ORIGINAL ARTICLE
THE USE OF PERSONAL COMPUTERS AND INTERNET NETWORKS BY PROFESSIONALLY ACTIVE PEOPLE WITH DISABILITIES LIVING IN RURAL AREAS
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Economic and Regional Studies 2018;11(2):55-66
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The aim of the article is to determine the level of accessibility of personal computers and the Internet and their use for distance work by professionally active persons with disabilities living in rural areas throughout Poland. Materials and methods: Surveys were carried out during the period from June 30, 2010, to May 31, 2011, on a sample of 5,000 persons with disabilities, 1359 of whom, during the last 30 days of the survey, were gainfully employed - they were professionally active. The area of research included randomly selected rural and urbanrural communes in sixteen provinces. Results: Personal computers and the Internet are most often used by the group of young people with disabilities and those who conduct their business activities in communes. Personal computers and the Internet are most often used by disabled persons with physical, sensory and complex disorders. Conclusions: It is necessary to intensify organisational, technical and legal activities and efforts that will contribute to a fuller and wider use of computers, the Internet and other assistive technology by people with disabilities.
 
REFERENCES (14)
1.
Bartnikowska U., Żyta A. (2006), Internet w procesie edukacji i rehabilitacji osób głuchoniewidomych. Szkoła Specjalna, t. LXVII, nr 5 (237), s. 338.
 
2.
Dejnaka A. (2012), Internet bez barier - accessibility oraz usability a potrzeby osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawność. zagadnienia, problemy, rozwiązania, t.2, nr 3, s. 41.
 
3.
Garbat M. (2013), Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
 
4.
Jan Paweł II (1987), Laborem Exercens. Tekst i komentarze, Lublin.
 
5.
Magnuszewska-Otulak G. (2009), Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 
6.
Mikołajewska E., Mikołajewski D. (2018), Wsparcie teleinformatyczne aktywizacji edukacyjnej i zawodowej osób niepełnosprawnych - propozycja rozwiązania, http://www.academia.edu/224526..., (data dostępu: 07.01.2018).
 
7.
Ochonczenko H. (2004), Sytuacja na rynku pracy osób niepełnosprawnych w dobie zmian społecznych i gospodarczych w Polsce, W: J. Bąbka (red.), Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, s. 225.
 
8.
Olszewski S., Parys K., Trojańska M. (2012), Przestrzenie życia osób z niepełnosprawnością, Wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków, s. 161.
 
9.
Szczupał B. (2012), Aktywizacja zawodowa i zatrudnienie osób z niepełnosprawnością na współczesnym rynku pracy - wybrane. uwarunkowania i rozwiązania praktyczne, W: D. Tomczyszyn, W. Romanowicz (red.) Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnością. Wyd. Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, s. 151.
 
10.
Szczupał B. (2006), Wybrane aspekty poczucia jakości życia bezrobotnych osób niepełnosprawnych. W: Z. Palak (red). Jakość życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie, Lublin, s. 187.
 
11.
Wołosiuk B. (2012), Kształcenie zawodowe osób z niepełnosprawnością, W: B. Wołosiuk, M. Nowak (red.), Kształcenie zawodowe i ustawiczne a potrzeba rynku. Wyd. Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, s. 239.
 
12.
Wójcik M. (2008), Aktywność ekonomiczna osób niepełnosprawnych, W: B. Skrętowicz i M. Komorowska (red.), Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie polskim okresu transformacji. Wyd. UMCS w Lublinie, Lublin, s. 29.
 
13.
http://www.niepelnosprawni.gov..., (data dostępu: 27.12.2017).
 
14.
http://www.niepelnosprawni.gov..., (data dostępu: 27.12.2017).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top