ARTYKUŁ ORYGINALNY
EVENT MARKETING JAKO INSTRUMENT DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH ŁÓDZKIEGO SAMORZĄDU
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Łódzki
 
 
Data publikacji: 02-07-2018
 
 
Economic and Regional Studies 2011;4(2):19-25
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W społeczności lokalnej zawsze istnieją rozbieżności pomiędzy potrzebami danej grupy a sposobami zaspokajania tych potrzeb czy oczekiwań, zatem samorząd terytorialny w celu podnoszenia efektywności swojego funkcjonowania musi systematycznie podejmować działania zmierzające do redukowania jak największej liczby tych rozbieżności. Zastosowanie marketingu w procesach zarządzania miastem jest więc uzasadnione - między innymi poprzez ofertę skierowaną do członków wspólnoty samorządowej. Organizacja różnorodnych wydarzeń oraz promowanie ich zarówno pośród mieszkańców miasta, jak i odbiorców zewnętrznych, jest częścią prowadzonego przez miasto marketingu terytorialnego. Jednym z jego elementów jest promocja, pełniąca szereg ważnych dla miasta funkcji. Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja działań o charakterze promocyjnym, polegających na organizowaniu lub wspieraniu organizacji wydarzeń miejskich przez łódzki samorząd.
 
REFERENCJE (12)
1.
Altkorn J. (2004), Wizerunek firmy, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 
2.
Brzóska P., „Co łodzianie wiedzą o przemysłach kreatywnych”, Dziennik Łódzki z dnia 26.02.2011 r., http://lodz.naszemiasto.pl/art... data dostępu 28.02.2011 r.
 
3.
Florek M. (2007), Marketing terytorialny, Wydawnictwo AE, Poznań.
 
4.
Łuczak A., „Istota tożsamości miasta”, w: Samorząd Terytorialny 2000, nr 10.
 
5.
Malarski S. (2004), Marketing i promocja miast jako jednostek administracji publicznej i samorządu terytorialnego. W: Slodczyk J. (red.), Rozwój miasta i zarządzanie gospodarką miejską, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 
6.
Markowski T. (2002), Marketing miasta. W: Markowski T., Marketing terytorialny, Studia KPZK PAN, tom CXVI.
 
7.
Markowski T. (1999), Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa.
 
8.
Sekuła A. (2008), Marketing terytorialny. W: Strzelecki Z. (red.), Gospodarka lokalna i regionalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
9.
Szromnik A. (2008), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków.
 
10.
„Łódź Europejska Stolica Kultury 2016 – opinie mieszkańców polskich miast”. Raport z badania. Biuro Badań Społecznych Question Mark, 2010.
 
11.
Założenia do Strategii programowo-promocyjnej mającej na celu pozyskanie przez Miasto Łódź tytułu Europejska Stolica Kultury, Łódź Art. Center, 2010.
 
12.
Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., Dz. U. nr 16, poz. 95, z późniejszymi zmianami.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top