ORIGINAL ARTICLE
PROMOTION OF CROSS-SECTORAL PARTNERSHIPS AS AN ELEMENT ENHANCING LOCAL GOVERNMENT DEVELOPMENT AND COMPETITIVENESS
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska
 
2
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Warsaw University of Life Sciences
 
 
Publication date: 2018-07-11
 
 
Economic and Regional Studies 2012;5(2):43-57
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents the principles of inter-sectoral cooperation and forms of its local incidence. The analysis examines the functioning of local action groups in the Mazowieckie Voivodship, and shows an association between willingness to undertake the inter-sectoral cooperation and the rural county level of development and competitiveness of in Mazowieckie Voivodship.
 
REFERENCES (5)
1.
Domański R. (1987), Hierarchiczne systemy przestrzenno-gospodarcze. Przegląd Ekonomiczny, t. 59, z. 3.
 
2.
Gray B. (1989), Collaborating: Finding Common Ground for Multiparty Problems. Jossey-Bass Publishers, San Francisco, London.
 
3.
Iwańska M. (2011), Partnerstwo jako czynnik rozwoju i budowania przewagi konkurencyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Niepublikowana rozprawa doktorska, SGGW w Warszawie.
 
4.
Węsierski J., Armstrong J. (2002), Podstawy organizowania partnerstw lokalnych. II Forum Rozwoju Wsi. Wybór dróg życiowych mieszkańców wsi. Lublin.
 
5.
Zmyślony P. (2008), Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym. Wydaw. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top