ARTYKUŁ ORYGINALNY
WPŁYW SEKTORA LOGISTYCZNEGO NA WZROST GOSPODARCZY POLSKI W LATACH 2018-2022
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Ekonomicznych, Akademia Bialska im. Jana Pawła II
 
 
Data nadesłania: 12-12-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 03-01-2024
 
 
Data akceptacji: 05-01-2024
 
 
Data publikacji online: 28-03-2024
 
 
Data publikacji: 28-03-2024
 
 
Autor do korespondencji
Mariusz Pyra   

Wydział Nauk Ekonomicznych, Akademia Bialska im. Jana Pawła II
 
 
Economic and Regional Studies 2024;17(1):149-163
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
C22
O47
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Analiza wpływu sektora logistycznego na wzrost gospodarczy Polski w latach 2018-2022. Celem jest zrozumienie, jak procesy logistyczne, w tym przewozy ładunków i pasażerów, sprzedaż wyrobów i usług transportowych oraz gospodarka magazynowa, wpływają na kluczowe wskaźniki ekonomiczne kraju, takie jak PKB i DNB. Materiały i metody: Zbiór danych ekonomicznych i logistycznych z GUS dla Polski z lat 2018- 2022. Zastosowane metody analizy obejmują analizę korelacji, regresję liniową, analizę skupień i szeregów czasowych, co pozwala na dogłębne zrozumienie związków między sektorem logistycznym a wzrostem gospodarczym. Wyniki: Istnieje istotna, dodatnia korelacja między rozwojem sektora logistycznego a wzrostem PKB Polski, z wyraźnym wpływem przewozów ładunków i efektywności logistycznej na kluczowe wskaźniki gospodarcze. Wnioski: Inwestycje w sektor logistyczny i jego modernizacja mają zasadnicze znaczenie dla wzrostu gospodarczego Polski, sugerując potrzebę dalszego rozwijania infrastruktury i innowacji w tej dziedzinie.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
iThenticate
 
REFERENCJE (20)
1.
Aczel, A.D. (2017). Statystyka w zarządzaniu. Warszawa: PWN.
 
2.
Banaszyk, P., Kauf, S., Szołtysek, J. (2021). Logistyka jako czynnik dobrostanu nowej generacji. Warszawa: PWE. https://doi.org/10.33226/1231-....
 
3.
Calderón, C., Servén, L. (2004). The Effects of Infrastructure Development on Growth and Income Distribution. World Bank Policy Research Working Paper, No. 3400. Waszyngton: The World Bank. https://doi.org/10.1596/1813-9....
 
4.
Celebi, U. (2021). The impact of logistics performance index upon Gross Domestic Product: mediating roles of foreign direct investment and patents. Journal of Global Strategic Management, 15(1), 29-45. https://doi.org/10.20460/JGSM.....
 
5.
Dz. Urz. UE L 174 z 26.06.2013, z późn. zm.
 
6.
Gołembska, E. (2022). Ważniejsze przesłanki logistykacji w biznesie międzynarodowym. W: S. Konecka i A. Łupicka (red.), Logistykacja gospodarki światowej (13–25). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. https://doi.org/10.18559/978-8....
 
7.
https://stat.gov.pl/metainform... (data dostępu: 10.12.2023).
 
8.
Józefacka, N., Kołek, M., Arciszewska-Leszczuk, A., Iwankowski, P. (2023). Metodologia i statystyka. Tom 1. Przewodnik naukowego turysty. Warszawa: PWN. https://doi.org/10.53271/2022.....
 
9.
Korkhin, A. (2012). Modeling Method of Stochastic Systems with Parameters Varying in Time. W: S. Forlicz (red.), Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu (159-174). Warszawa: CeDeWu.
 
10.
Kurasiński, Z. (2014). Profesjonalna logistyka szansą gospodarki polskiej w czasach kryzysów, chaosu i zmian. W: Z. Kurasiński, K. Szeląg (red.), Profesjonalizm w logistyce. Kształcenie logistyków – doświadczenia i wnioski (9-20). Łódź: Wyd. Społecznej Akademii Nauk.
 
11.
Maksimowicz-Ajchel, A. (2007). Wstęp do statystyki. Metody opisu statystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. https://doi.org/10.31338/uw.97....
 
12.
Meyera, D.F. (2020). An assessment of the impact of logistics and related infrastructure on the economy: a comparative analysis of the Visegrad countries. Polish Journal of Management Studies, 22(1), 295-309. https://10.17512/pjms.2020.22.....
 
13.
Platje, J., Paradowska, M., Kociszewski, K. (2018). Ekonomika transportu – Teoria dla praktyki. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
 
14.
Pułaska-Turyna, B. (2011). Statystyka dla ekonomistów. Warszawa: Difin.
 
15.
Ręklewski, M. (2020). Statystyka opisowa. Teoria i przykłady. Włocławek: Wydawnictwo Państwowej Uczelni Zawodowej.
 
16.
Saini, M., Hrušecká, D. (2021). Comparative impact of logistics performance index, ease of doing business and logistics cost on economic development: a fuzzy QCA analysis. Journal of Business Economics and Management, 22(6), 1577–1592. https://doi.org/10.3846/jbem.2....
 
17.
Skowrońska, A. (2013). Makrologistyka jako czynnik rozwoju gospodarki światowej w warunkach kryzysu ekonomicznego. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 9, 10-20.
 
18.
Sołtysik, M. (2009). Uwarunkowania logistyki w łańcuchach dostaw. W: D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżaniak (red.), Logistyka (11-53). Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.
 
19.
Stanisz, A. (2006). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Kraków: Statsoft.
 
20.
Tundys, B., Matuszczak, A. (2014). Analiza zależności pomiędzy poziomem PKB a transportem i jego kosztami zewnętrznymi w wybranych krajach Unii Europejskiej. Logistyka, 2, 361-372.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top