ORIGINAL ARTICLE
CITIZENS ATTITUDE AND MODEL OF COMMUNITY FUNCTIONING
 
More details
Hide details
1
PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2018-07-02
 
 
Economic and Regional Studies 2011;4(1):106-109
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Process of local development relay on the improvement of public services and on creation of such possibilities, which are able to satisfy needs of community, district or region citizens. If the step of satisfaction is higher, the level of life is also higher. Possibilities of improving the level of life depends on skill in human collaboration in different groups and societies. An important factor is the level of social confidence and acceptance of norms, loyalty, integrity and honesty. These cooperation is defined in social capital, which is transferred trough culture, religion, tradition and official norms. Participation of local authorities and citizens in creation of level of life and social attitudes of people.
 
REFERENCES (7)
1.
Adamowicz M. (2006), Nowe tendencje w zarządzaniu rozwojem lokalnym, w: Rola samorządu w zarządzaniu rozwojem lokalnym i regionalnym, Adamowicz M. (red.). Wyd. PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, s. 1415.
 
2.
Górski D., Fenrych P. (2007), Współpraca i kontakty zewnętrzne, w: ABC samorządu terytorialnego, Poradnik nie tylko dla radnych. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa, s. 124-125.
 
3.
Kwiatkowski J. (2003), Partycypacja społeczna i rozwój społeczny, Program Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa, s. 7-9.
 
4.
Lewenstein B. (1999), Wspólnota społeczna a uczestnictwo lokalne. Wydawnictwo ISNS UW, Warszawa, s. 23-26.
 
5.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku - Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 roku, Nr 78, poz. 483.
 
6.
Ustawa o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (tekst pierwotny: Dz. U. 1984 r. Nr 21 poz. 97, tekst jednolity: Dz. U. 1991 r. Nr 46 poz. 203).
 
7.
Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top