ARTYKUŁ ORYGINALNY
OBSZARY TURYSTYCZNE W CYBERPRZESTRZENI: NETNOGRAFICZNE BADANIA PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI JURY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Socjologii i Psychologii Zarządzania, Politechnika Częstochowska
 
 
Data publikacji online: 31-03-2019
 
 
Autor do korespondencji
Anna Karczewska   

Instytut Socjologii i Psychologii Zarządzania, Politechnika Częstochowska, ul. Dąbrowskiego 69, 42-201, Częstochowa, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2019;12(1):80-89
 
JEL: Z13, Z32
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Celem badawczym jest identyfikacja obiektów, które mają potencjał w kreowaniu atrakcyjności regionu oraz analiza sieci powiązań hipertekstowych między wybranymi podmiotami branży turystycznej. Materiały i metody: W artykule wykorzystano podejście etnograficzne, a główną metodą badawczą była analiza treści oraz analiza powiązań hipertekstowych z zastosowaniem narzędzi internetowych Semrush, PetScan i Similarweb Wyniki: Zidentyfikowano kilkanaście obiektów o dużym potencjale przyciągania turystów: zamki, pałace, obiekty sakralne, wskazano zróżnicowanie badanego obszaru pod względem możliwości oddziaływania marketingowego na rynek turystyczny. Wnioski: Brak jest spójnej sieci powiązań hipertekstowych, ale zauważono widoczne starania do tworzenia takiej sieci w przypadku niektórych gmin. Władze samorządowe nie wykorzystują w pełni narzędzi internetowych do promowania walorów własnego regionu.
 
REFERENCJE (17)
1.
Birendra, KC, Morais, D.B., Seekamp, E., Smith, J.W., Nils Peterson, M.N. (2018). Bonding and Bridging Forms of Social Capital in Wildlife Tourism Microentrepreneurship: An Application of Social Network Analysis. Sustainability, 10(315), 1-17. https://doi.org/10.3390/su1002....
 
2.
Buhalis, D. (2002). eTourism: information technology for strategic tourism management. Pearson Education: Londyn.
 
3.
Hays, S., Page, S.J., Buhalis, D. (2013). Social media as a destination marketing tool: its use by national tourism organisations. Current Issues in Tourism, 3(16), 211–239. http://dx.doi.org/10.1080/1368....
 
4.
Koštialová, K. (2016). Kultúrne dedičstvo ako podpora vidieckeh o turizmu. W: V. Klímová, V. Žítek (red.), XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků (s. 1032-1039). Brno: Masarykova Univerzita. https://doi.org/10.5817/CZ.MUN....
 
5.
Kozinets, R.V. (2012). Netnografia. Badania etnograficzne online. Warszawa: PWN.
 
6.
Kukowska, K., Skolik, S. (2017). Funkcjonowanie przedsiębiorstw rodzinnych na obszarach wiejskich w kontekście zmian społeczno-gospodarczych. Studium teoretyczne. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 18(6), 63-73.
 
7.
Oliveira, A., Correia, A.I., Fernandes, C. (2017). A utilização das redes sociais na perspetiva das empresas de turismo em espaço rural. PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 4(15), 807-822 https://doi.org/10.25145/j.pas....
 
8.
Pender, L., Sharpley, R. (red.) (2008). Zarządzanie turystyką. Warszawa: PWE.
 
9.
Sawicki, B., Mazurek-Kusiak, A.K. (2010). Agroturystyka w teorii i praktyce. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego.
 
10.
Sikora, J. (2012), Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 
11.
Skolik, S. (2013). Strategie pozyskiwania użytkowników dla internetowych projektów wolnej kultury. Studium przypadku konkursu Wiki Loves Monuments. W: L. Kiełtyka (red.), Technologie informacyjne w funkcjonowaniu organizacji. Zarządzanie z wykorzystaniem multimediów strony. Toruń: TNOiK „Dom Organizatora”.
 
12.
Sowier-Kasprzyk, I. (2011). Promocja turystyki aktywnej na przykładzie gminy Mstów. Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, 25(1), 141-154.
 
13.
Xu, K., Zhang, J., Tian, F. (2017). Community Leadership in Rural Tourism Development: A Tale of Two Ancient Chinese Villages. Sustainability, 9(2344), 1-22. https://doi.org/10.3390/su9122....
 
14.
Narzędzie Semrush. Pobrane z: https://www.semrush.com.
 
15.
Narzędzie Similarweb. Pobrane z: https://www.similarweb.com.
 
16.
Narzędzie PetScan. Pobrane z: https://petscan.wmflabs.org.
 
17.
Rejestr zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach. Pobrane z: http://www.wkz.katowice.pl/ind....
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top