ARTYKUŁ ORYGINALNY
ROZWÓJ GOSPODARCZY A TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA I MIĘDZYREGIONALNA
 
Więcej
Ukryj
1
College of International Management, Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan
AUTOR DO KORESPONDENCJI
WEI-BIN ZHANG   

College of International Management, APU, Japan
Data nadesłania: 11-10-2020
Data akceptacji: 27-10-2020
Data publikacji: 17-12-2020
 
Economic and Regional Studies 2020;13(4):375–387
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedmiot i cel pracy: Turystyka jest najszybciej rozwijającą się branżą do czasu Covid-2019. Niemniej jednak istnieje kilka badań dotyczących interakcji branży z pozostałymi gospodarkami w ramach kompleksowych ram analitycznych. Głównym przedmiotem zainteresowania tego badania jest interakcja turystyki międzynarodowej i międzyregionalnej z krajowym rozwojem gospodarczym i zmianami strukturalnymi w gospodarce. Badamy turystykę i wzrost gospodarczy w wieloregionalnej, małej, otwartej gospodarce, która jest doskonale konkurencyjna. Materiały i metody: Gospodarka narodowa składa się z wielu regionów, a każdy region ma trzy sektory - przemysłowy, usługowy i mieszkaniowy. Strona produkcyjna jest taka sama jak w neoklasycznej teorii wzrostu. Gospodarstwa domowe swobodnie przemieszczają się między regionami, wyrównując poziom użyteczności między regionami, wybierając mieszkanie, towary, wycieczki i oszczędzanie. Udogodnienia regionu są endogenicznie związane z populacją regionu. Wyniki: Wyraźnie rozwiązujemy dynamikę gospodarki multiregionalnej. System posiada unikalny stabilny punkt równowagi. Wnioski: Symulujemy ruch modelu i badamy skutki zmian stopy procentowej, preferencji obcokrajowców do zwiedzania regionu, całkowitej produktywności sektora usług w regionie, preferencji krajowych konsumentów do zwiedzania regionu, skłonności do oszczędzania, skłonności do korzystania z usług regionalnych oraz do konsumpcji mieszkań.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
iThenticate
Klasyfikacja JEL: Z32, O41
 
REFERENCJE (36)
1.
Baldwin, R.E., Martin, P. (2004). Chapter 60 – Agglomeration and Regional Growth. In: J.V. Tendersson and J.F. Thisse, Handbook of Regional and Urban Economics, 4. Amsterdam: Elsevier. https://doi.org/10.1016/S1574-....
 
2.
Benigno, G., Benigno, P. (2003). Price Stability in Open Economies. Review of Economic Studies, 70, 743-64. https://doi.org/10.1111/1467-9....
 
3.
Blake, A., Sinclair, M.T., Campos, J.A. (2006). Tourism Productivity – Evidence from the United Kingdom. Annals of Tourism Research, 33, 1099-1120. https://doi.org/10.1016/j.anna....
 
4.
Brecher, R.A., Chen, Z.Q., Choudhri, E.U. (2002). Absolute and Comparative Advantage, Reconsidered: The Pattern of International Trade with Optimal Saving. Review of International Economics, 10, 645-656. https://doi.org/10.1111/1467-9....
 
5.
Briedenhann, J., Wickens, E. (2004). Tourism Routes as a Tool for the Economic Development of Rural Areas - Vibrant Hope or Impossible Dream? Tourism Management 25(1), 71-79. https://doi.org/10.1016/S0261-....
 
6.
Chao, C.C., Hazari, B.R., Laffargue, Y.P., Yu, E.S.H. (2009). A Dynamic Model of Tourism, Employment and Welfare: The Case of Hong Kong. Pacific Economic Review, 14(2), 232-245. https://doi.org/10.1111/j.1468....
 
7.
Copeland, B.R. (1991). Tourism, Welfare and De-industrialization in a Small Open Economy. Economica, 58(232), 515-529. https://doi.org/10.2307/255469....
 
8.
Corden, W.M., Neary, J.P. (1982). Booming Sector and De-industrialization in a Small Open Economy. Economic Journal, 92(368), 825-848. https://doi.org/10.2307/223267....
 
9.
Deardorff, A.V. (1973). The Gains from Trade in and out of Steady State Growth. Oxford Economic Papers, 25(2), 173-191. https://doi.org/10.1093/oxford....
 
10.
Dritsakis, N. (2004). Tourism as a Long-Run Economic Growth Factor: An Empirical Investigation for Greece Using Causality Analysis. Tourism Economics 10, 305-316. https://doi.org/10.5367/000000....
 
11.
Durbarry, R. (2004). Tourism and Economic Growth: The Case of Mauritius. Tourism Economics 10, 389-401. https://doi.org/10.5367/000000....
 
