ORIGINAL ARTICLE
SOURCES OF REGIONAL COMPETITIVE ADVANTAGE
 
More details
Hide details
1
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie West Pomeranian University of Technology
 
 
Publication date: 2018-07-11
 
 
Economic and Regional Studies 2012;5(2):14-21
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article examines sources of obtaining a competitive advantage by regions. Such an examination is an indispensable element of creating region’s strategic development, including the shaping of the area’s own image. In a market economy all actions including those of local governments, are based on marketing principles. The conscious recognition of that approach is increasingly common as much as the frequent demonstration of various undertaken actions. The article reviews regional development strategies in Poland and presents information about competitive advantage sources included in individual strategies in the context of the undertaken marketing efforts, including the shaping of a territorial administrative entity.
 
REFERENCES (27)
1.
Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski, (2010), http://www.ibngr.edu.pl/index.....
 
2.
Czyż T. (2009), Konkurencyjność regionu wielkopolskiego w aspekcie gospodarki opartej na wiedzy, http://igsegp.amu.edu.pl/spojn...;.
 
3.
Gardiner B., Martin R., Tyler P. (2004), Competitiveness, productivity and economic growth across the European regions. Regional Studies, 38, s. 9;.
 
4.
Kotler Ph. (1994), Marketing od A do Z. PWE, Warszawa, s. 75;.
 
5.
Makarski S., Kuźniar W. (2009), Marketing w zarządzaniu jednostką terytorialną na przykładzie województwa podkarpackiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 47;.
 
6.
Markowski T. (2005), Przedmiotowa i podmiotowa konkurencyjność regionów, w: T. Czyż, H. Rogacki (red.), Współczesne problemy i koncepcje teoretyczne badań przestrzenno-ekonomicznych. Biuletyn KPZK PAN, Warszawa, s. 219;.
 
7.
Markowski T. (1999), Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa;.
 
8.
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2007), http://www.funduszestrukturaln...;.
 
9.
Piotrowska-Trybull M. (2004), Istota i czynniki konkurencyjności regionu, w: Konkurencyjność regionów w okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej, W. Kosiedowski (red.), Wydawnictwo UMK, Toruń;.
 
10.
Rak L. (2005), Czynniki kreowania wizerunku region na przykładzie produktów regionalnych, w: Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji, kierunki rozwoju, H. Szulce, M. Florek (red.), AE w Poznaniu, Poznań;.
 
11.
Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego (2005), http://www.umwd.dolnyslask.pl/...;.
 
12.
Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego (2005), http://www.kujawsko-pomorskie....;.
 
13.
Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego (2005), http://www.lubelskie.pl/index....;.
 
14.
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego (2005), http://www.igipz.pan.pl/zpz/zb... ;.
 
15.
Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego (2004), http://www.archiwum.lodzkie.pl...;.
 
16.
Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 (2006), http://www.wrotamalopolski.pl/...;.
 
17.
Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego (2006), http://www.igipz.pan.pl/zpz/zb...;.
 
18.
Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego (2000), http://umwo.opole.pl/docs/stra... rozwojuwojewodztwaopolskiegonala.pdf;.
 
19.
Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego (2006), http://www.podkarpackie.pl/str...;.
 
20.
Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku (2006), http://www.wrotapodlasia.pl/pl...;.
 
21.
Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego (2005), http://www.woj-pomorskie.pl/do...;.
 
22.
Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego (2010), http://www.slaskie.pl/zalaczni....
 
23.
Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego (2006), http://www.rpo-swietokrzyskie....;.
 
24.
Strategia Rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego(2005), http://www.igipz.pan.pl/zpz/zb...;.
 
25.
Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego (2005), http://www.wrpo.wielkopolskie....;.
 
26.
Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego (2005), http://www.kiph.com.pl/sgd/waz...;.
 
27.
Turok J. (2004), Cities, regions and competitiveness. Regional Studies, nr 38, s. 1070.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top