ORIGINAL ARTICLE
THE EFFECT OF THE CORONAVIRUS (SARS COV-2) ON TRAINING FOR JOBSEEKERS IN HUNGARY
 
 
More details
Hide details
1
Doctoral School of Management and Business Administration, Szent István University, Hungary
 
 
Submission date: 2020-11-24
 
 
Acceptance date: 2021-03-08
 
 
Online publication date: 2021-03-31
 
 
Publication date: 2021-03-31
 
 
Corresponding author
Dávid Hajdú   

Doctoral School of Management and Business Administration, Szent István University, Páter Károly, 2100, Gödöllő, Hungary
 
 
Economic and Regional Studies 2021;14(1):80-98
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The study examines the consequences of the coronavirus on training for jobseekers supported by county government offices in Hungary. Materials and methods: The study investigates the effects of the coronavirus in Hungary on the basis of the information obtained from trainings for jobseekers supported by county government offices. Before conducting the research the data provided by the Labour Market Department of the Division of Employment and Occupational Safety of the government office were obtained. Results: The amount of the earnings-related allowance paid during the pandemic period was HUF 2,369,404,800, which, calculated on the basis of the average earnings-related allowance in the country (HUF 128,800), could have given 6,132 people a new profession in the country. The digital form of education ordered by the Hungarian Government did not affect the trainings initiated by the county government offices. Act IV of 1991 on the Promotion of Employment and Unemployment Benefits, which supported trainings initiated under the Act and later, were suspended on the date of entry into force of the Decree for the duration of the emergency due to the force of law. No further trainings could be started during the period of emergency. Conclusions: There is no possibility of digital education and distance learning in the case of trainings supported by the government office. General courses based on personal interaction are conducted by training institutions commissioned by the government office. As a result, the pandemic period have caused enormous financial losses for the support sector. In the author’s opinion, the introduction of digital education in these forms of training, except for internships, could be a solution in similar situations that are likely to occur in the future.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
iThenticate
 
REFERENCES (37)
1.
Anselin, L. (1995). Local Indicators of Spatial Association – LISA. Geographical Analysis, 27(2), 93–115. https://doi.org/10.1111/j.1538....
 
2.
Artner, A. (2020). Munkaerőpiaci és szociális helyzet Magyarországon – európai tükörben. Új Munkaügyi Szemle, 1(1), 3-16 (in Hungarian).
 
3.
Bartel, A. (1995). Training, wage growth, and job performance: evidence from a company database. Journal of Labor Economics, 13(3), 401–425. https://doi.org/10.1086/298380.
 
4.
Benke, M. (Ed.) (2006). A felnőttek foglalkoztathatóságának növelésére irányuló komplex képzési modellek, különös tekintettel a hátrányos helyzetű csoportokra, javaslatok intézkedésekre. Budapest: NFI (in Hungarian).
 
5.
Bordás, G., Siposné Nándori, E. (2019). A munka világába történő integrációt segítő képzések: marginális munkaerőpiaci rétegek, képzések és átképzések a Miskolci Járásban. Észak-Magyarországi Stratégiai Füzetek, 16(3), 69-75 (in Hungarian). https://doi.org/10.32976/strat....
 
6.
Egri, Z. (2017). Magyarország városai közötti egészségegyenlőtlenségek. Területi Statisztika, 57(5), 537–575 (in Hungarian). https://dx.doi.org/10.15196/TS....
 
7.
Enyedi, Gy. (2010). Terület- és településfejlesztéssel kapcsolatos tudományos kutatások fő irányai és feladatai. Területi Statisztika, 13(4), 398-405 (in Hungarian).
 
8.
European Commission/EACEA/Eurydice (2015). Adult Education and Training in Europe: Widening Access to Learning Opportunities. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 
9.
European Commission/EACEA/National Policies (2019). Preventing early leaving from education and training (ELET). https://eacea.ec.europa.eu/nat... (Access: 10 November, 2020).
 
10.
Farkas, É., Henczi, L. (2013). Az “Oktatás és képzés 2020” európai stratégiáról. In: L. Henczi, (Ed.) Szak- és felnőttképzés-szervezés gyakorlata (pp. 1-22). Budapest: Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft (in Hungarian).
 
11.
Findsen, B., Formosa, M. (2011). Lifelong Learning in Later Life: A Handbook on Older Adult Learning. Series: International Issues in Adult Education, Vol. 7. https://doi.org/10.1007/978-94....
 
12.
Fine, D., Havas, A., Hieronimus, S., Jánoskuti, L., Kadocsa, A., Puskás, P. (2018). Átalakuló munkahelyek: az automatizálás hatása Magyarországon. McKinsey & Company, www.mckinsey.com (in Hungarian).
 
13.
Halmos, C. (2005). A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra. Kutatási zárótanulmány. Budapest: NFI (in Hungarian).
 
