STUDIUM PRZYPADKU
ANALIZA ZAANGAŻOWANIA EKONOMICZNEGO KOBIET W GOSPODARCE ROLNEJ I CZYNNIKÓW NA NIE WPŁYWAJĄCYCH: STUDIUM PRZYPADKU DYSTRYKTU FATEHABAD W STANIE HARIANA
 
Więcej
Ukryj
1
Law department (economics), Geeta institute of law, India
 
2
Department of Economics, Chaudhary Devilal University Sirsa, India
 
 
Data nadesłania: 10-02-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 17-04-2023
 
 
Data akceptacji: 27-04-2023
 
 
Data publikacji online: 29-06-2023
 
 
Data publikacji: 29-06-2023
 
 
Autor do korespondencji
Varsha Rani Kaliravna   

Law department (economics), Geeta institute of law, 32 B, 132103, Panipat haryana, India
 
 
Economic and Regional Studies 2023;16(2):317-329
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
Q1
Q10
Q12
Q4
Q20
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: W badaniu przeanalizowano wkład kobiet w działalność rolniczą w małych, średnich i dużych gospodarstwach, a także zbadano czynniki społeczno-ekonomiczne, które wpływają na udział kobiet w sektorze rolnictwa. Materiały i metody: Badanie jest w całości oparte na danych pierwotnych zebranych podczas badania terenowego za pomocą wstępnie skonstruowanego kwestionariusza. Do wyciągnięcia wniosków zastosowano prostą metodę tabelaryczną i metodę regresji wielokrotnej. Wyniki: Badanie wykazało, że udział kobiet w sektorze rolniczym jest najwyższy w małych i średnich gospodarstwach rolnych, a wybrane zmienne społeczno-ekonomiczne wyjaśniają 85,4%-owy związek udziału kobiet z wybranym obszarem. Wnioski: Z badania wynika, że udział respondentów w zatrudnieniu maleje wraz ze wzrostem wielkości gospodarstwa, a związek między udziałem kobiet a wielkością gospodarstwa, dochodem rodziny i wykształceniem jest istotny statystycznie.
 
REFERENCJE (15)
1.
Ghosh, M., Ghosh, A. (2014). Analysis of women participation in Indian agriculture. IOSR J. Human. Soc. Sci, 19(5), 1-6.
 
2.
Mamun-Ur-Rashid, M., Kamruzzaman, M., Mustafa, E. (2017). Women participation in agricultural extension services in Bangladesh: Current status, prospects and challenges. Bangladesh Journal of Extension Education ISSN, 1011, 3916.
 
3.
Sarruf Romero, L. P., Moreno, C. D. (2021). Women’s active role in climate change mitigation and adaptation in Latin America.
 
4.
Jitaru, D., Pisaniuc, M. (2022). Gender Inequalities Across The Regions. European Science, (sge15-02), 113-126.
 
5.
Farnworth, C. R., Kantor, P., Kruijssen, F., Longley, C., & Colverson, K. E. (2015). Gender integration in livestock and fisheries value chains: Emerging good practices from analysis to action. International Journal of Agricultural Resources. Governance and Ecology, 11(3-4), 262-279.
 
6.
Arayesh, M. B. (2017). The Relationship between Extension Educational and Psychological Factors and Participation of Agricultural Co-operatives’ Members (Case of Shirvan Chardavol County, Ilam, Iran). International Journal of Agricultural Management and Development (IJAMAD), 7(1047-2017-1717), 79-87.
 
7.
Bhalla, S. (1993). The dynamics of wage determination and employment generation in Indian agriculture. Indian Journal of Agricultural Economics, 48(902-2018-3235), 448-470.
 
8.
Damisa, M. A., Samndi, R., & Yohanna, M. (2007). Women participation in agricultural production: A probit analysis. Journal of Applied sciences, 7(3), 412-416.
 
9.
Narayan, L. (2016). Women’s Labour Force Participation in Haryana: A Disaggregated Analysis.
 
10.
Olawuyi, S. O., & Olawuyi, T. D. (2015). Social capital formation: The missing link among food crops farmers in Osun State, Nigeria. Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences, 6(7), 181-189.
 
11.
Singh, S. K., & Parihar, P. (2015). Challenges of sustainable agriculture development in India. J. Nat. Resour. Policy Res, 2(5), 355-359.
 
12.
Sharma, S. (2012). Participation of rural women in agricultural activities: A study of Marh Block of Jammu District: Participation of rural women in agricultural activities. Journal of Biosphere, 1(1), 22-24.
 
13.
Singh, S. P. (2003). Role performance of rural women in Dairy Management Practices in Haryana. Indian journal of dairy science, 56(2), 100-106.
 
14.
Yasin, G., Fani, M., & Yaseen, A. (2010). Determinants of gender based wage discrimination in Pakistan: A confirmatory factor analysis approach. International Research Journal of Finance and Economics, 55, 177-196.
 
15.
Ogunlela, Y. I., & Mukhtar, A. A. (2009). Gender issues in agriculture and rural development in Nigeria: The role of women. Humanity & social sciences Journal, 4(1), 19-30.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top