ORIGINAL ARTICLE
USE OF EU FUNDS IN PROMOTION OF PERIPHERAL AREAS
 
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
 
Economic and Regional Studies 2018;11(2):77-85
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The aim of this paper is to assess the use of EU funds in promotion of peripheral areas on the example of five provinces of Eastern Poland. The detailed objectives are defined as follows: identification of projects co-financed by the EU aimed at promoting economy or tourism, including promotion of tourism-related products and assessment of using the EU funds in promotion of Polish enterprises abroad. Materials and methods: The research material is a database of projects co-financed from EU funds for 2007-2013, projects devoted to carrying out promotional activities (economic or tourist promotion) were selected for the analyses. Results: Spatial and quantitative diversification of promotional activities co-financed from EU funds in Eastern Poland was quite significant, with the highest absorption in the Lublin province. Among beneficiaries implementing promotional projects the largest group were entrepreneurs and local governments, primarily at the commune level. Conclusions: In the examined area, EU funds were used primarily to promote enterprises on foreign markets, also through participation in trade fairs organised on many continents, and to promote economy and tourism of local government units.
 
REFERENCES (15)
1.
Bombol M., Kasprzak R. (2015), Marketing of places for management and economics. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 
2.
Czornik M. (2005), Promocja miasta. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 
3.
Domański T. (red.) (1997), Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów. Centrum Badań i Studiów Francuskich Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 
4.
Duczkowska-Piasecka M. (2013), Marketing terytorialny. Jak podejść do rozwoju z korzyścią dla wszystkich. Difin, Warszawa.
 
5.
Dziekański P., Olak A., Pytka S. (2014), Marketing terytorialny: gmina i jej promocja. Multiprint, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości, Koszyce, Ostrowiec Świętokrzyski, Zagnańsk.
 
6.
Florek M. (2001), Determinanty i możliwości promowania regionów. Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, Rok LXIII, zeszyt 3, s. 159-176.
 
7.
Kramer T. (2004), Podstawy marketingu. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
8.
Florek M., Augustyn A. (2011), Strategia promocji jednostek samorządu terytorialnego – zasady i procedury. Bestplace Europejski Instytut marketingu Miejsc, Warszawa.
 
9.
Florek M. (2013), Podstawy marketingu terytorialnego. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 
10.
Kaczmarczyk S. (2015), Podstawowa klasyfikacja komunikacji marketingowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 866 Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, Nr 39, s. 33-43.
 
11.
Kotler P., Haider D., Rein I. (1993), Marketing places: attracting investment, industry, and tourism to cities, states, and nations. Free Press, New York.
 
12.
Markowski T. (1999), Zarządzanie rozwojem miast. PWN, Warszawa.
 
13.
Rudolf W. (2016), Marketing terytorialny w ujęciu relacyjnym. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
14.
Szromnik A. (2016), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 
15.
van Waterschoot W., van den Bulte Ch. (1992), The 4P Classification of the Marketing Mix Revisited. Journal of Marketing, Vol. 56, No. 4. pp. 83-93. https://doi.org/10.2307/125198....
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top