCI CYFROWEJ W POLSCE
Sylwester Kozak 1  
,   Bartosz Golnik 1  
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Economics and Finance, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Sylwester Kozak   

Institute of Economics and Finance, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 166, 02-787, Warszawa, Polska
Data nadesłania: 20-07-2020
Data publikacji: 29-09-2020
 
Economic and Regional Studies 2020;13(3):284–294
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów procesu cyfryzacji sektora bankowego w Polsce, w tym roli bankowości elektronicznej w sprzedaży produktów bankowych. Materiały i metody: Badanie ma charakter porównawczy i opiera się na danych z finansowego portalu internetowego PRNews.pl, Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego i Europejskiego Banku Centralnego. Wyniki: Bankowość mobilna w Polsce jest silnie skoncentrowana. W latach 2016-2019 pięć największych banków obsługiwało 82% wszystkich klientów bankowości mobilnej, a ich liczba wzrastała o 27% rocznie. Wnioski: Cyfryzacja upraszcza proces pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz przyczynia się do obniżenia kosztów operacyjnych. Zmusza jednak również banki do przygotowania odpowiednich zabezpieczeń i realizacji kosztownych inwestycji technologicznych. Zwiększa dostępność i jakość usług bankowych oraz przenosi obsługę klientów z oddziałów bankowych do kanału cyfrowego. Dodatkowo przyczynia się do zmniejszenia sieci oddziałów i liczby zatrudnionych w nich pracowników.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
iThenticate
 
REFERENCJE (17)
1.
Alkhowaiter, W.A. (2020). Digital payment and banking adoption research in Gulf countries: A systematic literature review. International Journal of Information Management, 53, 1-17. https://doi.org/10.1016/j.ijin....
 
2.
Carbo-Valverde, S. (2017). The Impact on Digitalization on Banking and Financial Stability. Journal of Financial Management Markets and Institutions, 5(1), 133-140. https://doi: 10.12831/87063.
 
3.
Charkha, S.L., Lanjekar J.R. (2018). A Study Of Performance Of Online Banking In Comparison With Traditional Banking And Its Impact On Traditional Banking. Published on ResearchGate.
 
4.
De, R., Pandey, N., Pal, A. (2020). Impact of digital surge during Covid-19 pandemic: A viewpoint on research and practice. International Journal of Information Management. (Article in press). https://doi.org/10.1016/j.ijin....
 
5.
Druszcz, P. (2017). Digitalizacja produktów bankowych jako cel strategiczny uczestników polskiego sektora bankowego. Ruch prawny, ekonomiczny i socjologiczny, 79(1), 237-250. https://doi.org/10.14746/rpeis....
 
6.
Jolly, V., (2016). The influence of Internet banking on the efficiency and cost savings for banks customers. International Social Sciences Management, 3(3), 163-170. https://doi.org/10.3126/ijssm.....
 
7.
Kalmykova, E. Ryabova, A. (2016). FinTech Market Development Perspectives, SHS Web of Conferences 28. https://doi.org/10.1051/SHS28s....
 
8.
Kalaiarasi, H., Srividya, V. (2013). An investigation on online banking adoption, International Journal of Business Innovation and Research, 7(1), 99-112. https://doi.org/10.1504/IJBIR.....
 
9.
KNF (2020). Information on the situation of the banking sector in 2019. Warsaw: Polish Financial Supervision Authority. Retrieved from: https://www.knf.gov.pl/?articl... (access: 10.07.2020).
 
10.
Malaquias, R.F, Silva, A.F. (2020). Understanding the use of mobile banking in rural areas of Brazil, Technology in Society, 62, 81-96. https://doi.org/10.1016/j.tech....
 
11.
Nava, M., Karp, N., Nash-Stacey, B. (2014). The Millennials Paradox. US Banking Watch. BBVA Research. Retrieved from: https://www.bbvaresearch.com/w... (access: 10.07.2020).
 
12.
NBP (2020). Inflation Report. March 2020. Warsaw: National Bank of Poland. Retrieved from: https://www.nbp.p/en/publikacj... (access: 10.07.2020).
 
13.
Peterson, K.O. (2018). Impact of digital finance on financial inclusion and stability. Borsa _Istanbul Review, 18(4), 329-340. https://doi.org/10.1016/j.bir.....
 
14.
Rao, A., Singh, S.D., Vara, S., Reddy, P. (2013). Online banking: An introspection, Conference: International Management Convention, At Bhubaneshwar. https://doi.org/10.13140/2.1.3....
 
15.
Reczulski, P. (2019). Wpływ digitalizacji sektora bankowego w Polsce na strukturę zatrudnienia w bankowości. Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek, 1(55), 163-171.
 
16.
Shankar, A., Jebarajakirthy, C., Ashaduzzaman, Md. (2020). How do electronic word of mouth practices contribute to mobile banking adoption?. Journal of Retailing and Consumer Services, 52. https://doi.org/10.1016/j.jret....
 
17.
Thusi, P., Maduku, D.K. (2020). South African millennials’ acceptance and use of retail mobile banking apps: An integrated perspective. Computers in Human Behavior, 111. https://doi.org/10.1016/j.chb.....
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725