ORIGINAL ARTICLE
THE DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL ON THE LABOR MARKET OF THE WIELKOPOLSKIE VOIVODESHIP
 
More details
Hide details
1
Warsaw University of Life Sciences, Faculty of Economic Sciences, Poland.
 
 
Online publication date: 2020-03-31
 
 
Publication date: 2020-03-31
 
 
Corresponding author
Sylwester Kozak   

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Poland.
 
 
Economic and Regional Studies 2020;13(1):47-57
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: This paper presents the development of human capital on the labour market of the Wielkopolskie Voivodeship in 2004-2017. Materials and methods: The study uses methods of literature review and comparative analysis based on data provided by Statistics Poland. Results: The results of the analysis show that constant development of human capital is taking place in the Wielkopolskie Voivodeship, and its level measured by the number of students and graduates of universities, as well as the number of registered patents is comparable to the average in Poland. The high quality of human capital contributed to achieving above-average economic results and household incomes. Conclusions: Development of human capital and raising professional qualifications at post-graduate studies was particularly important in the period of negative impact on the Polish economy of the financial crises of 2007-2009 and 2010-2012. A combination of higher education and innovative abilities, as well as involvement in R&D contributed to the increased competitiveness of the voivodeship's economy.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (28)
1.
Becker, G.S. (1978). The economic Approach to Human Behavior. Chicago: University of Chicago Press.
 
2.
Becker, G.S. (1964). Human capital. New York: Columbia University Press.
 
3.
Benhabib, J., Spiegel, M. M. (1994). The role of human capital in economic development. Evidence from aggregate cross country data. Journal of Monetary Economics, 34(2), 143-173. https://doi.org/10.1016/0304-3....
 
4.
Chojnicki, Z., Czyż, T. (2000). Nowa organizacja terytorialna Polski i układ regionalny. Czasopismo Geograficzne, t. LXXI (3-4), 261-277.
 
5.
Domański, R.S. (1993). Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
6.
Drucker, P. (1994). The Age of Social Transformation, The Atlantic Monthly, 274, 53-58.
 
7.
Grzeszczak, J. (2007). Teoria biegunów wzrostu w warunkach polskich: przeszłość i teraźniejszość. W: Lach, J., Borowic, M., Rachwał, T. (red.), Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych, Kraków: Instytut Geografii Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej.
 
8.
Hirschman, A.O. (1958). The Strategy of Economic Development. New Haven: Yale University Press.
 
9.
Kacprzak, M., Król, A. (2015). Kapitał ludzki na rynku pracy. Journal of Tourism and Regional Development, 4, 33-44.
 
10.
Król, H., Ludwiczyński, A. (2006). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
11.
Lucas, R.E. (2002). Lectures on Economic Growth. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 
12.
Łaźniewska, E., Nowak, M. (2012). Źródła regionalnej konkurencyjności, W: E. Łaźniewska, M. Grynia (red.), Konkurencyjność regionalna. Koncepcje – strategie – przykłady. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
13.
Miciuła, I., Miciuła, K. (2015). Metody pomiaru wartości kapitału ludzkiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, 11, p. 269-280. https://doi.org/10.18276/wpe.2....
 
14.
Mincer, J. (1974). Schooling, experience and earnings. New York: Columbia University Press.
 
15.
Mincer, J. (1958). Investment in human capital and personal income distribution. Journal of Political Economy, 66(4), 281-302. https://doi.org/10.1086/258055.
 
16.
Mossakowska, E., Zawojska, A. (2009). Rozwój gospodarczy a kapitał ludzki na terenach wiejskich w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW – Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywieniowej, 79, 5-21.
 
17.
Myrdal, G. (1957). Economic Theory and Under-developed Regions. London: Gerald Duck - words.
 
18.
OECD. (1998). Human Capital Investment, An international Comparison. OECD Publishing.
 
19.
Proniewski, M. (1996). Polityka kształcenia jako czynnik rozwoju regionalnego na przykładzie Niemiec. Białystok: Wydawnictwo fili Uniwersytetu Warszawskiego.
 
20.
Pritchett, L. (2001). Where has all the education gone? World Bank Economic Review, 15(3), 367-391. https://doi.org/10.1093/wber/1...
 
21.
Psacharopoulos, G., Patrinos, H.A. (2004). Returns to Investment in Education: A Further Update. Education Economics, 12, 111-134. https://doi.org/10.1080/096452....
 
22.
Schultz, T.W. (1971). Investment in Human Capital. The Role of Education and Research. New York: Free Press.
 
23.
Schultz, T.W. (1963). The economic value of education. New York: Columbia University Press.
 
24.
Scott, A. (1988). New industrial spaces. London: Pion.
 
25.
Strahl, D. (2000). Rola uczelni wyższych w rozwoju regionalnym. W: J. Dietl, Z. Sapijaszka (red.), Rola uczelni wyższej w rozwoju społecznym i ekonomicznym regionu. Łódź: Wydawnictwo Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.
 
26.
Temple, J. (1999). A positive effect of human capital on growth. Economics Letters, 65(1), 131-134. https://doi.org/10.1016/S0165-....
 
27.
Trivedi, K. (2006). Educational human capital and levels of income: Evidence from states of India, 1965-91. Journal of Development Studies, 42(8), 1350-1378. https://doi.org/10.1080/002203....
 
28.
Winiarski, B. (1999). Czynniki konkurencyjności regionów. W: M. Klamut (red.), Konkurencyjność regionów. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top