ORIGINAL ARTICLE
INVESTMENT IN FARMS WITH VARIOUS DIRECTIONS OF PRODUCTION DEVELOPMENT
 
More details
Hide details
1
Katedra Konkurencyjności Gospodarki, Instytut Ekonomii i Finansów, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 
These authors had equal contribution to this work
 
 
Submission date: 2023-10-03
 
 
Final revision date: 2023-11-06
 
 
Acceptance date: 2023-11-17
 
 
Publication date: 2023-12-30
 
 
Corresponding author
Zbigniew Nasalski   

Katedra Konkurencyjności Gospodarki, Instytut Ekonomii i Finansów, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Oczapowskiego 4, 10-719, Olsztyn, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2023;16(4):676-693
 
KEYWORDS
JEL CLASSIFICATION CODES
Q12
 
TOPICS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The subject of the study was investments in farms with various directions of production development. The aim of the study was to identify the scope of prodevelopment investments and the most important determinants of their implementation in farms located in the area of the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship. Materials and methods: A questionnaire survey was used as a research tool to determine the opinion of the surveyed farmers with regard to planned investments related to farm development among other things. In 2022, information was obtained from 433 farms. Results: Respondents planning to develop conventional production, production based on the principles of precision agriculture and production of energy crops most often considered the purchase of machinery and equipment. Farms oriented towards organic production more clearly emphasised investments in agricultural land and in commercial infrastructure. Conclusions: Institutional measures aimed at supporting investment processes on farms in a rational manner, should be even more strongly oriented towards increasing the possibilities of external financing and advisory support for better adjustment of investments to the planned direction of development of a particular entity, as well as ensuring administrative facilitations favouring simplification of the investment process.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (40)
1.
Adamowicz, M. (2021). Procesy rozwojowe rolnictwa w kontekście wyzwań globalizacji i nowych ujęć koncepcji zrównoważonego rozwoju. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1(366), 24-45.
 
2.
Baraniak, M. (2020). Alternatywny model finansowania w polskim rolnictwie na przykładzie zagranicznych wzorców. Ekonomia Międzynarodowa, 29, 5-21.
 
3.
Bisz, M., Nowogrodzki, P., Stachniak, A. (2008). Znaczenie inwestycji w rozwoju lokalnym na przykładzie powiatu siedleckiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 5, 9-13.
 
4.
Christman, J.J., Patel, P.J. (2012). Variations in R&D Investments of Family and Non-family Firms: Behavioral Agency and Myopic Loss Aversion Perspectives. Academy of Management Journal, 55(4), 976-997.
 
5.
Czyżewski, A., Grzelak, A. (2011). Rolnictwo w Polsce na tle sytuacji ogólnoekonomicznej kraju w okresie kryzysu 2007-2009. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, 98(3), 21-31.
 
6.
Daniłowska, A. (2021). Kredytowe wsparcie rolnictwa w okresie transformacji systemowej w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 
7.
Dwivedi, A., Naresh, R. K., Kumar, Rb. Yadav, R.S., Kumar, R. (2017). Precision agriculture. Promoting Agri-Hortucultural. Dhanbad, Jharkhand: Technological Innovations Parmar Publishers & Distributors.
 
8.
Gafka, K., Janiszewska, D. (2017). Możliwości wykorzystania słomy na cele energetyczne w województwie pomorskim. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych I (20), 83-95.
 
9.
Gauder, M., Graeff-Hönninger, S., Claupein, W. (2011). Identifying the regional straw potential for energetic use on the basis of statistical information. Biomass and Bioenergy, 35(5), 1646-1654. https://doi.org/10.1016/j.biom....
 
10.
Głogowska, M., Gałązka, A. (2017). Wpływ rolnictwa ekologicznego na środowisko w koncepcji rozwoju zrównoważonego. Wieś i Rolnictwo, 2, 147-165. https://doi.org/10.7366/wir022....
 
11.
Gołębiewska, B. (2010). Inwestycje i źródła ich finansowania gospodarstwach o zróżnicowanych powiązaniach z otoczeniem. Roczniki Naukowe SERiA, XII(3), 88-92.
 
12.
Goryl, W., Guła, A . (2014). A naliza potencjału biomasy rolniczej na przykładzie typowej gminy w celu stworzenia lokalnego rynku biomasy. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, XXXI, 61(3/II/14), 173-182.
 
13.
Gostomczyk, W. (2017). Możliwości wykorzystania słomy jako lokalnego paliwa. Roczniki Naukowe SERiA, 19(2), 52-57.
 
14.
Hole, D.G., Perkins, A.J., Wilson, J.D., Alexander, I.H., Grice, P.V., Evans, A.D. (2005). Does organic farming benefit biodiversity? Biol. Conserv, 122 (1), 113-130. https://doi.org/10.1016/j.bioc....
 
