ORIGINAL ARTICLE
ECOLOGICAL AWARENESS IN THE BEHAVIOUR OF YOUNG CONSUMERS - STUDENTS OF THE FACULTY OF ECONOMIC AND TECHNICAL SCIENCES OF POPE JOHN PAUL II STATE SCHOOL OF HIGHER EDUCATION IN BIAŁA pODLASKA
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Corresponding author
Monika Łęska   

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 21-500, Biała Podlaska, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2018;11(4):119-129
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The reason for choosing the subject and undertaking the studies were information gaps regarding the behaviour of young consumers in the area of activities related to enviroment. Materials and methods: The study employed purposeful sampling with regards to the participants’ field of study (programmes with environmental education content) and the year of education, as well as stratified sampling according to the structure of the population and its division into groups based on specified features. The technique of auditorium questionnaire was used. Results: The analysis showed that the students are characterised by a high level of ecological awareness and a sense of responsibility for it, and that is they are informed and pragmatic consumers. As involved and ecological consumers, they behave in a pro-ecological way and create desirable patterns of consumer behaviour. Conclusions: It was found that the students have a sense of responsibility for the surrounding environment. Convinced about their individual influence, they create desirable patterns of proecological behaviour.
 
REFERENCES (28)
1.
Agencja Odyseja Public Relations, Agencja badawcza Mobile Institute, Dom Mediowy Mexad (2014). Raport z badań.
 
2.
Albińska, E. (1999/2000). Społeczne aspekty relacji człowiek-przyroda w ocenie młodzieży Lubelszczyzny. Człowiek i Przyroda, 11-12, 73-92.
 
3.
Baran, M., Kłos, M. (2014). Pokolenie Y – prawdy i mity w kontekście zarządzania pokoleniami. Marketing i Rynek, 5, 923-928.
 
4.
Bayer Sp. z o.o. (2005). Badania świadomości ekologicznej Polaków.
 
5.
Bieniasz-Marek, A. (2004). Świadomość ekologiczna – czym jest i jak się kształtuje. Środowisko i Rozwój, X(2), 83-87.
 
6.
Bołtromiuk, A., Burger, T. (2008). Polacy w zwierciadle ekologicznym. Raport z badań nad świadomością ekologiczną Polaków w 2008 r. Warszawa: InE.
 
7.
Burger, T. (2005). Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego. Warszawa: Instytut Gospodarki i Przestrzeni Miejskiej.
 
8.
Fatyga, B. (2005). Pokolenie. W: J. Bokszański (red.), Encyklopedia socjologii: suplement (194-196).Warszawa: PWN.
 
9.
Firat, A.F., Schultz, C.J. (1997). From Segmentation to Fragmentation. European Journal of Marketing, 31(3-4), 183-207. https://doi.org/10.1108/EUM000....
 
10.
Frątczak, J. (1995). Świadomość ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych w aspekcie edukacji szkolenje i nieszkolnej. Bydgoszcz: WSP.
 
11.
Garczewska, A., Garczewski, K., Jurewicz, A., Redo, J., Redo, M., Skorek, A., Świętoń, A. (2017). Wnioski z analizy wiedzy i postaw ekologicznych studentów na podstawie wyników badania - Współczesne problemy ekologiczne świata. W: A. Garczewska, Współczesne problemy ekologiczne świata. Wybrane zagadnienia (s. 166-199). Toruń: Kolegium Jagiellońskie -Toruńska Szkoła Wyższa.
 
12.
Gwarek, A., Samitowska, W., Smoguła, M. (2014). Zderzenie pokoleń a rynek pracy. Ekonomiczne problemy usług. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 114, 127-142.
 
13.
Harris, R. (2003). Corporate social responsibility and the consumer movement. Consumer Policy Review, 13(4),127-131.
 
14.
Hłobił, A. (2010). Teoria i praktyka edukacji ekologicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju. Problemy Ekorozwoju, V(2), 87-94.
 
15.
Huntley, R. (2006). The World According to Y: Inside the New Adult Generation. Crows Nest: Allen & Unwin.
 
16.
Kamińska, A. (2007). Kategoria pokolenia we współczesnych badaniach nad społeczeństwem i kulturą – przegląd problematyki. Kultura i Historia, 11.
 
17.
Manheim, K. (1992/1993). Problemy pokoleń. Colloquia Communia, 1(12), 136-169.
 
18.
Moryń-Kucharczyk, E. (2016). Edukacja i świadomość ekologiczna studentów uczelni technicznych. Edukacja-Technika-Informatyka, 2(16), 264-271. https://doi.org/10.15584/eti.2....
 
19.
Ossowska, M. (1963). Koncepcja pokolenia. Studia Socjologiczne, 2, 47-51.
 
20.
Papuziński, A. (2006). Świadomość ekologiczna w świetle teorii i praktyki (Zarys politologicznego modelu świadomości ekologicznej). Problemy Ekorozwoju, I(1), 33-40.
 
21.
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej (2010). Wyczuj klimat.
 
22.
Rusak, P. (2013/2014). X,Y,Z: pokoleniowa bitwa biurowa. W: Rynek pracy. Przewodnik Pracodawcy (10-13). Warszawa: Grupa Pracuj Solution Sp. z o.o.
 
23.
Smyczek, S., Sowa, I. (2003). Modele rynkowych zachowań konsumentów. Katowice: WSZMiJO.
 
24.
Stachowska, S. (2012). Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Y wobec pracy i pracodawcy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2, 33-56.
 
25.
Świda-Zięba, H. (1995). Wartości egzystencjalne młodzieży lat dziewięćdziesiątych. Warszawa: Wyd. UW.
 
26.
TNS Polska dla Ministerstwa Środowiska (2015). Raport z analizy badań świadomosci, postaw i zachowań ekologicznych Polaków przeprowadzonych w Polce w latach 2009-2015.
 
27.
Wojtaszczyk, K. (2013). Poziom kompetencji wirtualnych pokolenia Y i C - ocena na podstawie autodiagnozy studentów. E-mentor, 49(2), 22-28.
 
28.
Wyka, K. (2010). Rozwój problemu pokolenia, Przegląd Socjologiczny, tom VII, z. 1–2, 1939. Przegląd Socjologiczny, 59(1), 103-136 .
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top