ARTYKUŁ ORYGINALNY
OTOCZENIE TECHNOLOGICZNE JAKO CZYNNIK ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI NOCLEGOWE
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Finansów i Rachunkowości, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
 
2
Zakład Zarządzania, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
 
 
Data publikacji: 30-09-2019
 
 
Autor do korespondencji
Marek Kuźmicki   

Zakład Finansów i Rachunkowości, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Economic and Regional Studies 2019;12(3):275-286
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Celem artykułu jest przedstawienie opinii właścicieli całorocznych obiektów noclegowych funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego dotyczących znaczenia oraz sposobu oddziaływania czynników otoczenia technologicznego na rozwój ich przedsiębiorstw. Materiały i metody: W kwietniu i maju 2018 roku zostały zrealizowane metodą CATI badania terenowe na obszarze województwa lubelskiego. Badaniu poddano 110 podmiotów gospodarczych. Wyniki: Najliczniejsza grupa badanych - ponad 80% uznała rozwój Internetu za zjawisko raczej lub zdecydowanie sprzyjające rozwojowi ich podmiotów gospodarczych. Prawie 60% uczestników badania stwierdziło, że rozwój systemów komputerowych, wideo i telefonii komórkowej, a także rozwój sieci transportowych raczej lub zdecydowanie sprzyja funkcjonowaniu obiektów noclegowych na terenie województwa lubelskiego. Wnioski: Zdecydowana większość przedsiębiorców uznała wyszczególnione w trakcie badania czynniki otoczenia technologicznego za sprzyjające i zdecydowanie sprzyjające rozwojowi lubelskich przedsiębiorstw noclegowych. Szczególnie ważne wydaje się być oddziaływanie Internetu. Typ gminy nie różnicuje w sposób istotny statystycznie oceny przedsiębiorców dotyczącej oddziaływania czynników otoczenia technologicznego na rozwój ich przedsiębiorstw
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (24)
1.
Garbarski, L. (red.) (2011). Marketing. Koncepcja skutecznych działań, Warszawa: PWE.
 
2.
Górska-Warsewicz, H., Świstak, E. (red.) (2009). Funkcjonowanie przedsiębiorstwa hotelarskiego, Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 
3.
Hadrian, P. (2006). Analiza otoczenia dalszego przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe AE, 720, 7-22.
 
4.
Ilhan, I., Celtek, E. (2016). Mobile Marketing: Usage of Augmented Reality in Tourism. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 15(2), 581-599. https://doi.org/10.21547/jss.2....
 
5.
Kećkeś, A., Tomićić, I. (2017). Augmented reality in tourism-research and applications overview, Interdisciplinary Description of Complex Systems, 15(2), 157-167. https://doi.org/10.7906/indecs....
 
6.
Konovalova, T., Jatuliavićiene, G. (2015). Innovation Development Perspectives in a Hotel Industry by example of Radisson Hotel Chain in Ukraine, Regional Formation and Development Studies, 1(15), 73-85. http://dx.doi.org/10.15181/rfd....
 
7.
Kotler, P., Armstrong, G.A. (1989). Principles of Marketing, London: Prentice-Hall.
 
8.
Mruk, H., Pilarczyk, B., Sławińska, M. (2015). Marketing. Koncepcje-strategie-trendy, Poznań: Wydawnictwo UE w Poznaniu.
 
9.
Nawrocka, E., Oparka, S. (2007). Hotel w XXI wieku. Zarządzanie w warunkach globalizacji, Wrocław: Wydawnictwo WSZ we Wrocławiu.
 
10.
Obłój, K. (2001). Strategie organizacji, Warszawa: PWE.
 
11.
Panasiuk, A., Szostak, D. (red.) (2008). Hotelarstwo. Usługi-eksploatacja-zarządzanie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
12.
Pierścionek, Z., Jurek-Stępień, S. (red.) (2006). Czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej, Warszawa: Wydawnictwo SGH.
 
13.
Rosa, G., Perenc, J., Ostrowska, I. (2016). Marketing przyszłości od ujęcia tradycyjnego do nowoczesnego, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 
14.
Sala, J. (2019). Hotelarstwo. Usługi. Zarządzanie. Procesy koncentracji. Warszawa: PWE.
 
15.
Sharma, A. (2015). A review study on the information technology applications in hotel industry. Scholedge International Journal of Business Policy & Governance, 2(2), 11-16.
 
16.
Szkutnik, J., Piśniak, M. (2018). Innovation Management in Polish Enterprises. Operations Research and Decisions, 28(4), 71-82. dx.doi.org/10.5277/ord180405.
 
17.
Świerkosz, J. (2015). Multikorzyści. Świat Hoteli, kwiecień-maj.
 
18.
Wereda, W. (2009). Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) a postępowanie nabywców na rynku, Warszawa: Wydawnictwo Difin S.A.
 
19.
https://bdl.stat.gov.pl; dostęp: 14.01.2019.
 
20.
https://mojafirma.infor.pl; dostęp: 14.01.2019.
 
21.
http://www.enjoyyourstay.pl; dostęp: 14.01.2019.
 
22.
https://www.e-hotelarz.pl; dostęp: 14.01.2019.
 
23.
http://www.tur-info.pl; dostęp: 14.01.2019.
 
24.
https://www2.deloitte.com; dostęp: 14.01.2019.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top