12.
Dwyer, L., Forsyth, P., Spurr, R. (2004). Evaluating Tourism’s Economic Effects: New and Old Approaches. Tourism Management 25, 307-317. https://doi.org/10.1016/S0261-....
 
13.
Eaton, J. (1987). A Dynamic Specific-Factors Model of International Trade. Review of Economic Studies 54, 325-338. https://doi.org/10.2307/229752....
 
14.
Fujita, M. Thisse, J.F. (2002). Economics of Agglomeration. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO978....
 
15.
Gali, J., Monacelli, T. (2005). Monetary Policy and Exchange Rate Volatility in a Small Open Economy. Review of Economic Studies 72, 707-734. https://doi.org/10.1111/j.1467....
 
16.
Glaeser, E.L., Kolko, J., Saiz, A. (2001). Consumer City. Journal of Economic Geography 1, 27-50. https://doi.org/10.1093/jeg/1.....
 
17.
Hazari, B.R., Lin, J.J. (2011). Tourism, Terms of Trade and Welfare to the Poor. Theoretical Economics Letters 1, 28-32. https://doi.org/10.4236/tel.20....
 
18.
Ilzetzki, E., Mendoza, E.G., Vegh, G.A. (2013). How Big (Small?) Are Fiscal Multipliers? Journal of Monetary Economics, 60(2), 239-4. https://doi.org/10.1016/j.jmon....
 
19.
Katircioglu, S.T. (2009). Revisiting the Tourism-Led-Growth Hypothesis for Turkey Using the Bounds Test and Johansen Approach for Cointegration. Tourism Management, 31(1), 17–20. https://doi.org/10.1016/j.tour....
 
20.
Lane, P.R. (2001). The New Open Economy Macroeconomics: A Survey. Journal of International Economics, 54, 235-266. https://doi.org/10.1016/S0022-....
 
21.
Luzzi, G.F., Flückiger, Y. (2003). Tourism and International Trade: Introduction. Pacific Economic Review, 8, 239-243. https://doi.org/10.1111/j.1468....
 
22.
Obstfeld, M., Rogoff, K. (1996). Foundations of International Macroeconomics. Mass. Cambridge: MIT Press.
 
23.
Obstfeld, M., Rogoff, K. (1999). New Directions for Stochastic Open Economy Models. Journal of International Economics, 50, 117-153. https://doi.org/10.1016/S0022-....
 
24.
Oniki, H., Uzawa, H. (1965). Patterns of Trade and Investment in a Dynamic Model of International Trade. Review of Economic Studies, 32, 15-38. https://doi.org/10.2307/229632....
 
25.
Ridderstaat, J., Croes, R., Nijkamp, P. (2014). Tourism and Long-run Economic Growth in Aruba. International Journal of Tourism Research, 16 (5), 472-487. https://doi.org/10.1002/jtr.19....
 
26.
Ruffin, R.J. (1979). Growth and the Long-Run Theory of International Capital Movements. American Economic Review, 69, 832-842.
 
27.
Schubert, S.F., Brida, J.G. (2009). A Dynamic Model of Economic Growth in a Small Tourism Driven Economy. Munich Personal RePEc Archive.
 
28.
Sinclair, M.T., Stabler, M. (1997). The Economics of Tourism. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/978020....
 
29.
Solow, R. (1956). A Contribution to the Theory of Growth. Quarterly Journal of Economics, 70, 65-94. https://doi.org/10.2307/188451....
 
30.
Sorger, G. (2002). On the Multi-Region Version of the Solow-Swan Model. The Japanese Economic Review, 54, 146-164. https://doi.org/10.1111/1468-5....
 
31.
Uya, T., Yi, K.M., Zhang, J. (2013). Structural Change in an Open Economy. Journal of Monetary Economics, 60(September), 667-682. https://doi.org/10.1016/j.jmon....
 
32.
Zeng, D.Z., Zhu, X.W. (2011). Tourism and Industrial Agglomeration. The Japanese Economic Review, 62, 537-561. https://doi.org/10.1111/j.1468....
 
33.
Zhang, W.B. (1993). Woman’s Labor Participation and Economic Growth - Creativity, Knowledge Utilization and Family Preference. Economics Letters, 42, 105-110. https://doi.org/10.1016/0165-1....
 
34.
Zhang, W.B. (2007). A Multi-Region Model with Capital Accumulation and Endogenous Amenities. Environment and Planning A, 39, 2248-2270. https://doi.org/10.1068/a38393.
 
35.
Zhang, W.B. (2012). Tourism and Economic Structure in a Small-Open Growth Model. Journal of Environmental Management and Tourism, 3(2), 76-92. https://doi.org/10.2478/v10260....
 
36.
Zhang, W.B. (2015). Tourism, Trade and Wealth Accumulation with Endogenous Income and Wealth Distribution among Countries. Ecoforum Journal of Economics, 4(1), 7-20.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725