ORIGINAL ARTICLE
INTERPRETATORY DIFFERENTIATION OF PLACE MARKETING AND ITS INFLUENCE ON MARKETING GOALS IMPLEMENTATION
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Politologii
 
 
Publication date: 2018-07-02
 
 
Economic and Regional Studies 2011;4(1):17-22
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the first part of article, the outline of territorial marketing development was introduced. At the beginning, marketing was characteristic for economy and it was designed for enterprises to increase its sale and – what fallows – bring in profit. In 70’s Kotler proposed, that marketing shouldn’t be limited only for enterprises, but we can use it for non-profit organization or public institutions too. Definitions of place marketing was introduced at the next part of this text. It follows, that it always relate to some territory. Questionable is to define, which entities should initiate its elements, because of its multiplicity and diverse. The shape of this activity is dependent of development strategy for given unit of territory. That’s why the main goal of place marketing is development of local community. In the end of article there was introduced most important – according to an author – obstacle in territorial marketing development and general perspectives.
 
REFERENCES (12)
1.
Adamowicz M. (2006), Rozwój marketingu gmin – formowanie się czy ekspansja marketingu terytorialnego w Polsce W: E. Duliniec, L. Garbarski, J. Mazur, M. Strzyżewska, W. Wrzosek (red.), Ekspansja czy regres marketingu?, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 377-386.
 
2.
Frankowski Z., Siemiński W., Topczewska T., Zuziak Z.K. (2000), Działalność marketingowa gmin. Zarys ujęć marketingu terytorialnego, Wyższa Szkoła Humanistyczna, Instytut Marketingu i Reklamy, Ciechanów.
 
3.
Golik-Górecka G. (2005), Marketing terytorialny a strategie rozwoju miast W: H. Szulce, M. Florek (red.), Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji, kierunki rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 99-105.
 
4.
Gubler R.E., Möller Ch. (2006), Standortmarketing. Konzeption, Organisation und Umsetzung, Haupt Verlag, Bern. Stuttgart, Wien.
 
5.
Kuźniar W., Wdrażanie marketingu terytorialnego na poziomie gminy jako innowacyjna forma zarządzania jednostką terytorialną,.
 
7.
Langer W. (2006), Strategiczny marketing w rozwoju jednostki terytorialnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 
8.
Łuczak A. (1999), Miasto i produkt miejski jako zagadnienie marketingowe. „Samorząd Terytorialny”, nr 11, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa, s. 46-53.
 
9.
Markowski T. (1999), Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
10.
Szromnik A. (1997), Marketing terytorialny – geneza, rynki docelowe i podmioty oddziaływania W: T. Domański (red), Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 35-49.
 
11.
Szromnik A. (2002), Marketing miast i regionów. (marketing terytorialny) – geneza, cechy i cele W: J. Karwowski (red.), Marketing w rozwoju regionu (wybrane zagadnienia), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 18.
 
12.
Szromnik A. (2008), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, Kraków.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top