ORIGINAL ARTICLE
VOLUNTARINESS OF SOCIAL INSURANCE FOR ENTREPRENEURS – DE LEGE FERENDA POSTULATES
 
More details
Hide details
1
Katedra Zarządzania, Akademia Leona Koźmińskiego, Polska
 
 
Submission date: 2023-04-17
 
 
Final revision date: 2023-07-10
 
 
Acceptance date: 2023-08-17
 
 
Publication date: 2023-09-28
 
 
Corresponding author
Antoni Jerzy Kolek   

Katedra Zarządzania, Akademia Leona Koźmińskiego, Jagiellońska 57/59, 03-301, Warszawa, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2023;16(3):399-411
 
KEYWORDS
JEL CLASSIFICATION CODES
L32 Public Enterprises • Public-Private Enterprises L53 Enterprise Policy
 
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The subject of this paper is to discuss the situation of entrepreneurs in the Polish social insurance system and to present postulates based on conclusions resulting from the analysis of the legal situation of entrepreneurs. Materials and methods: The institutional analysis method was used in the paper, which made it possible to present the situation of entrepreneurs in the Polish social insurance system. Based on the analysis of legal acts and the rules of the social security system, the main challenges and issues related to the non-agricultural business activity in Poland were pointed out. Results: As a result of the analyses, de lege ferenda postulates have been formulated indicating the need for changes in the area of social insurance for people engaged in non-agricultural business activity. Conclusions: Assuming that entrepreneurship is more valuable and that the right to social security can be exercised not only though the insurance process (but also by way of provision, cumulative, or assistance techniques), it is reasonable to introduce voluntary social insurance coverage for people engaged in non-agricultural business activities. With the introduction of voluntariness, it would be necessary to redefine the conditions of eligibility for the statutory minimum pension so that the rights to benefits are not abused.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (14)
1.
Cieślik, J. (2019). Samozatrudnienie w Polsce na tle tendencji ogólnoświatowych: wyzwania w sferze polityki wspierania przedsiębiorczości i zabezpieczenia emerytalnego przedsiębiorców. Studia BAS, 2(58), 9-28. https://doi.org/10.31268/studi... (in Polish).
 
2.
Duraj, T. (2022). Prawny model ochrony pracy na własny rachunek – wprowadzenie do dyskusji. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 101, 5-19. https://doi.org/10.18778/0208-... (in Polish).
 
3.
Homenda, J. (2021). Mały ZUS plus w kontekście dotychczasowych ulg w opłacaniu składek do na ubezpieczenie społeczne. Zbliżenia Cywilizacyjne, 17(1), 51-66. https://doi.org/10.21784/ZC.20... (in Polish).
 
4.
Leśniak, G. (2023). ZUS: Płatnicy coraz częściej zalegają ze składkami. Średni dług to już ponad 34 tys. zł ZUS - ilu płatników zalega ze składkami - 2022 r. (prawo.pl) (in Polish).
 
5.
Suchodolski, M. (2019). Bariery rozwoju przedsiębiorczości lokalnej w powiecie krośnieńskim i brzozowskim. Przedsiębiorczość – Edukacja, 15(1), 205-213. (in Polish).
 
6.
PIE, Szara strefa w Polsce, PIE-Szara_strefa.indd (in Polish).
 
7.
ZUS, Centra umorzeń – podsumowanie działalności, Centra Umorzeń - podsumowanie działalności (zus.pl) (in Polish).
 
8.
ZUS, Ubezpieczeni (osoby fizyczne) w ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych według grup tytułów ubezpieczeń – stan na 31 grudnia 2022 r. (in Polish).
 
9.
ZUS, Rejestr umów o dzieło Analiza danych z formularzy RUD przekazanych od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r Rejestr umów o dzieło. Analiza danych z dokumentów ZUS RUD przekazanych od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. (in Polish).
 
10.
ZUS, Aktywni płatnicy składek w ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych według liczby ubezpieczonych u płatnika oraz statusu płatnika składek – stan na 31 grudnia 2022 r. Ubezpieczenia emerytalne i rentowe – Portal Statystyczny ZUS – Portal Statystyczny ZUS (in Polish).
 
11.
ZUS, Plan finansowy FUS, 728e4aa0-7e67-d80e-e34c-2e997f1effaa (zus.pl) (in Polish).
 
12.
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 326). (in Polish).
 
13.
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1467). (in Polish).
 
14.
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221). (in Polish).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top