CASE STUDY
THE IMAGE OF THE CITY OF KIELCE IN POLAND AND ABROAD - A CASE STUDY
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
 
 
Publication date: 2018-07-02
 
 
Economic and Regional Studies 2011;4(2):82-91
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Article attempts to present the image of the city of Kielce. The author has concluded its analysis of the documentation related to the promotional activities of the city authorities. Presented the work undertaken as well as the City Council's response, media and marketing places professionals in that regard. Additionally completed the article by the publishing of the results of research conducted in connection with the execution of the analyzed time interval campaign promoting Świętokrzyskie Voivodeship, which to some extent able to influence the perception of Kielce. The authors’ work was based primarily on an analysis of documents, the results of studies that were conducted through surveys and focus groups. The paper presents inefficient and inconsistent creation of the image the city of Kielce. Lack of aims and objectives of the strategy of promoting the development of the city, despite being prepared which contained well-defined lines of work, makes Kielce still at the tail end when it comes to efficiency of marketing activities in the country.
 
REFERENCES (31)
1.
Alktron J. (2002), Kształtowanie rynkowego wizerunku firmy, Wyd. AE w Krakowie, Kraków s.
 
2.
Davidson R. R. Maitland R.(1997), Tourim Destination, Hodder & Stoughton, London,.
 
3.
Glińska E., Florek M., Kowalewska A. Wizerunek miasta od koncepcji do wdrożenia (2009), Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa, s. 39.
 
4.
Kotler P., Haider D.H., Rein I. Marketing places (1993), The Free Press, New York 1993, s. 141.
 
5.
Łuczak A. (2002) Wizerunek miasta jako element strategii marketingowej W: (red). T. Markowski, Marketing terytorialny, PAN, Warszawa 2002, s.190.
 
6.
Olszewska J., Wizerunek jako narzędzie tworzenia przewagi strategicznej gminy, „Marketing i Rynek”, nr 11, s.12-13.
 
7.
Strategia promocji miasta Kielce na lata 20062010, Public Profits, s. 7-39.
 
8.
Szromnik A., Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku (2007), Wolters Kluwer, Warszawa, s.134.
 
9.
Tkaczyk J., Rachwalska J. (1997), Wszystko jest obrazem… Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa, „Marketing i Rynek”, nr 5, s.5-6.
 
10.
Województwo świętokrzyskie, raport z badania Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, 2009 rok, s. 4-9.
 
11.
www.polfair.com.pl/#, dostęp z dnia 01.2011r.
 
12.
www.targikielce.pl/index.html?k=main&s=inf ormacje dostęp z dnia 18.01.2011r.
 
13.
www.um.kielce.pl/pl/poznaj_miasto/ dostęp z dnia 18.01.2011r.
 
14.
www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID= /20100623/POWIAT0104/585796326 dostęp z dnia 18.01.2011r.
 
15.
/kielce.gazeta.pl/kielce/1,47262,4473109.ht ml dostęp z dnia 18.01.2011r.
 
16.
www.outdoordlamiast.pl/festiwal/pierwszae dycja/ dostęp z dnia 18.01.2011r.
 
17.
www.wiadomosci.gazeta.pl/kraj/1,34309,399 8380.html dostęp z dnia 18.01.2011r.
 
18.
www.wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,61 085,4982107.html dostęp z dnia 18.01.2011r.
 
19.
www.outdoordlamiast.pl/festiwal/drugaedyc ja/laureaci.asp dostęp z dnia 18.01.2011r.
 
20.
www.wici.info/News,Kielce_na_billboardach,1 0685.html dostęp z dnia 18.01.2011r.
 
21.
www.mediafm.net/reklama/16425,Wkrotceruszy-kampania-promocyjna-miasta-Kielce.html dostęp z dnia 18.01.2011r.
 
22.
www.billbordowy.blox.pl/2008/09/Piekielni e-wtorne-Kielce.html dostęp z dnia 01.2011r.
 
23.
www.rp.pl/artykul/142243.html dostęp z dnia 18.01.2011r.
 
24.
www.turystyka.gazeta.pl/Turystyka/1,83631, 4966755.html dostęp z dnia 18.01.2011r.
 
25.
www.turystyka.gazeta.pl/Turystyka/1,83631, 4966755.html.
 
26.
www.kielce.gazeta.pl/kielce/1,88809,615325,Kielce_maja_plan_promocji_na_dwa_lata.html dostęp z dnia 18.01.2011r.
 
27.
www.drogowskaz.com.pl/2009/01/20/aktua lizacja-strategii-promocji-miasta-kielce/ dostęp z dnia 18.01.2011r.
 
28.
www.kielce.gazeta.pl/kielce/1,35255,562759.html dostęp z dnia 18.01.2011r.
 
29.
www.kielce.gazeta.pl/kielce/1,35253,5677396,Promocja_Kielc__Najlepsza_przez_film.html dostęp z dnia 18.01.2011r.
 
30.
www.outdoordlamiast.pl/festiwal/laureaci.as p dostęp z dnia 18.01.2011r.
 
31.
www.kielce.gazeta.pl/kielce/1,88809,892878 9,Raport_o_promocji__Swietokrzyskie_zaczaro walo__ale.html dostęp z dnia 18.01.2011r.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top