ORIGINAL ARTICLE
URBAN FARMING – THE ECOLOGICAL, SPATIAL AND SOCIAL FACTORS OF URBAN LANDSCAPE TRANSFORMATION
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 
2
Politechnika Poznańska
 
 
Economic and Regional Studies 2018;11(2):67-76
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject and purpose of work: The subject of the study is urban farming and examples of urban gardens built in selected cities in North America and Europe. The aim of the study was to determine the influence of urban farming on urban landscape. Materials and methods: A case study – analysis of the ecological, spatial and social aspects of selected examples. Results: The idea of urban farming is gaining popularity and every year there are more urban gardens in cities in North America and Europe. There are several dozen urban gardens in Poland. Their structure is diversified so as to meet the needs of local communities. The character and scale of urban farming is diversified. These gardens satisfy aesthetic, scenic, ecological, social and even economic needs of small communities. They enrich the urban landscape with new, seasonally changeable enclaves of utility and aesthetic greenery. Conclusions: Urban farming is an ecological, social and spatial factor and a favourable alternative to urban landscape transformations. The development of urban farming should be successively supported by local authorities.
 
REFERENCES (18)
1.
Billert A. (2012), Likwidacja podmiotowości polskich miast i ich degradacja jako wynik błędnej polityki rozwoju państwa. Zielone Wiadomości (wyd. internetowe), http://zielonewiadomosci.pl/wp.... (data dostępu: 05.10.2017).
 
2.
Cohen N., Reynolds K. (2015), Resource needs for a socially just and sustainable urban agriculture system: Lessons from New York City. Renewable Agriculture and Food Systems, Cambridge, vol. 30. s. 103-114. https://doi.org/10.1017/S17421....
 
3.
Cohen N., Reynolds K., Sanghvi R. (2012), Five Borough Farm: Seeding the future of urban agriculture in New York City. Design Trust for Public Space. p. 5–6.
 
4.
Colasanti K., Hamm M. (2012), The city as an ‘agricultural powerhouse’? Perspectives on expanding urban agriculture from Detroit, Michigan. Urban Geography, 33 (3), s. 348–369. https://doi.org/10.2747/0272-3....
 
5.
Idaczak P., Mrozik K. (2016), Peryurbanizacja w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym. Gospodarka regionalna i międzynarodowa. t. 2, Studia i Prace WNEIZ US, tom 2, nr 46, s. 243-254.
 
6.
Kontothanassis G. (2017), Social Practices of Urban Agriculture in the Metropolitan Region of Thessaloniki. Procedia Environmental Sciences, vol. 38, s. 666-673. https://doi.org/10.1016/j.proe....
 
7.
Loeks Z. (2016), The Permaculture Market Garden: A Visual Guide to a Profitable Whole-systems Farm Business, New Society Publishers, Canada.
 
8.
McClinock N. (2010), Rolnictwo miejskie i rozpad metaboliczny. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, vol. 3, nr 2, s. 191-207.
 
9.
Mollison B., Slay M.R. (1995), Introduction to Permaculture. Tagari Publications.
 
10.
Nugent R. (2000), The Impact of Urban Agriculture on the Household and Local Economies. In: N. Bakker, M. Dubbeling, S. Gündel, U. Sabel-Koshella, H. de Zeeuw (red.), Growing Cities, Growing Food. Urban Agriculture on the Policy Agenda. Zentralstelle für Ernährung und Landwirtschaft (ZEL), Feldafing, s. 67-95.
 
11.
Palej A. (2010), Farmy miejskie - przedsięwzięcia wspomagające strategie zrównoważonego rozwoju miast. Czasopismo Techniczne, z.14. s. 39-44.
 
12.
Parysek J. J. (1997), Podstawy gospodarki lokalnej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 
13.
Rzeszotarska-Pałka M. (2012), Rewitalizacja terenów zieleni osiedlowej szansą dla dwudziestowiecznych blokowisk. Czasopismo Techniczne, Architrktura, R.109, z.1-A/2, s. 157.
 
14.
Smit J., Nasr J. (1992), Urbanistyczne rolnictwo dla zrównoważonych miast: wykorzystanie odpadów i ziemi w stanie bezczynności i zasobów wodnych jako zasobów. Environmental and Urbanization, vol. 4, nr 2, s. 141-152.
 
15.
Sobol A. (2014), Rewitalizacja miast w kolorach zieleni. Studia Ekonomiczne, 187, s. 285-295.
 
16.
Sroka W. (2014), Definicje oraz formy miejskiej agrokultury - przyczynek do dyskusji. Wieś i Rolnictwo, nr 3 (164), s. 85-103.
 
17.
Szumigała P. (2016), Zarządzanie i gospodarowanie przestrzenią w kontekście zrównoważonego rozwoju - diagnoza stanu przestrzeni w Polsce. Gospodarowanie w XXI wieku. ZAPOL Sobczyk Spółka Jawna, Szczecin.
 
18.
Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U.2014 poz.40).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top