ORIGINAL ARTICLE
ZERO UNITARIZATION METHOD AND ITS APPLICATION IN RANKING RESEARCH IN AGRICULTURE
,
 
 
 
More details
Hide details
1
The University of Agriculture in Cracow / Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Publication date: 2018-07-11
 
 
Corresponding author
Karol Kukuła   

prof. dr hab. Karol Kukuła, University of Agriculture in Cracow, Faculty of Agriculture and Economics, Mickiewicza Avenue 21, 31-120 Kraków, Poland; phone: +48 12 662 43 81
 
 
Danuta Bogocz   

dr Danuta Bogocz, University of Agriculture in Cracow, Faculty of Agriculture and Economics, Mickiewicza Avenue 21, 31-120 Kraków, Poland; phone: +48 12 662 43 81
 
 
Economic and Regional Studies 2014;7(3):5-13
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the analysis of technical equipment of Polish agriculture in spatial aspect. The investigation was carried out on voivodeship level with the application of classical and fuzzy methods of linear ordering and classification of objects. The research was based on the data from Agricultural Census conducted in 2010 and on the data from the Central Office of Geodesy and Cartography. As a result of application of the statistical procedures ranking of voivodeships was obtained and in consequence the division of voivodeships into three groups of high, moderate and low level of technical equipment of agriculture.
 
REFERENCES (10)
1.
Bogocz D. (2012), Pomiędzy TAK a NIE czyli o rozmytym charakterze pojęć, metod i kategorii, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, SGGW, Warszawa.
 
2.
Bogocz D. (1995), Przykłady zastosowań rozmytej funkcji wartościującej w badaniach ekonomicznych, Zeszyty Naukowe SGGW, Warszawa.
 
3.
Borys T. (1978), Metody unormowania cech w statystycznych badaniach porównawczych , Przegląd Statystyczny, z.2.
 
4.
Hellwig Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, z.4.
 
5.
Kukuła K. (1994), O pewnej metodzie relatywizacji cech diagnostycznych z preferowaniem wartości ponadprzeciętnych, Przegląd Statystyczny, z. 2.
 
6.
Kukuła K. (1996), Problem wykorzystania nominant w wielowymiarowej analizie porównawczej, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie, Seria: „Ekonomika”, nr 25, Kraków.
 
7.
Kukuła K. (2000), Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
8.
Kukuła K. (2014), Budowa rankingu województw ze względu na poziom wyposażenia technicznego rolnictwa w Polsce, Wiadomości Statystyczne, nr 7.
 
9.
Ostasiewicz W. (1993), Zastosowanie zbiorów rozmytych w ekonomii, PWN, Warszawa.
 
10.
Rószniewicz M. (1998), Zastosowanie teorii zbiorów rozmytych do oceny stopnia akceptacji produktu, Wiadomości Statystyczne, z. 4.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top