PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
HISTORYCZNE BADANIA MARKETINGU – BARIERY PROWADZENIA I ZNACZENIE
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Ekonomicznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Jacek Kamiński   

Wydział Nauk Ekonomicznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
Data nadesłania: 03-11-2020
Data akceptacji: 27-11-2020
Data publikacji online: 31-03-2021
Data publikacji: 31-03-2021
 
Economic and Regional Studies 2021;14(1):108–126
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Artykuł poświęcony jest historycznym badaniom marketingu. Jego celem jest zidentyfikowanie barier utrudniających prowadzenie historycznych badań marketingu oraz scharakteryzowanie znaczenia tego rodzaju badań. Materiały i metody: Spostrzeżenia zawarte w artykule sformułowane zostały w oparciu o przegląd, analizę, syntezę oraz krytyczną ocenę literatury z zakresu marketingu. Wyniki: W artykule zwrócono uwagę na ahistoryczną postawę dyscypliny marketingowej oraz bariery wykorzystania badań historycznych w obszarze marketingu. Omówiono bariery utrudniające prowadzenie tego rodzaju badań oraz wskazano na znaczenie badań historycznych. Bariery scharakteryzowano w oparciu o właściwości badań historycznych oraz cechy praktyki i teorii marketingu. Znaczenie omówiono z punktu widzenia praktyki marketingowej, z punktu widzenia teorii marketingu, z punktu widzenia statusu marketingu jako nauki, roli badań historycznych jako podejścia krytycznego w nauce o marketingu, historycznej analizy zjawisk jako perspektywy społecznej, znaczenia historycznych badań marketingu z punktu widzenia nauczania problematyki marketingowej. Wnioski: Głównym wnioskiem wynikającym z przeprowadzonej analizy jest spostrzeżenie, że historyczne badania marketingu, pomimo że znajdują się na marginesie bieżącej problematyki marketingowej i nie należą do głównego nurtu marketingu, a ich wyniki rzadko omawiane są w podręcznikach poświęconych marketingowi, odgrywają w marketingu szczególnie znaczącą rolę.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
iThenticate
 
REFERENCJE (43)
1.
Bartels, R. (1959). Sociologists and Marketologists. Journal of Marketing, October, 37-40. https://doi.org/10.1177/002224... https://doi.org/10.2307/124884....
 
2.
Bartels, R. (1962). The Development of Marketing Thought, Homewood, Il.: Irwin.
 
3.
Bartels, R. (1976). The History of Marketing Thought, Second edition, Columbus: Grid Publishing.
 
4.
Bartels, R. (1988). The History of Marketing Thought, Third edition, Columbus: Publishing Horizons.
 
5.
Beard, F.K. (2017). The Ancient History of Advertising: Insights and Implications for Practitioners: What Today’s Advertisers and Marketers Can Learn from Their Predecessors. Journal of Advertising Research, 57(3), 239-244. https://doi.org/10.2501/JAR-20....
 
6.
Brown, S., Hirschman, E., Maclaran, P. (2001). Always Historicize! Research Marketing History in the a Post-historical Epoch. Marketing Theory, 1(1), 49-89. https://doi.org/10.1177/147059....
 
7.
Dietl, J. (2001). Dylematy badań współczesnego marketingu. Marketing i Rynek, 3, 2-9 (in Polish).
 
8.
El-Ansary, A., Shaw, E.H., Lazer, W. (2018). Marketing’s Identity Crisis: Insight from the History of Marketing Thought. AMS Review, 8(1-2), 5-17. https://doi.org/10.1007/s13162....
 
9.
Ferrell, O.C., Hair, J.F., Marshall, G.W., Tamilia, R.W. (2015). Understanding the History of Marketing Education to Improve Classroom Instruction. Marketing Education Review, 25(2), 159-175. https://doi.org/10.1080/105280....
 
10.
Foucault, M. (1992). The Use of Pleasure: The History of Sexuality: 2. London: Penguin.
 
11.
Fullerton, R.A. (1987). The Poverty of A Historical Analysis: Present Weakness and Future Cure in U.S. Marketing Thought. W: A.F. Firat, N. Dholakia, R.P. Bagozzi (red.). Philosophical and Radical Thought in Marketing (97-116). Lexington, MA: Lexington Books.
 
12.
Golder, P. (2000). Historical Method in Marketing Research with New Evidence on Long-Term Market Share Stability. Journal of Marketing Research, 27(2), 156-172. https://doi.org/10.1509/jmkr.3....
 
13.
Hernik, J. (2014). Refleksje nad rozwojem marketingu – ujęcie historyczne. Marketing i Rynek, 8, 82-90 (in Polish).
 
14.
Hunt, S.D. (2015). Marketing Theory. Foundations, Controversy, Strategy, Resource-Advantage Theory. New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/978131....
 
15.
Hunt, S.D. (2020). For Re-Institutionalizing the Marketing Discipline in Era V. AMS Review. https://link.springer.com/arti....
 
16.
Jones, D.G.B., Richardson, A.J. (2007). The Myth of the Marketing Revolution. Journal of Macromarketing, 27(1), (March), 15-24. https://doi.org/10.1177/027614....
 
17.
Jones, D.G.B., Shaw, E.H. (2002). A History of Marketing Thought. In: B. A. Weitz, R. Wensley (ed.) Handbook of Marketing (39-65). London: Sage Publications. https://doi.org/10.4135/978184....
 
