ARTYKUŁ ORYGINALNY
OGRANICZENIA W DOSTĘPNOŚCI KREDYTÓW W RAMACH SPÓŁDZIELNI ROLNICZYCH DZIAŁAJĄCYCH W STANIE HARYANA W INDIACH
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Economics, Chaudhary Devi Lal University, Sirsa, India
 
 
Data nadesłania: 26-03-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 25-04-2023
 
 
Data akceptacji: 27-04-2023
 
 
Data publikacji: 28-09-2023
 
 
Autor do korespondencji
Suninder Singh   

Department of Economics, Chaudhary Devi Lal University, Sirsa, India
 
 
Economic and Regional Studies 2023;16(3):422–433
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
P13
Q14
P32
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Celem badania było ustalenie, jakie są ograniczenia w dostępie do kredytów udzielanych w ramach spółdzielni rolniczych w stanie Haryana w Indiach. Materiały i metody: Na potrzeby tego badania wykorzystano dane pierwotne. Dane pierwotne zgromadzono w drugim kwartale 2022 r. z wykorzystaniem ankiety. Badanie przeprowadzono na próbie 540 respondentów dobranych przy wykorzystaniu wielostopniowej, celowej i proporcjonalnej techniki doboru losowego. W analizie wyliczono wartości procentowe. Wyniki: Wykazano określone ograniczenia w dostępie do kredytów, z jakimi borykają się rolnicy będący beneficjentami i rolnicy niebędący beneficjentami w ramach spółdzielni. Główne ograniczenia w dostępie do kredytów z PACS wśród rolników beneficjentów to: zbyt niski limit kredytowy (87,40%), krótki czas na spłatę kredytu (66,29%), wysokie kary umowne (55,92%) oraz niedostępność kredytów średnioterminowych (50,00%). Główne ograniczenia w dostępie do kredytu z PACS wśród rolników niebeneficjentów to: zbyt niski limit kredytowy (80,00%), brak otwartych nowych kont (72,22%) i obawa przed niewypłacalnością (47,78%). Wnioski: Rozpoznano różne ograniczenia w dostępie do kredytu z PACS. Limity kredytowe należy rozszerzać w zależności od skali finansowania. Należy zwiększyć dostępność kredytów średnioterminowych.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (15)
1.
GoH (2020). Economic Survey of Haryana. Department of Economic and Statistical Analysis, Haryana, 1-176.
 
2.
GoI (2021). Economic Survey 2020-2021. Department of Economic Affairs Economic Division North Block, New Delhi.
 
3.
Gupta, U., Agrawal, K. (2018). Farmer’s Perception towards Agricultural Credit Provided by District Cooperative Bank. International Research Journal of Management Sociology & Humanity, 9(1), 267-275. https://doi.org/10.32804/IRJMS....
 
4.
Jakhar, B., Kait, R., Kumar, V. (2022). Borrowing and Repayment Hardships: Evidences from Farmers in Haryana. Economic and Regional Studies, 15(4), 562-580. https://doi.org/10.2478/ers-20....
 
5.
Khan, A. R. (2006). A Study of Credit Utilization and Repayment Behaviour of Borrowers of Panagar Block Jabalpur District (M.P). Thesis for partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Science in Jawaharlal Nehru Krishi Vishwa Vidyalya, Jabalpur, Madhya Pradesh. Retrieved from: https://krishikosh.egranth.ac.....
 
6.
NABARD (2020). Annual Report 2019-2020. Mumbai, India. Retrieved from: https://www.nabard.org/auth/wr....
 
7.
NAFSCOB (2020). Performance of Primary Agricultural Credit Societies 2019-20. Mumbai: National Federation of State Cooperative Banks Ltd.
 
8.
Naik, B. P (2021). Study on Credit Utilization Pattern and Repayment behaviour of Agriculture Loan Borrowers of Lead Bank. Thesis for partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Science in Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth Rahuri, Ahmednagar, Maharashtra. Retrieved from: https://krishikosh.egranth.ac.....
 
9.
RBI (2004). Report on Trend and Progress of Banking in India, 2003-2004. Retrieved from: https://rbidocs.rbi.org.in/rdo....
 
10.
Ruchi (2019). An Analysis of Problems Faced by Farmers While Accessing Credit Through Primary Agricultural Credit Societies in Jhajjar District, Haryana. Think India, 22(4), 6201-6208.
 
11.
Shuya, K., Sharma, A. (2014). Impact and constraints faced by the borrowers of cooperative bank finance in Nagaland. Economic Affairs, 59(4), 561-568. https://doi.org/10.5958/0976-4....
 
12.
Singh, A., Singh, S., Malik, K. (2021). Performance of Primary Agricultural Cooperative Societies in Haryana. Agricultural Situation in India, 78(6), 24-31.
 
13.
Singh, R. (2020). Indian Economy (12th revised edition). McGraw Hill Education (India) Private Limited, Chennai.
 
14.
Singh, S., Singh, A., Lal, Ch. (2022). Constraints in the functioning of primary agricultural cooperative societies in Haryana State, India. Economic and Regional Studies, 15(4), 509-518. https://doi.org/10.2478/ers-20....
 
15.
Tiwari, N. K. (2011). A Study on Credit Utilization Pattern and Its Impact on Rice Productivity and Farmers’ Income in Eastern Uttar Pradesh. Report for partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Business Administration in Acharya N. G. Ranga Agricultural University, Hyderabad. Retrieved from: https://krishikosh.egranth.ac.....
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725