ORIGINAL ARTICLE
INFLUENCE OF DEMOGRAPHIC FEATURES ON EVALUATION OF THE JOB MARKET BY THE DISABLED LIVING IN RURAL AREAS
 
More details
Hide details
1
Pope John Paul II State School of Higher Education in BialaPodlaska Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2018-07-11
 
 
Corresponding author
Marek Kuźmicki   

dr Marek Kuźmicki, Pope John Paul II State School of Higher Education in BialaPodlaska, Sidorska St. 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland; tel. +48 83 344 99 05
 
 
Jarosław Żbikowski
dr Jarosław Żbikowski, Pope John Paul II State School of Higher Education in BialaPodlaska, Sidorska St. 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland; tel. +48 83 344 99 05
 
 
Agnieszka Siedlecka   

dr Agnieszka Siedlecka, Pope John Paul II State School of Higher Education in BialaPodlaska, Sidorska St. 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland; tel. +48 83 344 99 05
 
 
Dominik Dąbrowski
dr Dominik Dąbrowski, Pope John Paul II State School of Higher Education in BialaPodlaska, Sidorska St. 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland; tel. +48 83 344 99 05
 
 
Economic and Regional Studies 2014;7(3):41-54
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper has been prepared on the basis of the results of the study conducted as part of the project: "The determinants of economic activity of the disabled living in rural areas" co-financed by PFRON (State Fund for the Rehabilitation of the Disabled). A group of 5000 disabled people has been surveyed. The purpose of the paper was to inquire about the opinion of the disabled living in rural areas on the subject of their situation on the local job market. In the analysis, demographic features have been take into account (such as sex, age, education), as features differentiating the disabled persons living in rural areas, who in the survey evaluated the local job market. Most of the inquired consider the situation on the local job market to be bad or very bad, with respect to the chances of finding a job, a number of job offers, and their attractiveness. It is necessary to implement measures and programs that would help the disabled find a job, and at the same time, motivate the employers to hire them. The research results show that the steps taken so far are insufficient.
 
REFERENCES (11)
1.
Babie E. (2008), Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
2.
Głąbicka K. (2007), Europejski plan działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, nr 1.
 
3.
Kryńska E. (2001), Dylematy polskiego rynku pracy. IPiSS, Warszawa.
 
4.
Kwiatkowski E., Kucharski L. (red.) (2010), Rynek pracy w Polsce – tendencje, uwarunkowania i polityka państwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
5.
Noga M., Stawicka M. K. (red.) (2009), Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji. CeDeWu.pl, Warszawa.
 
6.
Pancer-Cybulska E. (2008), Integracja zawodowa osób niepełnosprawnych w świetle standardów europejskich. W: Pancer-Cybulska E. (red.), Diagnoza zapotrzebowania i możliwości pracy niepełnosprawnych mieszkańców powiatu złotoryjskiego. Starostwo Powiatowe w Złotoryi, Złotoryja-Wrocław.
 
7.
Skrętowicz B., Komorska M. (red.) (2008), Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie polskim okresu transformacji. Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 
8.
Szydlik-Leszczyńska A. (2012), Funkcjonowanie współczesnego rynku pracy, Wybrane uwarunkowania. Difin, Warszawa.
 
9.
Żbikowski J., Dąbrowski D., Kuźmicki M. (red.) (2012), Charakterystyka społeczno-demograficzna osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska.
 
10.
Żbikowski J., Dąbrowski D., Kuźmicki M. (red.) (2012), Determinanty aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Tom II, Biała Podlaska.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top