ORIGINAL ARTICLE
SUPPORT INSTRUMENTS FOR PROFESSIONAL ACTIVATION OF PERSONS WITH HEALTH ISSUES BY THE EXAMPLE OF SERVICES OFFERED BY THE SOCIAL INSURANCE INSTITUTION
 
 
More details
Hide details
1
Oddział w Lublinie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Polska
 
 
Submission date: 2021-11-15
 
 
Final revision date: 2021-12-08
 
 
Acceptance date: 2021-12-08
 
 
Online publication date: 2021-12-31
 
 
Publication date: 2021-12-31
 
 
Corresponding author
Anna Jakubowicz   

Oddział w Lublinie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2021;14(4):485-494
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The presented text concerns possibilities of professional activation of persons with health issues. Due to health issues the affected persons are at the margin of professional, social and family life. In the paper an attempt has been made to present support instruments offered by the Social Insurance Institution to persons with health issues. Materials and methods: Data of Statistics Poland and data generally available on the website www.zus.pl has been used herein. Results: Return to work of persons with health issues is a complex process and concerns a significant number of the working age population. It should be noticed that professional activation of persons with health issues depends on many factors: currently available medical knowledge, access to medical services, as well as the belief in the possibility of returning to work or the access to support within insurance. Conclusions: Coherent programmes and action plans of the Social Insurance Institution develop effective mechanisms supporting return to work of persons with health issues. Key solutions for these persons should focus on their support in solving ongoing problems, as well as conduct activities in the scope of improving working conditions.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
iThenticate
 
REFERENCES (7)
1.
Brzezińska, A. I., Kaczan, R., Piotrowski, K., Rycielski, P. (2008). Uwarunkowania aktywności zawodowej osób z ograniczeniami sprawności: kapitał osobisty i społeczny. Nauka, 2, 129-156.
 
2.
Ceglarska-Jóźwiak, J. (2012). Renta szkoleniowa. Z Zagadnień Zabezpieczenia Społecznego, 4, 13-37.
 
3.
Pogonowski, M. (2020). Prewencja rentowa jako metoda przeciwdziałania niezdolności do pracy. Wybrane aspekty. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 1, 115-132. https://doi.org/10.14746/ssp.2....
 
4.
Szydziak, M. (2003). Zmiana zawodu ze względu na niezdolność do pracy. Praca i Zabezpieczenia Społeczne, nr 2, 32-34.
 
5.
Uścinska, G., Wilmowska-Pietruszyńska, A. (2014). Rehabilitacja Zawodowa – stan aktualny i proponowane zmiany. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 
6.
Walusiak-Skorupa, J., Lipowska, M., Wiszniewska, M. (2020). Ocena roli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w aktywizacji zawodowej osób z problemami zdrowotnymi, realizowanej poprzez wydawanie orzeczeń o celowości przekwalifikowania zawodowego. Medycyna Pracy, 71(3), 309-323. https://doi.org/10.13075/mp.58....
 
7.
www.zus.pl.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top