PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
OCENA ZRÓWNOWAŻENIA OBSZARÓW WIEJSKICH DOLINY GÓRNEGO BJASU W INDYJSKIM STANIE HIMACHAL PRADESH
Virat Jolli 1, 2  
 
Więcej
Ukryj
1
BEST, Biodiversity and Environmental Sustainability, India
2
Department of Environmental Studies, Shivaji College (University of Delhi), India
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Virat Jolli   

BEST, Biodiversity and Environmental Sustainability, 1ST Floor 143, F-17, Sector-8, Rohini, 110085, New Delhi, India
Data nadesłania: 16-06-2020
Data ostatniej rewizji: 19-08-2020
Data publikacji: 29-09-2020
 
Economic and Regional Studies 2020;13(3):295–306
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy:: Praca ma na celu ocenę zrównoważenia obszarów wiejskich Himalajów Zachodnich w roku 2019. Materiały i metody:: Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w Dolinie Górnego Bjasu w stanie Himachal Pradesh. W ramach badaniu przeprowadzono wywiady z udziałem 101 osób. Odpowiedzi zostały wprowadzone do kwestionariuszy przez ankieterów. Wyniki:: Badanie wykazało, że w regionie panuje wysokie bezrobocie z miesięcznymi dochodami utrzymanymi na minimalnym poziomie. W celu poprawy dochodów, mieszkańcy podejmują się rolnictwa oraz powiązanej działalności, obejmującej również zbieranie niedrzewnych produktów leśnych. Bliskie położenie terenów chronionych powoduje częste kontakty z dziką zwierzyną, które przybrały na sile po przystąpieniu do realizacji projektów z zakresu energetyki wodnej. Respondenci wyrazili zdanie, że budowa elektrowni wodnych oraz rozbudowa infrastruktury drogowej spowodowały powstanie osuwisk; zjawiska te przyczyniły się do utraty zagospodarowanych terenów rolnych przez wielu respondentów. Wnioski:: Badanie wykazało, że obszary wiejskie Doliny Górnego Bjasu są w umiarkowanym stopniu niezrównoważone.
PODZIĘKOWANIA
Chciałbym wyrazić wdzięczność dla Grupy Biodiversity & Environmental Sustainability (BEST) w New Delhi za sfinansowanie badania. Składam podziękowania Dabe’owi Ram Rana i Govindowi Dhami za pomoc w badaniu, które wiązało się z przebyciem rozległych obszarów obejmujących całą Dolinę Górnego Bjasu.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
iThenticate
 
REFERENCJE (19)
1.
Ballabh, H., Pillay, S., Negi, G., Pillay, K. (2014). Relationship between Selected Physiographic Features and Landslide Occurrence around Four Hydropower Projects in Bhagirathi Valley of Uttarakhand, Western Himalaya, India. International Journal of Geosciences, 5, 1088-1099. https://doi: 10.4236/ijg.2014.510093.
 
2.
 
3.
HPPWD (2019). National Highways Length in State of Himachal Pradesh. Downloaded from: http://hppwd.gov.in/Links/NH%2... accessed on 18, 2020.
 
4.
Jolli, V., Pandit, M. (2011). Influence of Human Disturbance on the Abundance of Himalayan Pheasant (Aves, Galliformes) in the Temperate Forest of Western Himalaya, India. Vestnik Zoologii, 45(6), e-40. https://doi.org/10.2478/v10058....
 
5.
Jolli, V. (2017a). Hydro power projects-boon or bane for the rural communities of Western Himalayas. Present Environment and Sustainable Development, 11(1), 55-64. https://doi.org/10.1515/pesd-2....
 
6.
Jolli, V. (2017b). Hydro Power Development and Its Impacts on the Habitats and Diversity of Montane Birds of Western Himalayas. Vestnik Zoologii, 51(4), 311-324. https://doi.org/10.1515/vzoo-2....
 
7.
Khanna, R. (2019). Himachal farmers now poisoning monkeys. Down To Earth, New Delhi. Downloaded from: https://www. downtoearth.org.in/news/wildli... accessed on December 23, 2019.
 
8.
Kaur, T., Kumar, R. (2016). Parbati hydroelectric project and rural sustenance: an impact analysis. In: P.P. Balan, S. George, T.P. Kunhikannan (eds.), Marginalisation and Deprivation, (p. 189-202). Thrissur: Kerala Institute of Local Administration. Downloaded From: http://dspace.kila.ac.in/bitst....
 
9.
Kerlinger, F. (1986). Foundations of Behavioral Research (3rd ed.). New York: Holt, Rinehart & Winston.
 
10.
Kumar, D., Katoch, S. S. (2017). Dams turning devils: An insight into the public safety aspects in operational run of the river hydropower projects in western Himalayas. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 67, 173-183. https://doi.org/10.1016/j.rser....
 
11.
Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitude scales. Archives of Psychology, 22(140), 1–55.
 
12.
Mehra, D. (2017). Wealth, mobility, accretive citizenship and belonging: Why everyone comes to Kullu and how they remain. In: Subaltern Urbanisation in India (p. 283-309). New Delhi: Springer. https://doi.org/10.1007/978-81....
 
13.
NHPC (2020). Power Stations. Downloaded from: http://www.nhpcindia.com/proje... accessed on August 18, 2020.
 
14.
Pandey, S., Wells, M. P. (1997). Ecodevelopment planning at India’s Great Himalayan National Park for biodiversity conservation and participatory rural development. Biodiversity & Conservation, 6(9), 1277-1292. https://doi.org/10.1023/B:BIOC....
 
15.
Sarkar, R. (2010). Rural accessibility and development: Sustainability concerns in an ecologically fragile mountain belt. Economic and Political Weekly, 63-71.
 
16.
Singh, N., Kohli, D. S. (1997). The green revolution in Punjab, India: The economics of technological change. J Punjab Stud, 12(2), 285-306.
 
17.
Szolnoki, G., Hoffmann, D. (2013). Online, face-to-face and telephone surveys—Comparing different sampling methods in wine consumer research. Wine Economics and Policy, 2(2), 57-66. https://doi.org/10.1016/j.wep.....
 
18.
UNESCO (2014). Great Himalayan National Park Conservation Area. Downloaded from: https://whc.unesco.org/en/list....
 
19.
UN (2020). Final List of Proposed Sustainable Development Goals Indicators. Downloaded From: https://sustainabledevelopment....
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725