ORIGINAL ARTICLE
EVENT MARKETING AS AN INSTRUMENT FOR SELF-PROMOTION ACTIVITIES OF LOCAL GOVERNMENT IN LODZ
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Łódzki
 
 
Publication date: 2018-07-02
 
 
Economic and Regional Studies 2011;4(2):19-25
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the local community there are always discrepancies between the needs of the group and ways to meet those needs and expectations, so the local government systematically has to take action to reduce as many of these discrepancies and raise the efficiency of its operation. The use of marketing in the process of city’s managing is reasonable. Organization of various events and promote them both among city residents, as well as external customers, is part of the city run by territorial marketing. One of its elements is to promote, performs several important functions for the city. The purpose of this article is to identify the promotional activities, consisting in organizing or supporting the organization of events by the Lodz city council.
 
REFERENCES (12)
1.
Altkorn J. (2004), Wizerunek firmy, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 
2.
Brzóska P., „Co łodzianie wiedzą o przemysłach kreatywnych”, Dziennik Łódzki z dnia 26.02.2011 r., http://lodz.naszemiasto.pl/art... data dostępu 28.02.2011 r.
 
3.
Florek M. (2007), Marketing terytorialny, Wydawnictwo AE, Poznań.
 
4.
Łuczak A., „Istota tożsamości miasta”, w: Samorząd Terytorialny 2000, nr 10.
 
5.
Malarski S. (2004), Marketing i promocja miast jako jednostek administracji publicznej i samorządu terytorialnego. W: Slodczyk J. (red.), Rozwój miasta i zarządzanie gospodarką miejską, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 
6.
Markowski T. (2002), Marketing miasta. W: Markowski T., Marketing terytorialny, Studia KPZK PAN, tom CXVI.
 
7.
Markowski T. (1999), Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa.
 
8.
Sekuła A. (2008), Marketing terytorialny. W: Strzelecki Z. (red.), Gospodarka lokalna i regionalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
9.
Szromnik A. (2008), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków.
 
10.
„Łódź Europejska Stolica Kultury 2016 – opinie mieszkańców polskich miast”. Raport z badania. Biuro Badań Społecznych Question Mark, 2010.
 
11.
Założenia do Strategii programowo-promocyjnej mającej na celu pozyskanie przez Miasto Łódź tytułu Europejska Stolica Kultury, Łódź Art. Center, 2010.
 
12.
Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., Dz. U. nr 16, poz. 95, z późniejszymi zmianami.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top