ARTYKUŁ ORYGINALNY
POSTAWA OBYWATELSKA A MODEL FUNKCJONOWANIA GMINY
 
Więcej
Ukryj
1
PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Data publikacji: 02-07-2018
 
 
Economic and Regional Studies 2011;4(1):106-109
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Proces lokalnego rozwoju opiera się na doskonaleniu usług publicznych oraz stwarzaniu takich możliwości działania, które są w stanie zaspokoić potrzeby mieszkańców gminy, powiatu czy województwa. Im ten stopień zaspokojenia potrzeb jest wyższy, tym wyższy jest poziom jakości życia mieszkańców. Na możliwość osiągnięcia takiego poziomu życia mają wpływ umiejętności z zakresu współpracy międzyludzkiej w obrębie grup i organizacji realizujących wspólne zamierzenia. Związane jest to z istniejącym w danej zbiorowości zaufaniem społecznym oraz przestrzeganiem norm lojalności, rzetelności i uczciwości. Powyższą współpracę określa się mianem kapitału społecznego, który tworzony jest i przekazywany za pośrednictwem m.in. mechanizmów kultury, religii czy tradycji oraz stosunków władzy, zaangażowania na rzecz dobra społecznego i określonych norm zachowań. W pracy zwrócono uwagę na udział władz lokalnych oraz obywateli w kreowaniu jakości życia oraz rozwijaniu postaw obywatelskich. Należy zaznaczyć, iż opracowanie nie będzie traktować o zakresie władztwa, jakim dysponuje gmina w Polsce.
 
REFERENCJE (7)
1.
Adamowicz M. (2006), Nowe tendencje w zarządzaniu rozwojem lokalnym, w: Rola samorządu w zarządzaniu rozwojem lokalnym i regionalnym, Adamowicz M. (red.). Wyd. PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, s. 1415.
 
2.
Górski D., Fenrych P. (2007), Współpraca i kontakty zewnętrzne, w: ABC samorządu terytorialnego, Poradnik nie tylko dla radnych. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa, s. 124-125.
 
3.
Kwiatkowski J. (2003), Partycypacja społeczna i rozwój społeczny, Program Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa, s. 7-9.
 
4.
Lewenstein B. (1999), Wspólnota społeczna a uczestnictwo lokalne. Wydawnictwo ISNS UW, Warszawa, s. 23-26.
 
5.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku - Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 roku, Nr 78, poz. 483.
 
6.
Ustawa o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (tekst pierwotny: Dz. U. 1984 r. Nr 21 poz. 97, tekst jednolity: Dz. U. 1991 r. Nr 46 poz. 203).
 
7.
Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top