ARTYKUŁ ORYGINALNY
TAKSONOMICZNA ANALIZA ZRÓŻNICOWANIA SYTUACJI NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY NA OBSZARZE CIĄŻENIA LOTNISKA CHOPINA W WARSZAWIE JAKO METODA ZARZĄDZANIA ROZWOJEM REGIONALNYM
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Metod Ilościowych, Politechnika Rzeszowska, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Agata Surówka   

Katedra Metod Ilościowych, Politechnika Rzeszowska, Powstańców Warszawy 8, 35-959, Rzeszów, Polska
Data publikacji online: 31-12-2019
Data publikacji: 31-12-2019
 
Economic and Regional Studies 2019;12(4):361–371
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedmiot i cel pracy: W ostatnim okresie duże znaczenie praktyczne mają badania w zakresie wpływu transportu lotniczego na sytuację na lokalnych rynkach pracy. Zagadnienia te stały się źródłem zainteresowania w opracowaniu. Celem artykułu jest próba wykorzystania metod taksonomicznych do analizy przestrzennego zróżnicowania powiatów położonych na obszarze ciążenia (100 km) Lotniska Chopina w Warszawie ze względu na sytuację na lokalnych rynkach pracy. Materiały i metody: Jako narzędzie badawcze wykorzystano metody taksonomiczne. W tekście zaprezentowano również metodologię identyfikacji jednostek statystycznych położonych na tych terenach za pomocą Portalu Geostatystycznego. Wyniki: Przeprowadzony proces pozwolił na ocenę wpływu transportu lotniczego na koniunkturę na lokalnym rynku pracy ze względu na wytypowane do badania wskaźniki. Zaproponowany sposób to nowe, skuteczne, użyteczne oraz nowoczesne podejście pozyskiwania i analizy danych statystycznych dla obszarów oddziaływania polskich portów lotniczych. Należy również podkreślić, że stanowi ono pewien wkład autorki w rozwój badań nad wpływem transportu lotniczego na rozwój społeczno-gospodarczy regionów. Wnioski: Przeprowadzona analiza pozwoliła w sposób ogólny zobrazować nierówności przestrzenne wytypowanych do badania jednostek ze względu na przyjęte mierniki.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (10)
1.
Hellwig, Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, 4, 307-326.
 
2.
Komornicki, T., Wiśniewski, R., Stępniak, M., Siłka, P., Rosik, P. (2013). Rynek pracy w województwie mazowieckim. MAZOWSZE. Studia Regionalne, 12, 11-37.
 
3.
Kujawiak, M., (2016). Analiza obszaru oddziaływania portu lotniczego - przegląd metod badawczych. Studia Oeconomica Posnaniensia, 4(7), 112-126. https://doi.org/10.18559/SOEP.....
 
4.
Lieshout, R., (2012). Measuring the size of an airport catchment area. Journal of Transport Geography, 25(C), 27-34. https://doi.org/10.1016/j.jtra....
 
5.
Madeyski, M., Lissowska, E., Marzec, P. (1976). Wstęp do nauki o transporcie. Warszawa: Szkoła Główna Planowania i Statystyki.
 
6.
Pancer-Cybulska, E., Cybulski, L., Olipra, Ł., & Surówka, A. (2014). Transport lotniczy a regionalne rynki pracy w Polsce. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 
7.
Surówka, A. (2007), Badanie zróżnicowania województw pod względem konkurencyjności. W: M.G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Gospodarka oparta na wiedzy, 11, Rzeszów, 645-658.
 
8.
Surówka, A., (2014). Konkurencyjność województw Polski Wschodniej na tle regionów Unii Europejskiej w świetle badań własnych. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 393(3), 394-407.
 
9.
Surówka, A. (2009). Wielowymiarowa analiza innowacyjności województw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 530(1), 230-241.
 
10.
Surówka, A. (2019). Portal Geostatystyczny jako narzędzie badawcze nierówności na lokalnych rynkach pracy. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 59 (3), 162-172. https://doi.org/10.15584/nsawg....
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725