ARTYKUŁ ORYGINALNY
ZRÓŻNICOWANIE INTERPRETACYJNE MARKETINGU TERYTORIALNEGO I JEGO WPŁYW NA POZIOM REALIZACJI CELÓW MARKETINGOWYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Politologii
 
 
Data publikacji: 02-07-2018
 
 
Economic and Regional Studies 2011;4(1):17-22
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
We wstępie do artykułu został krótko przedstawiony rys rozwojowy marketingu terytorialnego. Początkowo marketing był charakterystyczny przede wszystkim w sferze ekonomii i służył przedsiębiorstwom do powiększania sprzedaży, a co za tym idzie – zysków. W latach 70. Kotler zaproponował, żeby nie ograniczać stosowania go do organizacji nastawionych na zysk, ale poszerzyć np. o instytucje publiczne. We właściwej części zostały z kolei przedstawione definicje marketingu terytorialnego. Wynika z nich kilka ważnych kwestii pozwalających wyodrębnić najważniejsze jego cechy. Przede wszystkim zawsze odnosi się on do jakiegoś terytorium. Problematyczne wydaje się określenie podmiotów, które powinny zajmować się wdrażaniem jego elementów ze względu na ich wielość oraz zróżnicowanie. Kształt tej działalności uzależniony jest od strategii rozwojowej dla danej jednostki terytorialno-administracyjnej. Wyłania się z tego główny cel marketingu terytorialnego polegający na dbaniu o rozwój społeczności lokalnej. W zakończeniu artykułu zostały przedstawione najważniejsze – według autora – przeszkody rozwoju marketingu terytorialnego oraz ogólne perspektywy.
 
REFERENCJE (12)
1.
Adamowicz M. (2006), Rozwój marketingu gmin – formowanie się czy ekspansja marketingu terytorialnego w Polsce W: E. Duliniec, L. Garbarski, J. Mazur, M. Strzyżewska, W. Wrzosek (red.), Ekspansja czy regres marketingu?, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 377-386.
 
2.
Frankowski Z., Siemiński W., Topczewska T., Zuziak Z.K. (2000), Działalność marketingowa gmin. Zarys ujęć marketingu terytorialnego, Wyższa Szkoła Humanistyczna, Instytut Marketingu i Reklamy, Ciechanów.
 
3.
Golik-Górecka G. (2005), Marketing terytorialny a strategie rozwoju miast W: H. Szulce, M. Florek (red.), Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji, kierunki rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 99-105.
 
4.
Gubler R.E., Möller Ch. (2006), Standortmarketing. Konzeption, Organisation und Umsetzung, Haupt Verlag, Bern. Stuttgart, Wien.
 
5.
Kuźniar W., Wdrażanie marketingu terytorialnego na poziomie gminy jako innowacyjna forma zarządzania jednostką terytorialną,.
 
7.
Langer W. (2006), Strategiczny marketing w rozwoju jednostki terytorialnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 
8.
Łuczak A. (1999), Miasto i produkt miejski jako zagadnienie marketingowe. „Samorząd Terytorialny”, nr 11, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa, s. 46-53.
 
9.
Markowski T. (1999), Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
10.
Szromnik A. (1997), Marketing terytorialny – geneza, rynki docelowe i podmioty oddziaływania W: T. Domański (red), Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 35-49.
 
11.
Szromnik A. (2002), Marketing miast i regionów. (marketing terytorialny) – geneza, cechy i cele W: J. Karwowski (red.), Marketing w rozwoju regionu (wybrane zagadnienia), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 18.
 
12.
Szromnik A. (2008), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, Kraków.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top