ORIGINAL ARTICLE
OBTAINING ELECTRIC AND THERMAL ENERGY FROM PROCESSED MUNICIPAL WASTE AND THE STATE OF WASTE MANAGEMENT IN POLAND IN 2015
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Economic and Regional Studies 2018;11(2):34-44
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The purpose of this work is to present the problem of municipal waste management, and its use for the production of electric and thermal energy. Materials and methods: The information used is derived from the CSO publication for 2015 in the scope of the data on municipal waste and electric energy per province. To establish the rankings of provinces, the method of zero unitarisation was applied, whose task is to bring various variables to the state of comparability with different titres and orders of magnitudes; and then the results derivedfrom the two rankings were compared. Results: The rankings of provinces with respect to the state of waste management and obtaining electrical energy in Poland in 2015 were presented. These rankings are characterized by a significant degree of similarity. Conclusions: Regional differentiation in individual Polish provinces in 2015 is relatively moderate.
 
REFERENCES (11)
1.
Abramowicz M., Zając K. (1986), Metoda ważenia zmiennych w taksonomii numerycznej i procedurach porządkowania liniowego. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 328, s. 5-17.
 
2.
Bosello F., Campagnolo L., Eboli F., Parrado R. (2012), Energy from waste: generation potential and mitigation opportunity. Environmental Economics and Policy Studies, vol. 14, issue 4, pp. 403-20. https://doi.org/10.1007/s10018....
 
3.
Kagawa S., Inamura H., Moriguchi Y. (2004), A Simple Multi-Regional Input-Output Account for Waste Analysi. Economic Systems. Research. vol. 16, no. 1. s. 1-20. https://doi.org/10.1080/095353....
 
4.
Koszela G., Szczęsny W. (2015), Wykorzystanie narzędzi WAP do oceny poziomu zanieczyszczenia środowiska w ujęciu przestrzennym. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, XVI/3, s. 183-193.
 
5.
Kukuła K. (2000), Metoda unitaryzacji zerowanej. PWN, Warszawa.
 
6.
Kukuła K. (2012), Propozycja budowy rankingu obiektów z wykorzystaniem cech ilościowych oraz jakościowych. Metody Ilościowe. w Badanich Ekonomicznych, XIII/1, s.5-16.
 
7.
Kukuła K. (2016), Innovativeness of bioeconomy in Poland in the field of reuse of wastes in 2013 (spatial analysis)/ Innowacyjność biogospodarki w Polsce w zakresie wykorzystania odpadów w 2013 roku (studium przestrzenne). Economic and Regional Studies, Vol. 9, No. 2, pp. 76-86.
 
8.
Leboda R., Olezczuk O. (2002), Odpady komunalne i ich zagospodarowanie. Zagadnienia wybrane, Uniwersytet Marii Curie -Skłodowskiej, Lublin.
 
9.
Ochrona środowiska – Environment (2015), GUS, Warszawa.
 
10.
Ozga P. (2017), Gospodarka odpadami a stan zanieczyszczenia środowiska naturalnego w Polsce w 2015 roku – przegląd rgionalny. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, t. XVIII/2, 2017, s. 304 – 313.
 
11.
http://www.zielona-energia.cir... (data dostępu: 15.11.2017 r.).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top