ORIGINAL ARTICLE
COMMUNITIES OF BIAŁA PODLASKA DISTRICT AS A SUBJECT OF MARKETING ACTIVITIES CONDUCTED WITH THE MEANS OF REGIONAL OPERATIONAL PROGRAMME OF LUBELSKIE PROVINCE
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2018-07-02
 
 
Economic and Regional Studies 2011;4(2):92-99
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article attempts to answer the question of what actions could help raising funds by communes, especially the EU, as far as it affects the statutory regulations, and how much depends on the stakeholders themselves, and how efficiently the unit uses the funds raised. The main objective of this paper is to present and assess the legal and financial aspects of the functioning of the commune as a subject in the area of marketing.
 
REFERENCES (17)
1.
Bielecka D. (Nr 10/2006), Fundusze pomocowe Unii Europejskiej: bariery i możliwości absorpcji środków przez gminy. Samorząd Terytorialny, s. 34.
 
2.
Czornik M. (2000), Promocja miasta. Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice, s. 59.
 
3.
Dolnicki B. (2009), Samorząd terytorialny. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa s. 63.
 
4.
Dolnicki B. red, (2010), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, ABC.
 
5.
Filipiak B. (2005), Promocja a rozwój regionu, w: Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty, media w kreowaniu wizerunku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Sczecińskiego Nr 414, Szczecin, s. 715-721.
 
6.
Frankowski Z. (red), (2000), Działalność marketingowa gmin. Zarys ujęć marketingu terytorialnego, Wyższa Szkoła Humanistyczna, Ciechanów, s. 13-15.
 
7.
Leoński Z. (2008), Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, Wyd. WSB, Poznań, s. 137 i nast.
 
8.
Szromnik A. (2008), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków, s. 18 - 19.
 
9.
Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 
10.
Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz.1591 z późn. zm).
 
11.
Ustawa z dnia 6 października 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).
 
12.
Wyrok z 4 lutego 1999 r., II SA/Wr 1302/97.
 
13.
Wyrok NSA z 6 XII 2000 r., I SA/Gd 2038/99, OSP, z. 11.
 
16.
http://www.mrr.gov.pl/aktualno... ropejskie_2007_2013/Strony/KRW_dla_RPO_pod zielona_26012011.aspx.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top