ROLE OF SCHOOL IN AXIOLOGICAL EDUCATION
 
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska
 
 
Publication date: 2018-07-12
 
 
Economic and Regional Studies 2010;4(1):35-48
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The most important place where relations do proceed between a pupil and a tutor is family and, next to it, school. The presented manuscript addresses the issues of axiological education in early school education. The school (apart from the family) is an institution responsible for instilling values in the upbringing process. The manuscript is divided into theoretical and research sections. The first elaborates on the literature of the subject, depicts major problems linked with values in education, the process of valuation and gaining axiological competences. The latter provides opinions of parents of IIIrd class pupils on the role of early school education in teaching values in the upbringing process.
 
REFERENCES (15)
1.
Dunaj B. (2005), Nowy słownik języka polskiego. Wydawnictwo Wilga 2005, Warszawa.
 
2.
Kuczkowski S. (1985), Przyjacielskie spotkania wychowawcze, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków.
 
3.
Łąkowski R. (1982), Encyklopedia Popularna PWN. PWN, Warszawa.
 
4.
Malicka M. (1999), Dać ludziom pragnienie. W: K. Olbrycht (red.), Edukacja aksjologiczna. Wydawnictwo UŚ, Katowice.
 
5.
Matulka Z. (1998), Przekazywanie wartości w procesie edukacji szkolnej. „Edukacja i Kultura”, nr 1(23), s. 9-15.
 
6.
Matulka Z. (2005), Wartości u podstaw wychowania personalistycznego. W: F. Adamski (red.), Wychowanie personalistyczne. Wydawnictwo WAM, Kraków, s. 225-235.
 
7.
Nowak M. (2001), Podstawy pedagogiki otwartej. Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 
8.
Śliwerski B. (2003), Edukacja. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. I, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, s. 905-906.
 
9.
Popielski K. (1996), Wartości i ich znaczenie w życiu ludzkim. W: K. Popielski, Wartości –człowiek – sens (red.), RW KUL, Lublin, s.61-69.
 
10.
Olbrycht K (2000)., Dlaczego boimy się wartości w wychowaniu. „Edukacja i Dialog”, nr 6, s. 26-32.
 
11.
Olbrycht K. (2000), Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby. Wydawnictwo UŚ, Katowice.
 
12.
Oleś P. (1989), Wartościowanie a osobowość. Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin.
 
13.
Ostrowska K. (1999), Wychowywać do urzeczywistniania wartości. W: K. Olbrycht (red.), Edukacja aksjologiczna. Wydawnictwo UŚ, Katowice, s. 21-33.
 
14.
Ostrowska U. (2006), Aksjologiczne podstawy wychowania. W: B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk, s.391-415.
 
15.
Węgrzyńska A. (2004), Jaka edukacja, czyli o wprowadzaniu uczniów w świat wartości. „Życie Szkoły”, nr 5, s. 331-334.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top