14.
Hegedűs, R. (2016). Hátrányos Helyzetűek és munkaerő-piaci prognózisok. In: G. Pusztai, V. Bocsi, T. Ceglédi (Eds.). A felsőoktatás (hozzáadott) értéke: Közelítések az intézményi hozzájárulás empirikus megragadásához (pp. 150-164). Budapest, Magyarország, Nagyvárad, Románia: Partium, Új Mandátum (in Hungarian).
 
15.
Huszka, P., Huszka, P.B., Lőre, V. (2020). A koronavírus-járvány és felvásárlási láz néhány összefüggésének vizsgálata Győrben. Táplálkozásmarketing, 7(1), pp. 89-101 (in Hungarian). https://doi.org/10.20494/TM/7/....
 
16.
Koós, B. (2020). A koronavírus-járvány társadalmi-területi aspektusai Magyarországon. Tér és Társadalom, 34(2), pp. 171-177 (in Hungarian). https://doi.org/10.17649/TET.3....
 
17.
Lipták, K. (2019). The forecast of unemployment in Hungary and the role of social innovation in employment expansion. In: R. Nemec, L. Chytilova (Eds.). Proceedings of the 13th International Conference on Strategic Management and its Support by Information Systems 2019 (pp. 179-186). Ostrava: Csehország.
 
18.
Mócz, D. (2013). Az élethosszig tartó tanulás gazdasági szerepe. In. J.T. Karlovitz (Eds.). Gazdasági tanulmányok – elmélet és gyakorlat konferencia kötete (pp. 199-209). Komarno: International Research Institute (in Hungarian).
 
19.
Nichols, A., Mitchell, J., Lindner, S. (2013). Consequences of Long-Term Unemployment. Washington, DC: The Urban Institute.
 
20.
Őry, M. (2005). Hátrányos helyzetű csoportok helyzete a munkaerőpiacon. Budapest: NFI (in Hungarian).
 
21.
Rakaczkiné, T.K. (2010). Gyakorlati oktatási szakmenedzser. A kompetenciák standard körének a kidolgozása. In: Szent István Egyetem (Eds.). Háttértanulmányok a gyakorlati oktatási szakmenedzser képzéshez (pp. 37-59). Gödöllő: SZIE GTK Pályatervezési és Tanárképző Int. (in Hungarian).
 
22.
Szép, Z. (2008). A szakképzés és felnőttképzés hatékonysága. Kutatási tájékoztató. Felnőttképzés, 6(2), 39-43 (in Hungarian).
 
23.
Szűcs, G. (2017). Munkaerőhiány és munkanélküliség együttes jelenléte a munkaerőpiacon. Miben segíthet az oktatás a helyzet megoldásában? In: B.A. Keserű, Doktori Műhelytanulmányok 2017 (pp. 359-370). Győr: SZE-ÁJDI (in Hungarian).
 
24.
Tóth, G. (2014). Térinformatika a gyakorlatban közgazdászoknak. Miskolc: Miskolci Egyetem, Miskolc (in Hungarian).
 
25.
Zachár, L. (2009). A felnőttképzés rendszere és főbb mutatói. Access: https://ofi.oh.gov.hu/felnottk... (in Hungarian).
 
26.
Zrinszky, L. (2010). Tanulmányok a neveléstudomány köréből. A megújuló felnőttképzés. Budapest: Gondolat Kiadó (in Hungarian).
 
27.
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (Magyarország) – National Employment Service (Hungary): nfsz.munka.hu (Date of access: 12 August, 2020).
 
28.
70/2020. (III. 26). Kormány rendelet az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a felnőttképzésben folyó oktatás és szakmai vizsgáztatás biztosításának eltérő szabályairól (http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc...., Date of access: 10 August, 2020) (in Hungarian).
 
29.
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról/1996. (VII. 16.) MüM rendelet (https://net.jogtar.hu/jogszaba..., Date of access: 10 August, 2020) (in Hungarian).
 
30.
272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről1303/2013/EU rendelet (https://net.jogtar.hu/jogszaba..., Date of access: 10 August, 2020) (in Hungarian).
 
31.
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (https://net.jogtar.hu/jogszaba..., Date of access: 10 August, 2020) (in Hungarian).
 
32.
368/2011. (XII. 31). Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (https://net.jogtar.hu/jogszaba..., Date of access: 10 August, 2020) (in Hungarian).
 
33.
320/2014. (XII. 13). Kormányrendelet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról (https://net.jogtar.hu/jogszaba..., Date of access: 10 August, 2020) (in Hungarian).
 
34.
67/2015. (III. 30). Kormányrendelet az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről (https://net.jogtar.hu/jogszaba..., Date of access: 10 August, 2020).
 
35.
86/2019. (IV. 23). Kormányrendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról (https://net.jogtar.hu/jogszaba..., Date of access: 10 August, 2020) (in Hungarian).
 
36.
170/2011. (VIII. 24). Kormányrendelet a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról (https://net.jogtar.hu/jogszaba..., Date of access: 10 August, 2020) (in Hungarian).
 
37.
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (https://net.jogtar.hu/jogszaba..., Date of access: 10 August, 2020) (in Hungarian).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top