ORIGINAL ARTICLE
INNOVATIVENESS OF BIOECONOMY IN POLAND IN THE FIELD OF REUSE OF WASTES IN 2013 (SPATIAL ANALYSIS)
 
 
More details
Hide details
1
The Agricultural University of Kraków Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 
 
Publication date: 2018-07-05
 
 
Corresponding author
Karol Kukuła   

prof. dr hab. Karol Kukuła, The Agricultural University of Kraków, Department of Statistics and Econometrics, al. Mickiewicza 21, Kraków, Poland; phone: +48 12 662-43-81
 
 
Economic and Regional Studies 2016;9(2):76-86
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The article presents results of study on innovativeness of bioeconomy in Poland in the field of reuse of wastes. Materials and methods: The research was carried out on the basis of a spatial reference system of voivodeships in reference to data from 2013. Innovativeness of bioeconomy in rational reuse of wastes is a complex phenomenon which is described by means of selected diagnostic variables. Results: Subsequently, the method of the scope of multidimensional comparative analysis, that results in formulation of ranking with regard to the level of an examined complex phenomenon was described. Further the method proposed by author was applied and on its basis the objects (voivodeships) were categorized into four groups. Conclusions: The leading positions are occupied by the following voivodeships: Masovian, Silesian, Lower Silesian. Last places in the raking are taken by voivodeships located in the eastern part of the country and include the following voivodeships: Świętokrzyskie, Lubuskie, Opolskie. These voivodeships constitute the forth group, namely the most numerous but, at the same time, the weakest.
 
REFERENCES (6)
1.
Adamowicz M. (2014), Europejska koncepcja biogospodarki i jej przełożenie na działania praktyczne. Studia Ekonomiczne i Regionalne, t. 7, nr 4, s. 5-21.
 
2.
Kukuła K. (2000), Metoda unitaryzacji zerowanej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
3.
Kukuła K. (2014), Regionalne zróżnicowanie stopnia zanieczyszczenia środowiska w Polsce a gospodarka odpadami. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XV, z. 8, s. 183-198.
 
4.
Lechwar M., Kuźniar W. (2014), Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na rozwój biogospodarki. Studia Ekonomiczne i Regionalne, t.7, nr 4, s. 65-72.
 
5.
Paklikowski R. (2014), Istota innowacyjności – powstanie nowej nauki i jej definicje. Blog Innowacje.
 
6.
Schumpeter J.A. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego. PWN, Warszawa.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top