ORIGINAL ARTICLE
INVESTMENT ACTIVITY CO-FINANCED THROUGH THE EUROPEAN FUNDS
 
More details
Hide details
1
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2018-07-11
 
 
Corresponding author
Agnieszka Cyburt   

dr Agnieszka Cyburt, Pope John Paul II State School of Higher Education in BialaPodlaska, Sidorska St. 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland; tel. +48 83 344 99 05
 
 
Economic and Regional Studies 2014;7(3):69-81
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this paper is to present the character and scale of the investment activity of the Wisznice Commune in the years 2010-2012, with particular focus on the investments co-financed through the European Union funds. It also demonstrates the level of activity of the Wisznice Commune's self-government in the absorption of the European funds, in comparison with other rural communes in the Lubelskie Voivodeship. The Author's research proves that the Wisznice Commune is one of the leading rural communes in the Lubelskie Voivodeship in terms of the number of submitted applications, the obtained amount of subsidies per one inhabitant, and the value of investment spending. The scale and character of its investments indicate a high level of activity and innovativeness of its local leaders. In effect, the analysed Commune is also one of the leading rural communes in terms of general development, and can serve as an example to other rural communes in the Lubelskie Voivodeship. The paper quotes from primary and secondary sources of research material.
 
REFERENCES (16)
1.
Biederman A., Futymski A., Jarzębska A., Kazior B., Serafin R., Szmigielski P. (2004), Grupy partnerskie. Od idei do współdziałania. Praktyczny poradnik, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków Fundacja Fundusz Współpracy Program Agrolnia, s. 5.
 
2.
Chądzyński J., Nowakowska A., Przygrodzki Z. (2007), Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Wyd. CEDEWU.PL, Warszawa, s. 217.
 
3.
Gałuszka K. (2009), Zadania zasadniczą determinantą wydatkowania środków przez jednostki samorządu terytorialnego. W: Famulska T., Gospodarka finansowa jednostek samorządu w warunkach integracji. Wydawnictwo AE Katowice, Katowice, s. 29 – 30.
 
4.
Grabczuk K. (2010), Samorząd terytorialny a fundusze europejskie – nowe doświadczenia i wyzwania. W: Szewczak M., Grabczuk K. (red.), Administracja społeczna i gospodarcza 5 lat po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 9-10.
 
5.
Jastrzębska M. (2005), Polityka inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny”, nr 9, s. 16.
 
6.
Klimkowicz B. (2011), Współczesna gmina. W: Tarasiuk D., Tymochowicz M., Dudek- Szumigaj A., Latawiec K., Fronczek Z., Śladami minionego czasu… Monografia gminy Wisznice. Gminna Biblioteka Publiczna w Wisznicach, Lublin-Wisznice, s. 178-182.
 
7.
Kosek-Wojnar M. (2006), Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w sferze wydatków, WSE w Bochni, Zeszyty Naukowe nr 4, s. 85.
 
8.
Kowalski A. (2006), Inwestycje lokalne i źródła ich finansowania, Wydawnictwo IERiGŻ Warszawa 2006, s. 7.
 
9.
Kożuch A. (2008), Instrumenty zarządzania rozwojem lokalnym, Roczniki Naukowe SERiA, tom VIII, Zeszyt 4, s. 182.
 
10.
Michalak A. (2007), Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce, Wydawnictwo PWN, Warszawa, s. 13–14.
 
11.
Rudzka-Lorentz Cz., Sierak J. (2006), Zarządzanie finansami w gminach. W: Sochacka-Krysiak H. (red.), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, Wydawnictwo SGH, Warszawa , s. 183.
 
12.
Winiarski B. (2000), Polityka gospodarcza, Wydawnictwo PWN, Warszawa, s. 414.
 
13.
Wrzosek S. (2008), System: Administracja publiczna. Systemowe determinanty nauki administracji. Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 176.
 
14.
Zalewski A. (2007), Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego. W: Zalewski A. (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym. Wydawnictwo SGH, Warszawa, s. 26.
 
15.
Ziółkowski M., Goleń M. (2006), Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym. W: Sochacka-Krysiak H. (red.), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy. Wydawnictwo SGH, Warszawa, s. 62.
 
16.
Zygmunt J., Mach Ł. (2011), Zróżnicowanie wydatków inwestycyjnych w gminach powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Barometr Regionalny nr 4, s. 67.17. http://www.wisznice.pl (dostęp 01.09.2013r.).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top