15.
Horbowiec, B., Kalisiak, A., Zawojska, A. (2016). Źródła finansowania produkcji i inwestycji w indywidualnych gospodarstwach rolnych w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 116, 133-148.
 
16.
Hryniewicz, M., Grzybek, A. (2017). Nadwyżka słomy dostępnej do wykorzystania na potrzeby energetyczne w 2016 r. Problemy Inżynierii Rolniczej, 3 (97), 15-31.
 
17.
Kata, R. (2010). Problem wykorzystania kredytu bankowego w finansowaniu rolnictwa w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 9(3), 145-156.
 
18.
Kata, R. (2011). Interwencjonizm kredytowy w rolnictwie a problem dostępu rolników do kredytu bankowego. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 98(2), 116-126.
 
19.
Kiley-Worthington, M. (1981). Ecological agriculture. What it is and how it works. Agric. Environ., 6 (4), 349-381. https://doi.org/10.1016/0304-1....
 
20.
Kusz, D. (2008). Inwestycje rzeczowe w wybranych gospodarstwach rolniczych o różnych kierunkach gospodarczych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 67, 33-44.
 
21.
Madison, K., Holt, D., Kellermanns, F., Ranft, A. (2015). Viewing Family Firm Behavior and Governance Through the Lens of Agency and Stewardship Theories. Family Business Review, 29(1), 65-93.
 
22.
Marcysiak, A., Marcysiak, A. (2009). Źródła finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej gospodarstw rolnych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, 9 (24), 119-127.
 
23.
Mądra, M. (2009). Źródła finansowania inwestycji w indywidualnych gospodarstwach rolniczych. Roczniki Naukowe SERiA, 11(XI), 1, 273-278.
 
24.
Noga, A. (2009). Teorie przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
 
25.
Pawlak, J. (2008). Rolnictwo precyzyjne, jego rola i ekonomiczna efektywność. Postępy Nauk Rolniczych, 1, 3-14.
 
26.
Pimentel, D., Berardi, G., Fast, S. (1983). Energy efficiency of farming systems: organic and conventional agriculture. Agric. Ecosyst. Environ., 9 (4), 359-372. https://doi. org/10.1016/0167-8809(83)90021-X 27
 
27.
Rocznik statystyczny rolnictwa. (2021). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 
28.
Rosati A., Borek R., Canali S. (2020). Agroforestry and organic agriculture. Agrofor. Syst., 95, 805-821. https://doi.org/10.1007/s10457....
 
29.
Sanaullah, M., Usman, M., Wakeel, A., Cheema, S.A., Ashraf, I., Farooq, M. (2020). Terrestrial ecosystem functioning affected by agricultural management systems: a review. Soil Tillage Res., 196, 104464. https://doi.org/10.1016/j.stil....
 
30.
Sierpińska, M., Jachna, T. (2007). Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
31.
Singh, J. (2016). Identifying an economic power production system based on agricultural straw on regional basis in India. Renewable and Sustainable Energy Reviews., 60, 1140-1155. https://doi.org/10.1016/j.rser....
 
32.
Szulc, T., Szczepaniak, J., Rogacki, R. (2013). Siew precyzyjny z wykorzystaniem globalnego systemu pozycjonowania GPS. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, Politechnika Warszawska, 4(95), 163-167.
 
33.
Urban, S., Kowalska, A. (2015). Inwestycje oraz podstawowe środki trwałe w rolnictwie. Wiadomości Statystyczne, 9, 66-76.
 
34.
Vrchota, J., Pech, M., Švepešová, I. (2022). Precision Agriculture Technologies for Crop and Livestock Production in the Czech Republic. Agriculture, 12, 1080. https://doi.org/10.3390/.
 
35.
Willer, H. (2009). Organic Farming in Europe – A Brief Overview. Organic Food and Farming in Times of Climate Change. Biodiversity loss and Global Food Crisis. Suisse: FiBL.
 
36.
Woźniak, M. (2018). Zrównoważona gospodarka energetyczna na obszarach wiejskich w Polsce. Polityka Energetyczna, 21(1), 69-84.
 
37.
Zawadzka, D., Szafraniec-Siluta, E. (2014). Leasing jako źródło finansowania inwestycji gospodarstw rolnych na przykładzie regionu Pomorza Środkowego. Roczniki Naukowe SERiA, 16 (3), 337-343.
 
38.
Zegar, J.S. (2018). Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich. Wieś i Rolnictwo, 2, 31-48. https://doi.org/10.7366/wir022....
 
39.
Zieliński, M., Adamski, M. (2022). Investments limiting negative impact of farms on the natural environment and climate and agricultural activity efficiency. Annals PAAAE, XXIV (2), 123-140.
 
40.
Zimny, L. (2007). Definicje i podziały systemów rolniczych. Acta Agrophysica, 10(2), 507-518.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top