ORIGINAL ARTICLE
THE ROLE OF THE INSTITUTE OF NATURAL FIBRES AND MEDICINAL PLANTS IN SHAPING THE BIOECONOMY SECTOR IN POLAND
 
More details
Hide details
1
Institute of Natural Fibres and Medicinal Plants Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
 
 
Publication date: 2018-07-09
 
 
Corresponding author
Grzegorz Spychalski   

prof. dr hab. Grzegorz Spychalski, Institute of Natural Fibres and Medicinal Plants, Wojska Polskiego St. 71 B, 60-630 Poznań, Poland; phone: +48 61 845 58 68
 
 
Jerzy Mańkowski   

dr inż. Jerzy Mańkowski, Institute of Natural Fibres and Medicinal Plants, Wojska Polskiego St. 71 B, 60-630 Poznań, Poland; phone: +48 61 845 58 68
 
 
Jacek Kołodziej   

dr inż. Jacek Kołodziej, Institute of Natural Fibres and Medicinal Plants, Wojska Polskiego St. 71 B, 60-630 Poznań, Poland; phone: +48 61 845 58 68,
 
 
Economic and Regional Studies 2015;8(1):19-34
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The European Union's actions aim to achieve a more dynamic development and use of renewable raw materials for bio-economy produced, among others, by the agricultural sector. Such actions will allow for the rapid development of the area of the bioeconomy. They can all be reached by conducting innovative research and implementing its outcome into industrial practice. Innovative research for the development of the bioeconomy is performed by theInstituteofNatural Fibresand Medicinal Plants. The paper presents and discusses the research projects carried out by the Institute on allowing the production and use of reproducible raw materials such as flax, hemp and herbal plants in various areas of the bio-economy (textiles, construction, automotive, paper industry, pharmaceutical industry, cosmetic, etc.).
 
REFERENCES (6)
1.
Burczyk H., Grabowska L., Kołodziej J. (2008), Konopie – rośliny energetyczne. Biuletyn Informacyjny PILiK, Len i Konopie, nr 10, s. 49 - 60.
 
2.
Kozłowski R., Mańkowski J., Kubacki A., Kołodziej J. (2004), Efektywny system dekortykacji włókna konopnego i lnianego. Biuletyn Informacyjny Polskiej Izby Lnu i Konopi. Len i Konopie, nr 2, s. 40 - 52.
 
3.
Mańkowski J., Kołodziej J. (2008), Increasing heat of combustion of briquettes made of hemp shives. Fiber fundations – transportation clothing & shelter in the bioeconomy. International conference on flax & other bast plants Saskatoon, Saskatchewan Canada, s. 344 - 352.
 
4.
Mańkowski J., Kubacki A., Kołodziej J. (2008), Ekologiczne maty dezynfekcyjne wykonane z włókna konopnego. Przemysł chemiczny PRCHAB 87 (12), s. 1164 - 1167.
 
5.
Mańkowski J., Kubacki A., Kołodziej J. (2011), Materiały budowlane na bazie paździerzy konopnych i spoiwa wapiennego. Biuletyn Informacyjny Polskiej Izby Lnu i Konopi. Len i Konopie, nr 16, s. 29 - 33.
 
6.
Paukszta D. (2005), Wykorzystanie lnu i konopi do otrzymywania kompozytów z polimerami termoplastycznymi. Biuletyn Informacyjny Polskiej Izby Lnu i Konopi. Len i Konopie, nr 5, s. 65 - 71.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top