ORIGINAL ARTICLE
ECOLOGICAL ACTIVITY AS PART OF THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CONCEPT AREA (BASED ON THE EXAMPLE OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN RURAL AREAS)
 
More details
Hide details
1
Warsaw University of Life Sciences Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
2
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2018-07-04
 
 
Corresponding author
Marcin Ratajczak   

dr Marcin Ratajczak (ORCID 0000-0001-5158-6505), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Polska; tel. +48 504 615 265
 
 
Jan Wołoszyn   

dr hab. Jan Wołoszyn, prof., Państwowa Szkoła Wyższa im. Papież Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2017;10(4):43-53
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The purpose of this article is to show the results of the analysis of the involvement of micro-, small and medium-sized agribusiness enterprises operating in rural areas with reference to the issues of social responsibility in protection of natural environment. Materials and methods: Research on entrepreneurs’ views on CSR activities was conducted at the turn of 2016 and 2017 and included 212 micro (0-9 persons), small (10-49 employees) and medium (50-249 employees) agribusiness enterprises conducting business activity in the rural areas of the Wielkopolska province. Results: The conducted research has confirmed the common view that micro enterprises show little interest in implementing basic standards of social responsibility in the “environment” area. The situation is slightly better for small and medium enterprises. Conclusions: Pro-environmental activities, especially in the agribusiness sector, should be promoted, highlighting the range of benefits that can be achieved through these activities, such as improving relationships with the local community, increasing employees’ motivation, and increasing customers’ loyalty.
 
REFERENCES (12)
1.
Banerjee S. (2008), Corporate Social Responsibility: the good, the bad and the ugly. Critical Sociology, Nr 34, s. 51-78.
 
2.
Dziennik Ustaw 2001r., Nr 62, Poz. 627.
 
3.
EN ISO 14001:20004 pkt. 3.12.
 
4.
Garriga E., Mele D. (2004), Corporate Social Responsibility theories – mapping the territory. Journal of Business Ethics, Nr 53, s. 51-68.
 
5.
Kapusta F. (2006), Przedsiębiorczość. Teoria i praktyka. Forum Naukowe, Poznań-Wrocław.
 
6.
Lewicka-Strzełecka A. (2006), Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym. IFiS PAN, Warszawa.
 
7.
Nahotko S. (2002), Podstawy zarządzania ekologicznego przedsiębiorstw. Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 
8.
Ocieczek W., Gajdzik B. (2010), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw produkcyjnych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 
9.
Promoting a European Framework for Corporate Socjal Resposibility – Green Paper, COM (2001) 366 final, Bruksela 2001.
 
10.
Ratajczak M., Wołoszyn J., Stawicka E. (2012), Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw agrobiznesu z obszarów wiejskich. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 
11.
Ratajczak M. (2016), Ocena wybranych działań na rzecz środowiska naturalnego podejmowanych przez przedsiębiorstwa agrobiznesu w ramach koncepcji CSR. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, Nr 419, s. 167-177.
 
12.
Smędzik K. (2009), Koncentracja przedsiębiorstw agrobiznesu w województwie wielkopolskim. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, nr 2, s. 275-287.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top