ORIGINAL ARTICLE
DEGREE OF ENVIRONMENTAL POLLUTION IN POLAND – RANKING OF THE PROVINCES IN 2016
 
 
More details
Hide details
1
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Zakład Ekonomii, Instytut Administracyjno - Ekonomiczny
 
 
Submission date: 2018-09-21
 
 
Online publication date: 2019-03-31
 
 
Corresponding author
Karol Kukuła   

Zakład Ekonomii, Instytut Administracyjno - Ekonomiczny
 
 
Economic and Regional Studies 2019;12(1):23-32
 
JEL code: C1
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The article presents research aimed at creating the ranking of provinces due to the degree of environmental pollution. The presentation of the spatial distribution of pollutants should result in taking appropriate pro-ecological actions in the provinces. Materials and methods: Secondary material included in the research was the publication entitled “Environmental Protection – Environment 2017” by the Central Statistical Office. The method of ranking diagnostic variables was applied and then a synthetic variable determining the level of pollution in individual provinces was constructed, which made it possible to create their ranking. In the final stage, the author’s own method was implemented in order to divide the provinces into 3 groups. Results: The provinces were ranked from a relatively little to very polluted ones. Three groups of provinces were distinguished according to the criterion discussed. It has been revealed that the third group with the highest degree of environmental contamination includes as many as 8 provinces, that is half of them. Conclusions: The author believes that in order to prepare a more precise spatial diagnosis of the state of the natural environment in Poland, research has to be extended by including adequate information at the county level.
 
REFERENCES (12)
1.
Adamowicz, M. (2014). Europejska koncepcja biogospodarki i jej przełożenie na działania praktyczne. Studia Ekonomiczne i Regionalne, 7(4), 5-21.
 
2.
Chyłek, E.K. (2014). Strategiczny program biostrateg i jego znaczenie do realizacji celów biogospodarki. Studia Ekonomiczne i Regionalne, 7(4), 43-53.
 
3.
Guzal-Dec, D., Siedlecka, A., Zwolińska-Ligaj, M. (2016). Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych”. Economic and Regional Studies, 10(1), 125-129.
 
4.
Hellwig, Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, 4, 307–326.
 
5.
Kukuła, K. (2000). Metoda unitaryzacji zerowanej. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 
6.
Kukuła, K. (2015). Equipment with some appliances and facilities of environmental protection in villages (space study - 2013). Acta Scientiarum Polonorum – Oeconomia, 14(2), 75-83.
 
7.
Kukuła, K. (2016). Municipal waste mangement in Poland in the light of Multi – Dimensional Comparative Analysis. Acta Scientiarum Polonorum – Oeconomia, 15(4), 93-103. https://doi.org/10.22630/ASPE.....
 
8.
Kukuła, K., Luty, L. (2015). Propozycja procedury wspomagającej wybór metody porządkowania liniowego. Przegląd Statystyczny, LXII(2), 219 -231.
 
9.
Kukuła, K., Luty, L. (2018). O wyborze metody porządkowania liniowego do oceny gospodarki odpadami w Polsce w ujęciu przestrzennym. Problemy Rolnictwa Światowego, 18(2), 183-192. https://doi.org/10.22630/PRS.2....
 
10.
Pieniążek, A. (2016). Korytarze ekologiczne – aktywność organizacji pozarządowych. Studia Ekonomiczne i Regionalne, 10(2), 50-63.
 
11.
Wielewska, I., Kacprzak, M. (2016). Directions of undertaking ecological innovations in agribusiness companies. Acta Scientiarum Polonorum – Oeconomia, 15(4), 183-193.
 
12.
Wiatrak, A.P. (2017). Potrzeby i kierunki wspierania innowacyjności w agrobiznesie. Problemy Rolnictwa Światowego, 17(3), 286-297.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top