ARTYKUŁ ORYGINALNY
ZJAWISKO LINK ROT I JEGO WPŁYW NA JAKOŚĆ WITRYN INTERNETOWYCH OBIEKTÓW TURYSTYKI WIEJSKIEJ W POLSCE
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Polska
 
 
Data publikacji online: 31-03-2019
 
 
Autor do korespondencji
Karol Król   

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, University of Agriculture in Krakow, Al. Mickiewicza 24/28, p. 244, 30-059, Kraków, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2019;12(1):68-79
 
JEL: M15, M31
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem badań były profile linków (wewnętrznych i wychodzących) witryn internetowych obiektów turystyki wiejskiej w Polsce. Celem pracy była ocena skali zjawiska link rot i jego wpływu na jakość witryn internetowych obiektów turystyki wiejskiej w Polsce. Materiały i metody: Ocenę profilu linków przeprowadzono za pomocą aplikacji Broken Link Checker. Ocenę jakości witryn (stopnia optymalizacji dla wyszukiwarek) wykonano przy pomocy trzech różnych aplikacji automatyzujących testy. Wyniki: Badaniom poddano łącznie 919 witryn internetowych. Niedziałające linki odnotowano na 464 witrynach, przy czym na około 65% z nich odnotowano jedynie kilka niedziałających linków. Szczególnie niekorzystne były niedziałające linki, które odsyłały do opisu oferty lub kont w mediach społecznościowych. Nie odnotowano zależności liniowej między liczbą niedziałających linków a stopniem optymalizacji witryny dla wyszukiwarek. Wnioski: Badania pokazały, że skala zjawiska link rot była w zbiorze badanych witryn relatywnie nieduża. Wydaje się jednak, że nie było to wynikiem świadomych zabiegów projektowych lub optymalizacji.
 
REFERENCJE (32)
1.
Bielawa, A. (2011). Postrzeganie i rozumienie jakości – przegląd definicji jakości. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 21, 144-152.
 
2.
Dergiades, T., Mavragani, E., Pan, B. (2018). Google Trends and tourists’ arrivals: Emerging biases and proposed corrections. Tourism Management, 66, 108-120. https://doi.org/10.1016/j.tour....
 
3.
Dorocki, S., Szymańska, A. I., Zdon-Korzeniowska, M. (2013). Przedsiębiorstwa agroturystyczne w gospodarce opartej na wiedzy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 24, 38-58.
 
4.
Fichter, F. (1999). Do I look like a maid? Strategies for preventing link rot. Online, 23, 77-79.
 
5.
Goh, D. H. L., Ng, P. K. (2007). Link decay in leading information science journals. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 58(1), 15-24. https://doi.org/10.1002/asi.20....
 
6.
Hennessey, J., Ge, S.X. (2013). A cross disciplinary study of link decay and the effectiveness of mitigation techniques. BMC bioinformatics, 14(14), 5. https://doi.org/10.1186/1471-2....
 
7.
Kachniewska, M. (2014a). Wpływ digitalizacji kanałów dystrybucji na strukturę rynku usług pośrednictwa turystycznego. E-mentor, 1(53), 86-91.
 
8.
Kachniewska, M. (2014b). Big Data analysis jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i regionów turystycznych. Folia Turistica, 32(32), 35-55.
 
9.
Koehler, W. (2004). A longitudinal study of Web pages continued: a consideration of document persistence. Information Research, 9(2), 9-2.
 
10.
Król, K. (2016). Globalne zmiany technologiczne i ich wpływ na promocję agroturystyki w internecie. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 103(3), 84-100.
 
11.
Król, K. (2017a). Internet domains promoting agrotourist farms. Tourism, 27(1), 23-29. https://doi.org/10.1515/tour-2....
 
12.
Król, K. (2017b). Wybrane formy internetowych rekomendacji w promowaniu agroturystyki. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 4(90), 27-39.
 
13.
Król, K. (2018a). Jakość witryn internetowych w zarządzaniu marketingowym na przykładzie obiektów turystyki wiejskiej w Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, III(2). Kraków: Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Oddziału Polskiej Akademii Nauk. https://doi.org/10.14597/INFRA....
 
14.
Król, K. (2018b). Wstęp do encyklopedii linków. Audyt linków – wskazówki, ciekawostki, zalecenia. Narzędzia pomocne w charakterystyce witryny internetowej (część II). Kraków: HomeProject.pl. Pobrane z: https://goo.gl/zzk3bF.
 
15.
Król, K. (2018c). Synergia kanałów marketingowych w internetowej promocji agroturystyki. Marketing i Rynek, 3, 32-36.
 
16.
Krzyżanowska, K. (2014). Skuteczność działań informacyjno-promocyjnych w turystyce wiejskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 3(27), 41-55.
 
17.
Kukuła, K., Bogocz, D. (2014). Zero unitarization method and its application in ranking research in agriculture. Economic and Regional Studies, 7(3), 5-13.
 
18.
Lawrence, S. (2001). Free online availability substantially increases a paper’s impact. Nature, 411(6837), 521. https://doi.org/10.1038/350791....
 
19.
Leighton, W.K. (2015). The growing problem of Internet „link rot” and best practices for media and online publishers. Journalist’s Resource. Pobrane z: https://goo.gl/n1T3aP.
 
20.
Mary, P. Benbow, S. (1998). File not found: the problems of changing URLs for the World Wide Web. Internet Research, 8(3), 247-250. https://doi.org/10.1108/106622....
 
21.
Naramski, M., Herman, K., Szromek, A.R. (2015). Analiza porównawcza wybranych sposobów prezentacji lokalnej oferty turystycznej – studium przypadku. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 379, 278-287. https://doi.org/10.15611/pn.20....
 
22.
Pinboard Blog (2011). Remembrance of Links Past. Pobrane z: https://goo.gl/xbqbWB.
 
23.
Prussak, W. (2006). Zarządzanie jakością. Wybrane elementy. Poznań: Wyd. Politechniki Poznańskiej.
 
24.
Rhodes, S. (2010). Breaking down link rot: the Chesapeake project legal information archive’s examination of URL stability. Law Library Journal, 102, 581-597.
 
25.
Rumsey, M. (2002). Runaway train: Problems of permanence, accessibility, and stability in the use of Web sources in law review citations. Law Library Journal, 94(1), 27-39.
 
26.
Sellitto, C. (2005). The impact of impermanent Web‐located citations: A study of 123 scholarly conference publications. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 56(7), 695-703. https://doi.org/10.1002/asi.20....
 
27.
Sikorski, M. (2012). Usługi on-line: jakość, interakcje, satysfakcja klienta. Warszawa: Wyd. PJWSTK.
 
28.
Skowron, R. (2018). Linki wychodzące – analiza na podstawie 1000 artykułów. Pobrano z: https://goo.gl/GP4Azb.
 
29.
Spinellis, D. (2003). The decay and failures of Web references. Communications of the ACM, 46(1), 71-77. https://doi.org/10.1145/602421....
 
30.
Taylor, M. K., Hudson, D. (2000). Linkrot and the usefulness of Web site bibliographies. Reference & User Services Quarterly, 39(3), 273-277.
 
31.
Tomczak-Woźniak, E. (2013). Polskie rolnictwo wobec wyzwań e-gospodarki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 105(2), 583-591.
 
32.
Zittrain, J., Albert, K., Lessig, L. (2014). Perma: Scoping and addressing the problem of link and reference rot in legal citations. Legal Information Management, 14(2), 88-99. https://doi.org/10.1017/S14726....
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top