ARTYKUŁ ORYGINALNY
BEHAWIORALNE ASPEKTY INWESTYCJI W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NA PRZYKŁADZIE PODKARPACIA
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomii i Finansów, Uniwersytet Rzeszowski, Polska
 
 
Data nadesłania: 22-09-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 11-03-2024
 
 
Data akceptacji: 11-03-2024
 
 
Data publikacji online: 28-03-2024
 
 
Data publikacji: 28-03-2024
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Szara   

Instytut Ekonomii i Finansów, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601, Rzeszów, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2024;17(1):164-180
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
D 90
D 91
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem badania są błędy poznawcze popełnione podczas inwestycji w panele fotowoltaiczne. Celem pracy jest identyfikacja błędów poznawczych związanych z inwestycją w odnawialne źródła energii. Materiały i metody: Wykorzystano dane z badania ankietowego zrealizowanego wśród właścicieli instalacji fotowoltaicznych na Podkarpaciu. W literaturze przedmiotu zidentyfikowano prace poświęcone innym czynnikom niż błędy behawioralne wpływające na inwestycje w panele fotowoltaiczne. Wyniki: Respondenci podejmując decyzje o inwestycji w panele fotowoltaiczne ulegli heurystyce zakotwiczenia, błędom pozytywnej retrospekcji, niepotrzebnych informacji, wspierania decyzji, ramy. Wnioski: Przeprowadzone badania pozwalają na potwierdzenie zachowań ludzi i uleganiu wpływowi innych niż ekonomiczne czynnikom przy inwestowaniu. Wiedza dotycząca błędów behawioralnych może pozwalać na kalibrowanie zachęt finansowych, dzięki którym można skuteczniej wpływać na klienta.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
iThenticate
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top