PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
INNOWACYJNY ROZWÓJ SEKTORA ROLNICZEGO W KRAJACH GRUPY WYSZEHRADZKIEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Economics and Business, Institute of Applied Economic Sciences, University of Debrecen, Hungary
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Anastasiia Burdiuzha   

Faculty of Economics and Business, Institute of Applied Economic Sciences, University of Debrecen, Egyetem tér, 4032, Debrecen, Hungary
Data nadesłania: 03-01-2021
Data akceptacji: 09-03-2021
Data publikacji online: 31-03-2021
Data publikacji: 31-03-2021
 
Economic and Regional Studies 2021;14(1):1–13
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Analiza trendów rozwoju innowacyjności sektora rolnego w krajach Grupy Wyszehradzkiej w latach 1995–2019. Badanie wpływu innowacji na wartość dodaną do PKB przez ten sektor i działalność patentową. Materiały i metody: Wtórne dane wykorzystane w bieżących badaniach pochodzą z baz danych Eurostatu, Banku Światowego i Europejskiego Urzędu Patentowego. Analizowano je za pomocą modeli OLS i testów przyczynowości Grangera. Wyniki: W pierwszej kolejności zbadano strukturę wydatków na badania i rozwój w każdym kraju wyszehradzkim. Następnie przetestowano jej relację do PKB rolnictwa i liczby udzielonych patentów budując model OLS. Prognozowanie zależności między badanymi zmiennymi zostało zbadane za pomocą testów przyczynowości Grangera. Wnioski: W latach 1995-2019 odnotowano stały wzrost inwestycji w działalność innowacyjną w rolnictwie. Niemniej jednak badane kraje nadal nie osiągają celu UE w zakresie intensywności prac badawczo-rozwojowych. Działalność innowacyjna wpłynęła pozytywnie na wartość dodaną do PKB przez rolnictwo oraz liczbę udzielonych patentów.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
iThenticate
 
REFERENCJE (15)
1.
Agriculture, forestry, and fishing, value added (% of GDP) (2020). Downloaded from: https://data.worldbank.org/ind... (access: 2020.11.01).
 
2.
D’Emden, F.H., Llewellyn, R.S., Burton, M.P. (2008). Factors influencing adoption of conservation tillage in Australian cropping regions. Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 52(2), 169-182. https://doi.org/10.1111/j.1467....
 
3.
EIP-AGRI (2014). Establishing Operational Groups under national and regional Rural Development Programmes. Downloaded from: https://ec.europa.eu/eip/agric... (access: 2020.11.15).
 
4.
European Commission (2010). EUROPE 2020 A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Downloaded from: https://ec.europa.eu/eu2020/pd... (access: 2020.10.25).
 
5.
Espacenet Patent search. Agriculture; Forestry; Animal husbandry; Hunting; Trapping; Fishing (2020). Downloaded from: https://worldwide.espacenet.co... (access: 2020.11.01).
 
6.
Granger, C.W.J. (1969). Investigating Causal Relationships by Econometrics Models and Cross Spectral Methods. Econometrica, 37(3), 424-438. https://doi.org/10.2307/191279....
 
7.
Intramural R&D expenditure (GERD) by sectors of performance and fields of science (2020). Downloaded from: http://appsso.eurostat.ec.euro... (access: 2020.11.01).
 
8.
Lapple, D., Renwick, A., Thorne, F. (2015). Measuring and understanding the drivers of agricultural innovation: Evidence from Ireland. Food Policy, 51, 1-8. https://doi.org/10.1016/j.food....
 
9.
Main GDP aggregates per capita (2020). Downloaded from: https://appsso.eurostat.ec.eur... u i /s h o w. d o?q u e r y = B O O K M A R K _ D S - 4 2 0 8 9 8 _ Q I D _ 6 C E 0 3 3 6 E _ U I D _ - 3 F 17 1 E B 0 & l a y o u t =T I M E , C , X , 0 ; -.GEO, L ,Y,0;U NI T, L , Z ,0;NA _ I T EM, L , Z ,1;IN DIC AT OR S ,C , Z , 2;& z S ele c t ion=DS - 420 8 98IN DIC AT OR S ,OB S _ F L AG; D S - 420 8 9 8 U N I T, C P_ PP S _ H A B ; D S - 420 8 9 8 N A _ I T EM , P41; & r a n k Na m e1= U N I T_ 1 _ 2 _ -1_2 &rankName 2= -I N D I C AT O R S _ 1 _ 2 _ -1 _ 2 & r a n k N a m e 3 = N A - I T E M _ 1 _ 2 _ -1 _ 2 & r a n k N a m e 4 =T I M E _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 & r a n k N a m e 5 = -GE O _ 1 _ 2 _ 0 _ 1& s or t C =A S C _ -1 _ F I R S T& r St p = & c St p = & rD C h= & c D C h= &rDM= t r ue & c DM= t r ue & f o o t ne s = f a lse&empt y=false&wai=false&t ime_ mode=ROLLING&t ime_ most _ recent =false& lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23&eub_bm=nama_10_pc$DV_648&lang=en (access: 2020.11.01).
 
10.
Marsh, S.P., Pannell, D.J., Lindner, R.K. (2000). The impact of agricultural extension on adoption and diffusion of lupins as a new crop in Western Australia. Australian Journal of Experimental Agriculture, 40(4), 571-583. https://doi.org/10.1071/EA9908....
 
11.
OECD (2010). The OECD Innovation Strategy: Getting a Head Start on Tomorrow. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/978926....
 
12.
OECD (2013). Agricultural Innovation Systems: A Framework for Analyzing the Role of the Government. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/978926....
 
13.
OECD (2015). Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/978926....
 
14.
Pannell, D.J., Marshall, G.R., Barr, N, Curtis, A., Vanclay, F., Wilkinson, R. (2006). Understanding and promoting adoption of conservation practices by rural landholders. Australian Journal of Experimental Agriculture, 46(11), 1407-1424. https://doi.org/10.1071/EA0503....
 
15.
Population, total (2020). Downloaded from: https://data.worldbank.org/ind... (access: 2020.11.01).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725