18.
Jones, D.G.B., Shaw, E.H., Goldring, D. (2009). Stanley C. Hollander and the Conferences on Historical Analysis & Research in Marketing. Journal of Historical Research in Marketing, 1(1), 55-73. https://doi.org/10.1108/175575....
 
19.
Kamiński, J. (2009). Sto lat Harvard Business School. Wkład w rozwój wczesnego marketingu. Marketing i Rynek, 12, 2-8 (in Polish).
 
20.
Kamiński, J. (2010a). Dlaczego marketingowi potrzebne są badania historyczne. Marketing i Rynek, 4, 2-8 (in Polish).
 
21.
Kamiński, J. (2010b). Historyczna samoświadomość marketingu. Marketing i Rynek, 10, 2-8 (in Polish).
 
22.
Kamiński, J. (2012). O „Niektórych problemach dystrybucji rynkowej” A.W. Shawa w setną rocznicę pierwszego naukowego opracowania na temat marketingu. Marketing i Rynek, 2, 2-8 (in Polish).
 
23.
Kamiński, J. (2019). Makromarketing. Nauka o marketingu wobec problemów społecznych i środowiskowych. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (in Polish).
 
24.
Kamiński, J. (2020). Uwagi na temat nauczania marketingu na kierunku zarządzanie o profilu praktycznym / Comments on teaching marketing directions management with practical profile. Rozprawy Społeczne / Social Dissertations, 14(2), 86-106 (in Polish). https://doi.org/10.29316/rs/12....
 
25.
Krzyżanowska, M. (2009). Badania jakościowe w procesie poznania naukowego marketingu. W: R. Niestrój (red.). Tożsamość i wizerunek marketingu (84-92). Warszawa: PWE (in Polish).
 
26.
Kuhn, T. (1968). Struktura rewolucji naukowych. Warszawa: PWN (in Polish).
 
27.
Lepore, A. (2019). Outlines of Marketing History. Proceedings of the Conference on Historical Analysis and Research in Marketing, 19, 84-119.
 
28.
Maxwell, J.A. (2012). Qualitative Research Design An Interactive Approach. London: Sage Publications.
 
29.
McKitterick, J.B. (1957). What Is the Marketing Management Concept? W: F.M. Bass (red.). The Frontiers of Marketing Thought and Science (71-81). Chicago: American Marketing Association.
 
30.
Misiąg, F. (2009). Dylematy współczesnego marketingu. W: Ekonomia – etyka - organizacja. Księga jubileuszowa z okazji osiemdziesięciolecia prof. zw. dr. hab. Romana Głowackiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (in Polish).
 
31.
O’Shaughnessy, J., O’Shaughnessy, N.J. (2002). Postmodernism and Marketing: Separating the Wheat from the Chaff. Journal of Macromarketing, 22(1) (June), 109-135. https://doi.org/10.1177/027467....
 
32.
Sagan, A. (2009). Marketing w nazwach katedr i zakładów naukowych szkół wyższych w Polsce. W: R. Niestrój (red.). Tożsamość i wizerunek marketingu (128-138). Warszawa: PWE (in Polish).
 
33.
Sagan, A. (2013). Zmienne ukryte w badaniach marketingowych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (in Polish).
 
34.
Savitt, R. (1980). Historical Research in Marketing. Journal of Marketing, 44(4), (Fall), 52-58. https://doi.org/10.2307/125123... https://doi.org/10.1177/002224....
 
35.
Savitt, R. (1993). The Wheel of Retailing and Retail Product Management. European Journal of Marketing, 18(6-7), 43-54. https://doi.org/10.1108/EUM000....
 
36.
Savitt, R. (2009). Teaching and Studying Marketing History: A Personal Journey. Journal of Historical Research in Marketing, 1(2), 189-199. https://doi.org/10.1108/175575....
 
37.
Shultz, C.J. (2007). The Unquestioned Marketing Life? Let Us Hope Not. Journal of Macromarketing, 27(3) (September), 224. https://doi.org/10.1177/027614....
 
38.
Sudoł, S. (2019). Nauki o zarządzaniu. Dylematy i wyzwania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (in Polish).
 
39.
Szacki, J. (1981). Historia myśli socjologicznej, t. 1-2. Warszawa: PWN (in Polish).
 
40.
Tadajewski, M. (2009). A History of Marketing Thought. W: E. Parsons, P. Maclaran (red.). Contemporary Issues in Marketing and Consumer Behaviour (13-36). London: Elsevier. https://doi.org/10.1108/175575... https://doi.org/10.1108/175575....
 
41.
Wilkie, W.L., Moore, E.S. (2003). Scholarly Research in Marketing: Exploring the “4Eras” of Thought Development. Journal of Public Policy & Marketing, 22(2), 116-146. https://doi.org/10.1509/jppm.2....
 
42.
Witkowski, T., Jones, B.G.D. (2006). Qualitative Historical Research in Marketing. W: R.W. Belk (red.). Handbook of Qualitative Research Methods in Marketing (131-157). Cheltenham: Edgar Publishing.
 
43.
Wooliscroft, B., Tamilia, R.D., Shapiro, S.J. (red.) (2006). Twenty First Century Guide to Aldersonian Marketing Thought. Boston, MA: Springer. https://doi.org/10.1007/0-387-....
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725