ARTYKUŁ ORYGINALNY
Rola kobiet w rozwoju obszarów wiejskich Kosowa na przykładzie gminy Srbica
 
 
Więcej
Ukryj
1
Economics of Natural Resources, University of National and World Economy (UNWE), Bulgaria
 
 
Data nadesłania: 10-04-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 18-05-2022
 
 
Data akceptacji: 19-05-2022
 
 
Data publikacji online: 30-06-2022
 
 
Data publikacji: 30-06-2022
 
 
Autor do korespondencji
Sokol Sallahu   

Economics of Natural Resources, University of National and World Economy (UNWE), Student District, No.19 December 8th st., UNWE, 1700, Sofia, Bulgaria
 
 
Economic and Regional Studies 2022;15(2):206–219
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: W badaniu przeanalizowano rolę kobiet w rozwoju obszarów wiejskich gminy Srbicy i rolnictwa na jej terenie. Kobiety w rolnictwie mają duży wpływ i przyczyniają się do rozwoju gospodarczego, ale warto zauważyć, że równość płci nie jest w gminie na pożądanym poziomie. Materiały i metody: Badanie opiera się na źródłach pierwotnych i wtórnych, a jego celem jest określenie stanu wiejskiej społeczności kobiet w gminie Srbica oraz roli kobiet w procesie podejmowania decyzji na szczeblu lokalnym i krajowym. Wyniki: W yniki t ego b adania p okazują, ż e r ząd R epubliki K osowa t raktuje r olniczki w s posób priorytetowy w swojej polityce rolnej. Wsparcie to można postrzegać jako ofertę dobrych możliwości zatrudnienia. Tym bardziej, że kobiety stanowią najmniej uprzywilejowaną część społeczeństwa Kosowa. Ponadto wsparcie udzielane kobietom pracującym w rolnictwie pomoże sektorowi rolnemu zwiększyć wydajność, efektywność i skuteczność poprzez lepsze i szybsze połączenie producentów z rynkiem oraz promowanie nowego sposobu monitorowania i zapewniania zgodności produktów rolnych z ustalonymi normami. Wnioski: Badanie potwierdza, że kobiety wnoszą znaczący wkład w rolnictwo i przedsiębiorstwa wiejskie w gminie Srbica. Rola kobiet jest bardzo zróżnicowana, a nadmierne uogólnienia podważają znaczenie i planowanie polityki.
 
REFERENCJE (23)
1.
Ahmadi Kaliji, S., Imami, D., Canavari, M., Gjonbalaj, M., Gjokaj, E. (2022). Fruit-related lifestyles as a segmentation tool for fruit consumers. British Food Journal , 124 (13), 126-142.
 
2.
Beath, A., Christia, F., & Enikolopov, R. (2013). Empowering Women through Development Aid: Evidence from a Field Experiment in Afghanistan. The American Political Science Review , 107(3), 540–557.
 
3.
Gjokaj, E. Halimi, K. Xhabali, V. Imami, D. Gjonbalaj, M. (2017). Fruits value chain and distribution channels in Kosovo. Bulgarian Journal of Agricultural Science , 23 (1), 22–30.
 
4.
Gjokaj, E. Kopeva, D. Krasniqi, N. Nagy, H. (2021). Factors affecting the performance of agri small and medium enterprises with evidencefrom Kosovo. European Countryside, 13, (2), 297-313.
 
5.
Gjokaj, E. Kopeva, D. Krasniqi, N. Nyg, H. (2021). Factors affecting the performace of agri small and medium enterprises with evidences from Kosovo. European Countryside, 13, (2 ), 297-313.
 
6.
Gjokaj, E. Leeds, S. Halimi, K. (2018). The impact of financial support program on creation on farm jobs, Kosovo's case. Bulgarian Jurnal of Agricultural Science , 24 (6), 933–941.
 
7.
Halimi, K. (2020). The Economic Impact of Rural Development Grant Program in Rural Kosovo. Sofia: University of National and World Economy.
 
8.
KAS. (2015). Agricultural Census. Prishtine: Kosovo Agency of Statistics.
 
9.
KAS. (2021). Estimated population of Kosovo 2012 - 2020. Prishtine: Kosovo Agency of Statistics.
 
10.
KAS. (2021). Labor Force Survey, TM15: Social Statistics. Prishtine: Kosovo Agency of Statistics.
 
11.
KAS. (2012). Population and Housing Census. Prishtine: Kosovo Agency of Statistics.
 
12.
Kopeva, D. Shterev, N. Gjokaj, E. Halimi, K. (2019). Women's Entrepreneurship - source for livelihood opportunities in rural areas of Kosovo and in Bulgaria. L. S. Kıymet Tunca Çalıyurt, Women, Sustainable Entrepreneurship and the Economy. Routledge, England/Wales.
 
13.
Kostov, P. Davidova, S. Bailey, A. Gjokaj, E. Halimi, K. (2021). Can Direct Payments Facilitate Agricultural Commercialisation: Evidence from a Transition Country. JAE Jouranl of Agricultural Economics ,72 (1), 72-96.
 
14.
MAFRD. (2013). Agriculture and Rural Development Program 2014 -2020. Prishtine: Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development.
 
15.
MAFRD. (2019). Kosovo Green Report 2019. Prishtine: Ministry of Agriculture Forestry and Rural Development.
 
16.
MalkitKaur. M. L. Sharma. (1991). Role of women in rural development. Journal of Rural Studies,7 (1–2), 11-16.
 
17.
Municipality of Skenderaj. (2013). Local Economic Development Strategy LEDS. Skenderaj: Municipality of Skenderaj.
 
18.
Mustafa Kennedy Hussein . (2021). Women’s participation in local development – A case study of Zomba District Council in Malawi. Development Southern Africa, 38-6, 954-966.
 
19.
Ntakyo, P. Van Den Berg, M. (2022). The Unintended Side-Effects of a Major Development Strategy: Commercialization of Smallholder Production and Women Empowerment in Uganda. The Journal of Development Studies ,0 (0), 1–20.
 
20.
Roy, D. Zulfiqar, F. Tsusaka, T. Datta, A. (2022). Household food insecurity and dietary diversity of women of reproductive age among smallholder farming households in northwest Bangladesh. Ecology of Food and Nutrition. https://doi.org/10.1080/036702....
 
21.
Syla, B. (2015). Female Entrepreneur of Small Businesses Challenges in Kosovo. Academic Journal of Interdisciplinary Studies.
 
22.
Timár, J. Velkey, G. (2016). The relevance of the political economic approach: The interpretations of the rural in the migration decision of young women and men in an economically backward region. Journal of Rural Studies, 43, 311-322.
 
23.
World Bank. (2021). Employment in Agriculture (Percentage of Total Equipment), International Labor Organization. Washington: ILOSTAT Database License: CC BY 4.0.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725